Headhunting av toppkandidater

Hur hittar du de bästa kandidaterna på marknaden? Vilka personlighetstyper ska du söka efter när du headhuntar och var hittar du de bästa säljarna? I det här inlägget tar vi en närmare titt på hur rekryteringsprocessen kan effektiviseras och utformas för att hitta de bästa säljarna.

 

Vilka behov försöker ni fylla?

 

När en person ska rekryteras eller headhuntas finns det alltid ett behov som företaget försöker fylla. Det är viktigt att det behovet identifieras och tydliggörs, så att anställningen faktiskt ger resultat. Företaget behöver ta fram en lista med behov som behöver uppfyllas. Det kan till exempel handla om kompetens, erfarenhet eller expertis. Ofta rekryterar företag när de expanderar och växer men det kan även hända att företag rekryterar för att ersätta en anställd som inte nådde tillräckliga resultat. Om så är fallet är det viktigt att företaget reder ut vad det var som ligger bakom problemet för att undvika att det upprepas igen.

 

Hur ser marknaden ut?

 

För att hitta toppkandidaterna måste man förstå sig på bra säljare genom att ställa frågor som:

 • Vad driver dem?
 • Vad är de ute efter i en tjänst?
 • På vilka företag vill de jobba?
 • Var hittar man dem?

LinkedIn har en bra funktion som låter dig se var det just nu finns många kandidater tillgängliga och var marknaden ligger i stiltje. Genom att samarbeta med en rekryteringsbyrå sköts all headhunting och kartläggning av marknaden av byrån, men det kan ändå vara bra att veta att informationen finns där för den som söker efter den.

 

Vilka personlighetstyper letar ni efter hos era toppkandidater?

 

Olika personer är bra på olika saker. För att hitta de bästa säljarna gäller det att ni hittar de personer som har en naturlig fallenhet för att sälja bra, en vilja att vidareutvecklas och att motivera andra runtomkring sig. Vi har skrivit en guide om hur viktigt motivation är för säljresultaten – läs det här!

Här är ett par personlighetstyper som ni kan välja att fokusera på när ni letar efter de bästa säljkandidaterna:

 • Personer som lyssnar

När man tänker på säljare tänker många på personer som pratar mycket men ofta är det raka motsatsen när det handlar om bra säljare. En erfaren och kompetent säljare vet att försäljning inte är en transaktion; det är ett beslut som någon annan måste fatta. För att hjälpa kunden att ta ett fördelaktigt beslut för säljaren måste säljaren först förstå kundens behov och när säljaren förstår kundens behov kan försäljningen påbörjas.

 • Personer som bryr sig om kunden

De bästa säljarna är mer fokuserade på kunden än på sina intressen och ser försäljningen som en lyckad affär först när båda parter är nöjda. Säljare som bygger genuina relationer får inte bara fler affärer från samma kund, utan en och samma kund kan generera ett flertal extra kunder via rekommendationer.

 • Personer som älskar att vinna

Bra säljare älskar att tävla och vinna; de allra bästa säljarna tycker att det är så kul att tävla och vinna att monetära belöningar blir sekundära. De motiveras av bara faktumet att tävla. När ni headhuntar säljare kan det vara klokt att titta på personens fritidsintressen; bra säljare älskar inte bara att tävla på jobbet utan även på fritiden.

 

Jobba med företagets varumärke

 

Hittills har stora delar av det här inlägget handlat om säljarna men en minst lika viktig faktor i rekryteringsarbetet har att göra med ditt företag. Att hitta de bästa säljarna är bara det första steget; de bästa säljarna ska även vilja jobba hos dig för att ekvationen ska bli fullständig.

 

De bästa kandidaterna vill arbeta på företag som delar deras visioner, som ligger i framkant och som det går bra för. Det finns många strategier för att öka både varumärkesmedvetande och -anseende, och det är de mest datadrivna som lyckas bäst. Enligt en studie av Glassdoor är det 40 procent högre sannolikhet för att en kandidat söker sig till ett företag om de känner till verksamheten sedan tidigare. I samma undersökning visade det sig att 75 procent av beslutsfattare inom rekrytering trodde att deras produkt, tjänst eller varumärke var mer välkänt än vad det faktiskt var. Genom att jobba med ert varumärke, exempelvis via marknadsföringsstrategier på sociala medier, både stärker ni och ökar medvetenheten för det. Här är två beprövade sätt att öka medvetenheten om ert varumärke:

 1. Samarbeta med andra i branschen

Ditt företag och andra företag i din bransch har troligtvis en blogg där ni delar med er av insikter och intressanta utvecklingar i branschen. Ett bra sätt att öka medvetenheten om ert företag, utan att betala dyra marknadsföringspengar, är att erbjuda er att gästblogga. Ni bidrar med innehåll och får i gengäld en exponering mot potentiella kandidater.

