AI inom försäljning

//AI inom försäljning

AI inom försäljning

Furhat är TNGs nya assistent. Han är bra på att visa komplexa känslor, han har välutvecklade sinnen, är bra på att interagera med människor och kan se ut som både en man och en kvinna i olika åldrar och prata med olika röster, vilket väl ändå måste ses som någon typ av superkraft? Sa vi att han är en robot? Vi på Closers spinner såklart vidare i tanken och undrar vad vi skulle vilja ha hjälp med av en robot här på kontoret? 

AI spås kunna hjälpa stora delar av telemarketing, och i en artikel på Säljarnas menar Ebba Laurin, ekonomie doktor och lärare i försäljning vid Handelshögskolan i Stockholm, att försäljning i framtiden kommer att handla mer om en personlig kontakt mellan kund och köpare. För även om nästan allt kan automatiseras, så kan ju faktiskt inte mänsklig kontakt bytas ut mot att man ska dricka kaffe med en robot. Och egentligen, vem vill inte ha mer tid till sina kunder?

På det sättet kommer det att uppstå nya typer av säljjobb i takt med att artificiell intelligens tar över olika säljprocesser, bland annat kommer det att behövas trainers som berättar för algoritmerna vad som är rätt och fel, så att de kan fatta besluten själva efterhand.

AI innebär stor potential för säljare att i framtiden slippa dubbeljobb. Om vi till exempel vet exakt vad kunden har gjort på webben innan vi träffas personen i fråga, så blir det mycket enklare för oss att lägga samtalet på rätt nivå och hänvisa tillbaka till vad personen faktiskt vet. Detta är troligen något som kunden kommer att ta för givet i framtiden.

Många delar av AI kommer dessutom att vara relativt billiga att ta i bruk och snabba att lära sig använda, så det kan blir kostnadseffektivt för en säljavdelning att ta in hjälpen som kommer att underlätta deras säljares vardag; detta är något som på kort tid kan skapa en stor konkurrensfördel.

Vad kommer AI kunna göra inom försäljning de närmaste åren?

Tänk hur Amazons förstasida idag anpassar sig efter hur konsumentens köpmönster ser ut och hur sidan med hjälp av AI kan få fram vilka produkter som besökaren troligen kommer tycka är intressant; på samma sätt kommer det vara inom B2B inom några år. AI kommer kunna guida köparen med hjälp av AI genom en automatiserad och personifierad köpprocess.

Exempel på vad AI kan hjälpa till med inom försäljning:

  •  Boka möten
  •  Följa upp potentiella kunder
  • Föra en maildialog med ett prospekt före ett möte, en demo eller ett besök
  • Prognostisera försäljning
  • Prognostisera vilka potentiella kunder som kommer leda till avslut
  • Uppdatering av CRM-system
  • Skriva offerter
  • Spara data från möten

AI kommer alltså att kunna ta över en stor del av det tidskrävande arbete som många säljare faktiskt sitter med idag, och som tar värdefull tid från mötet med kund. Men just mötet och den delen som kräver empati och förståelse, där har aldrig AI en chans. Inte heller när det gäller det kreativa och komplext beslutsfattande, menar Ebba Laurin.

Förbered dig!

Det finns ingen anledning att känna sig hotad eller rädd för vad AI kommer att bidra med inom försäljningsbranschen, för det kommer att komma oavsett vad vi känner inför det. Det som däremot kan vara en bra idé är att vara förberedd; hur ska jag, när AI tagit över en stor del av de tidiga stadierna i mina kunders köpprocess, fortfarande kunna skapa långsiktiga och lukrativa relationer? 

Här kan ni läsa artikeln om Furhat i sin helhet och här kan ni läsa artikeln från Säljarnas i sin helhet. 

 

By | 2018-11-05T11:03:44+00:00 november 5th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

4 × 2 =