 1. Dela med er av intressant innehåll

Använd era sociala medier till mer än att bara annonsera vakanser eller fira framgångar. Dela med er av intressanta saker som händer i branschen och kommentera de inlägg som handlar om saker som ni bryr er om. Låt företagets värderingar bli tydliga på sociala medier för att på så sätt få potentiella kandidater att lägga er på minnet.

 

Headhunta de bästa säljarna med Closers

 

Ta hjälp av Closers för att hitta de bästa säljarna. Kontakta oss i dag för att lära dig mer om hur vi headhuntar toppkandidater!

Skillnaden mellan rekrytering och headhunting

I branschen talas det ofta om att rekrytera rätt talanger samt att headhunta de vassaste förmågorna, och ofta används dessa termer på ett sätt som får det att framstå att de betyder samma sak. Det finns dock viktiga skillnader – men vad är egentligen skillnaden mellan headhunting och rekrytering? Rekrytering och headhunting är två olika strategier som kan användas för att hitta personer som passar till ett speciellt jobb. I det här inlägget kommer vi att gå igenom vad det är som kännetecknar headhunting, vad det är som kännetecknar rekrytering och sedan se om det finns olika situationer då en viss strategi passar bättre än den andra.

 

Vad kännetecknar headhunting?

 • En proaktiv process

Processen att headhunta kännetecknas av att den som headhuntar är proaktiv, det vill säga att den inte väntar på att kandidaten kommer till headhuntern utan tvärtom. På så sätt är det den som headhuntar som styr processen på ett annat sätt än inom traditionell rekrytering.

 • En kompetensfokuserad process

Processen att headhunta kännetecknas även av att den är mer fokuserad på talang än på en position. Medan headhunters även har som uppdrag att fylla positioner blir det naturligt att processen istället handlar om personerna och kompetensen som headhuntern riktar in sig på snarare än den position som ska fyllas.

 • Fler potentiella kandidater

I och med att en headhunter inte väntar på att ansökningar ska trilla in, utan istället arbetar aktivt med att hitta kompetens och talang, har de möjlighet att styra över antalet potentiella kandidater. Själva poolen över intressanta kandidater blir även större när man även kan räkna med de som redan har ett jobb, men som eventuellt är intresserade av att söka sig vidare i karriären.

 • Hittar kandidater med specifikt utvalda kompetenser eller erfarenheter

Både headhunters och rekryterare letar efter specifika kompetenser, men en headhunter räknar även med passiva kandidater i sin sökning. Dessa passiva kandidater är kandidater som inte aktivt söker nya möjligheter, men som besitter viktig kompetens och ofta jobbar för en konkurrent. Även om de inte aktivt söker nya möjligheter är de ofta villiga att lämna sin nuvarande arbetsgivare om det är ett smart val för deras karriär. Enligt en undersökning av Willis Towers Watson är över 70 procent villiga att byta jobb om möjligheten är rätt.

 • Säljfokus

I och med att det är headhuntern som når ut till kandidaten och inte tvärtom blir det mer av ett säljfokus för den som headhuntar. Det innebär att den som headhuntar måste sälja in det nya jobbet, den nya positionen eller den nya möjligheten, vilket rekryteraren inte behöver göra då den kan vara säker på att den som sökt sig till jobbet redan är intresserad av det. Här kan du även läsa om 3 tips från en headhunter!

 

Vad kännetecknar rekrytering?

 • En reaktiv process

Rekrytering går ut på att en platsannons skapas och att kandidater sedan söker sig till företaget. Medan det finns många olika strategier för att hitta rätt kandidater även inom rekrytering, innebär det här att processen blir mer reaktiv då man endast har de kandidater som söker den lediga tjänsten att arbeta med.

 • En jobbfokuserad process

Rekrytering har som mål att fylla en position, vilket innebär att fokus i processen framförallt har med det att göra. Om tio personer söker sig till ett jobb är det inte säkert att företaget har hittat den perfekta personen för jobbet, men behovet av att anlita en person till tjänsten kan då behöva styra hur snabbt processen går.

 • Färre potentiella kandidater

Medan det här varierar beroende på vad det är för jobb som ska fyllas och under vilka omständigheter det sker är det naturligtvis så att antalet möjliga kandidater blir färre om man inte aktivt söker upp de som redan har ett jobb.

 • Hittar kandidater som söker sig specifikt till ditt företag

En av de mest positiva aspekterna med rekrytering är att de kandidater som rekryteraren pratar med redan är intresserade av att arbeta för organisationen. Medan en kandidat antagligen söker sig till flera jobb samtidigt, hade personen troligen inte sökt sig till ditt företag om det inte fanns något intresse.

 • HR-fokus

De som arbetar som rekryterare har ofta även andra arbetsuppgifter, framförallt om de jobbar internt på företaget. På så sätt blir det mer av ett HR-fokus än ett säljfokus.

 

Vilken strategi är bäst?

Det är en fråga som beror på ett flertal olika faktorer. Headhunting är oftast bäst när man ska hitta precis rätt kompetens till ett jobb som kräver det. Om det finns få personer på kandidatmarknaden som har den expertkunskap som krävs för att lyckas i en viss typ av position blir det nästintill omöjligt att attrahera de kandidaterna om man inte specifikt vänder sig till de som har kompetensen. Rekrytering å andra sidan är ofta ett bättre val för arbeten som inte har lika höga kompetenskrav då rekrytering går snabbare och kan fylla fler positioner snabbare. Det finns med andra ord inte ett direkt svar på frågan om vilken strategi som är bäst, utan det beror helt enkelt på vad det är för position som ska fyllas.

Efter att ha läst den här artikeln hoppas vi att skillnaden på rekrytering och headhunting har blivit tydlig. Vi på Closers är specialiserade på headhunting för att hitta den perfekta kandidaten som har exakt den kompetens som krävs på ditt företag. Det innebär att vi har tillsatt över 1 000 tillsatta positioner inom B2B-försäljning och marknadsföring med hög kundnöjdhet. Läs mer om hur vi jobbar med headhunting här, och kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta rätt kandidat!

Attrahera och rekrytera de bästa säljarna

Att hitta och behålla bra säljare gör stor skillnad för verksamheten. Bra säljare förstår att försäljning är en process och att de olika delarna som leder till framgång hela tiden måste arbetas med; oavsett om det handlar om strategier för att samla in leads eller de mentala aspekterna av jobbet. Hur hittar du och behåller du de bästa säljarna? I det här inlägget listar vi tre strategier för hur man kan nå ut till, rekrytera och slutligen behålla de bästa säljarna.

 

Arbeta med företagets varumärke

Ett starkt varumärke är en av de främsta byggstenarna för att locka till sig de bästa säljarna. Om du ser det ur säljarens perspektiv kan de som presterar allra bäst inom försäljning välja och vraka bland arbetsgivare. Vem vill inte anställa en bra säljare? Så, frågan du bör ställa dig är därför: varför ska de bästa säljarna vilja jobba på just ditt företag? Vad kan ni erbjuda som era konkurrenter inte kan? Allt det här börjar med varumärkesbyggande.

 

Hur skapar man då ett attraktivt varumärke? Kortfattat kan det sammanfattas i tre steg:

 

Steg 1 – var personlig

 

Många företag är rädda för att bli personliga med sina kunder. Företaget vill inte framstå som oprofessionellt, Men det är en viktig del i varumärkesbyggandet. Genom att skapa er unika ton och perspektiv blir det lättare för era befintliga och potentiella kunder att inte bara se er som ett företag i mängden som vill sälja saker till dem. Ett sätt att närma sig det här är att tänka på vad du hade sagt till en vän när du vill rekommendera ett företag, och sedan behålla en liknande ton när ni skapar budskap som ska nå ut till potentiella kandidater.

 

Steg 2  – var social

 

Företag som är sociala uppfattas som mer avslappande och roligare att jobba för. Om ditt företag bara pratar med sina potentiella kunder eller kandidater när de vill sälja in en produkt eller tjänst eller när en ledig position öppnas upp kommer antagligen budskapet framstå som stelt och påtryckande. För att skapa ett attraktivt varumärke där de bästa säljarna vill jobba är det viktigt att ni syns och interagerar kontinuerligt på sociala medier och gärna bidrar med mer än bara det som har direkt med företaget att göra. Forskningen visar nämligen att över 50 procent av ett varumärkes rykte kommer från dess sociala fotavtryck på internet, så underskatta inte hur viktigt det är att vara bra på sociala medier.

 

Steg 3: Låt varumärket berätta en historia

 

Att använda historieberättande är en smart marknadsföringsteknik som hjälper ditt varumärke att kännas mer personligt och minnesvärt. Så, hur fungerar detta i praktiken? Olika företag kan välja att fokusera på olika saker. Vissa väljer att fokusera på sin grundares intressanta bakgrund eller företagets resa från ett litet men ambitiöst företag till marknadsledare. Andra utgångspunkter kan hittas i företags värderingar, exempelvis om företaget satsar extra mycket på miljö, jämställdhet eller andra sociala frågor. Om företagets historia är intressant för potentiella kandidater blir det mer troligt att de vill jobba för er.

 

Arbeta med företagets kultur

Genom att ha en kultur som främjar bra säljare sprids ryktet snabbt att det kan vara utvecklande och gynnsamt att arbeta för ert företag. De bästa säljarna vill både ha bra teamwork och konkurrens med andra säljare. Lyft därför fram era bäst presterande säljare och visa hur de är en drivande faktor bakom företagets framgång.

 

För att skapa en bra kultur krävs dock mer än bara en insats från företagsledningen; det krävs även att de som just nu jobbar för er hänger med på resan. Redan från början är det därför en god idé att fokusera på personlighet när ni rekryterar säljare. Kompetens och erfarenhet är så klart fortfarande viktigt men en säljare som inte står bakom det som ert företag står för, era värderingar och era mål, kommer inte bara prestera sämre än väntat. Personen kommer även dra ner andra säljare och skapa en arbetsmiljö där bra säljare inte vill stanna kvar.

 

För att de bästa säljarna ska vilja jobba kvar hos er krävs det även att kulturen genomsyras av en strävan mot att bli bättre och att kunna klättra i karriären. Ta reda på vad det är som motiverar era säljare, vilka deras styrkor är och vad de vill jobba med att utveckla. Att attrahera och locka till sig den bästa talangen är bara betydelsefullt om det leder till att de vill stanna kvar över tid.

 

Betona meningsfullhet i kombination med god kompensation

Att skapa en arbetsplats som genomsyrar meningsfullhet handlar om flera saker och är en av de främsta orsakerna till att säljare stannar kvar hos ett företag. Enligt en studie av Barbara Fredrickson på University of North Carolina är det tre gånger så troligt att en person stannar hos ett företag om de känner att arbetet är meningsfullt. Hur uppnår ni då meningsfullhet?

 

Olika företag kommer göra detta på olika sätt, men en viktig ingrediens är att skapa en känsla av gemenskap på jobbet. Vi spenderar redan stor del av vår tid på arbetsplatsen, så det är naturligt att vi vill skapa nära relationer med de som vi spenderar så mycket tid med. Uppmuntra därför exempelvis gemensamma luncher och fira era framgångar tillsammans. Glada och nöjda säljare blir inte bara bättre säljare, de blir även säljare som vill stanna kvar hos er, och som även pratar gott om företaget.

 

Ibland används meningsfullhet som en lite lömsk teknik för att undvika att prata om kompensation, att de anställda ska vara så glada över att jobba för dig att de inte bryr sig så mycket om pengarna, men så ser inte riktigt verkligheten ut. De bästa säljarna frodas av konkurrens och av att få bra betalt för sitt hårda jobb. Enligt författarna av storsäljaren Contemporary Selling: Building Relationships and Creating Value är det alltid långsiktigt smart att erbjuda hög kompensation. När det kommer till säljare, som så mycket annat, får du det du betalar för och ifall du inte är redo att betala för säljarnas tjänster kommer de hitta någon annan som kan göra det.

 

Closers headhuntar de bästa säljarna

Closers har med över 1000 tillsatta positioner inom B2B-försäljning utvecklat effektiva metoder för att identifiera och attrahera de bästa säljare till våra kunder. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar för att headhunta de allra bästa säljarna på marknaden.

Vad vår metod #underradarn innebär.

Säljrekrytering eller headhunting?

När Fredrik Thulin och jag startade Closers 2012 hade vi själva varit säljchefer och anlitat flera rekryteringsbolag för att rekrytera säljare till våra säljorganisationer. Två gemensamma saker vi upplevde var att rekryteringskonsulterna vi träffade saknade erfarenhet av B2B-försäljning själva och att de ofta uttryckte att ”vi har inte fått in några fler ansökningar” när det gick motigt för dem. Där och då såg vi behovet av en nischad aktör i rekryteringsbranschen som:

 •  är specialiserad på att tillsätta säljpositioner inom B2B och inget annat.
 • består av personal som själva har framgångsrik bakgrund inom försäljning.
 • arbetar helt uppsökande med attrahera de bästa säljarna åt sina kunder, istället för traditionell jobbannonsering.

Tre fördelar med Closers headhunting modell

Varför är det en vinnande modell?

 1. För de allra flesta företag som behöver förstärka sin säljorganisation så är sannolikheten ytterst låg att de bästa säljarna som de skulle kunna attrahera  kommer att söka sig till de via en jobbannons. De bästa säljarna söker nämligen ytterst sällan, om än någonsin, jobb. För att nå de främsta säljarna krävs det istället uppsökande kontakt och uppvaktning, helst över tid. Precis som i försäljning krävs det en kvalificerad behovsanalys och förmågan att väcka intresse för att få de bästa säljarna till sig. Därför arbetar vi enbart uppsökande, utan traditionell jobbannonsering, för att identifiera och attrahera de allra bästa säljarna åt våra kunder. Våra tjänster går alltså inte att söka till på traditionell väg, vilket gör att alla våra uppdrag tillsätts just under radarn. Här kan du läsa några referensutlåtanden.
 2. Att våra headhunters har erfarenhet av framgångsrik försäljning- och säljledning själva, gör att vi lättare kan förstå våra kunders behov men också bidra med relevanta erfarenheter och insikter för att hjälpa de att bygga sina säljorganisationer på rätt sätt. Det gör att också att vi har förmågan att kommunicera våra kunders USP:ar till toppsäljarna på rätt sätt som väcker intresse och skapar förtroende för er som arbetsgivare.
 3.  Slutligen så är vårt löfte till våra kunder att aldrig bli ett urvattnat rekryteringsbolag som tackar ja till vilka uppdrag som helst för intäkternas skull. Det är lätt att hamna i den fällan som ägare av ett företag inom vår bransch – något som vi undvikit sedan starten och inte tänker ändra på. Vi är en mindre men jäkligt vass headhuntingbyrå som fokuserar på att hjälpa våra kunder att rekrytera de allra bästa säljarna. Det är därför vi lyckats och vuxit stadigt ända sedan starten 2012.

Har du som säljchef eller VD utmaningar som du vill bolla med oss kopplat till försäljning? Hör av dig så tar vi en första dialog över en kaffe och ser om vi kan bidra till att stärka ert sälj.

Robert Conzato​
CEO | +46 (0)733- 841 341

Lyckas med social selling – konkreta verktyg och strategier!

Dagens digitala B2B-landskap har aktualiserat social selling mer än någonsin; idag är det köparna som sitter på informationsövertaget. Detta har gjort att säljprocesser har kastats om och kontakten med en säljare kommer in långt senare i processen. Hur kan du som säljare säkra att du är med kundens köpresa redan från start, eller till och med innan behovet har uppstått? 

Closers VD Robert Conzato höll ett webinar för 200 engagerade säljare, säljchefer, marknadschefer och företagsledare för att ge nycklar till hur du kan anpassa din säljstrategi med hjälp av social selling till ett säljlandskap där reglerna inte längre är rationella.

Webinariet sammanfattade konkreta strategier för att lyckas med social selling:
 • Varför social selling behövs idag och vilken grund fenomenet lutar sig på i form av en enkel ekvation som, om du har den med dig i din strategi, kommer att hjälpa dig att lyckas.
 • Varför trovärdighet är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med social selling, och att många förväxlar synlighet med trovärdighet vilket istället ger låg eller obefintlig effekt på försäljningen.
 • Hur vi på Closers genom konkreta rutiner har etablerat synlighet och trovärdighet på Linkedin och därigenom skapat rätt typ av uppmärksamhet som gjort strategin lönsam i form av leadsgenerering och tillväxt. Med de sex konkreta verktyg som presentareas i webinariet växte vi med 70 procent på 24 månader utan att anställa fler säljare.
 • Vilka konkreta resultat Closers sett av sitt arbete med social selling såsom bland annat att vi gick från 0 till 15 SQL:s/månad efter 18 månader, ökade antalet relevanta beslutsfattare i CRM från 500 till 2500 kontakter på 12 månader och ökade vår closing rate från 1/5 till 1/3 på 6 månader.
 • Hur man skapar leadsgenerering med social selling, konkreta tips från inlägg till bokat möte.

Röster om webinariet hyllade det som ”Det bästa webinariet jag någonsin lyssnat på” , ”Otroligt bra avsnitt”, ”Inspirerande och enkelt att ta till sig” och ”Tydligt och konkret med massvis av användbara tips”. Vi tackar Goava som hostade webinariet och självklart alla engagerade deltagare som ställde många bra och relevanta frågor i slutet.

Lyssna på hela webinariet i inspelad version här

Ens värsta fiende är ens egna tankar, eller?

Att bara överanalysera ett snäpp för mycket kan påverka en så negativt att man blir helt förlamad. Men vad händer egentligen i hjärnan när man är positiv kontra negativ? Vad händer om man kontinuerligt pushar sig själv till att bli den absolut bästa versionen av sig själv?

Det finns en hel del forskning kring hur kortisol i stor mängd påverkar en väldigt negativt och hur du bör göra för att få mer utav dopamin, noradrenalin och serotonin (the happy stuff you know). Man vet att till exempel kontinuerlig träning är bra för kropp och själ då det frigör dopamin och serotonin och att man känner sig mer positiv och motiverad.

Rätt mental inställning skapar mer affärer

Ett väldigt bra exempel med vad som händer om man har RMI (Rätt Mental Inställning) har Martina Johansson som har PhD i Medical Science skrivit om. Jag har följt hennes forskning under ett par år och har märkt att detta är väldigt tydligt inom försäljning, till exempel vad som skiljer den som är en top performer kontra den som är low performer. Jag har under min ledarkarriär föreläst för mina säljare kring RMI och vad du behöver göra att hålla dig där och märkt tydligt på prestationen på dom som implementerat tankesättet och dom som valt att inte göra det. Om man har en mer negativ och kritisk syn på det hela så blir det mindre affärer gjorda. Talar du i positiva termer och pushar dig själv så når du siffror som du aldrig trott du skulle kunna nå.

Signalsubstansernas påverkan på prestation

Dopamin och noradrenalin är två signalsubstanser som är aktiva när du känner motivation och iver, när du tänker att ”nu jävlar ska jag börja träna en gång för alla!” då pumpar hjärtat lite hårdare och du känner en lätt eufori.

Tyvärr är dopamin och noradrenalin två signalsubstanser som inte kan vara på topp hela tiden, de jobbar nämligen ganska impulsbaserat och kommer i vågor. De kallas för katekolaminer, och en släkting till dem är kortisol. Kortisolpåslaget som tar över efter katekolaminerna är inte alls motiverande, de ger en känsla av stress, lite ångest och obehag. När du väl ska till gymmet så känner du plötsligt att ”nää… nä, just nu orkar jag bara inte” och så kom du inte iväg den dagen heller. Då kommer belöningen i form av serotonin, ditt lyckohormon och trycker undan kortisolet, så att du kan andas ut. ”Gud va skönt, jag va ändå för trött för att träna idag. Det var ju tur att jag inte gick!”

(Källa)

Ser du hur signalsubstanserna faktiskt styr dina tankar? Det är precis lika konkreta som någonting annat i kroppen. Varje känsla och tanke har en direkt biokemisk respons.

Den här dopamin/noradrenalin – kortisol – serotonincirkeln gör att du först bestämmer dig för en ny vana, sedan lägger ned den och upplever det som rätt beslut, och sedan blir sugen på att ta upp den igen. Lite som måndagsbantaren som börjar banta varje måndag.

Lösningen på dilemmat är att pusha igenom kortisolpåslaget och veta att det bara är biokemiskt, gå och träna ändå. Följ dieten ändå. Ring kunden ändå. Det som händer när du kör igenom obehagskänslorna är att serotoninet väntar där på andra sidan, och du kommer att uppleva det som rätt beslut. ”Gud va skönt att jag trots allt gick, det var helt rätt!”

En artikel av: 
Dragan Masic
Sales & Headhunting, Closers
dragan.masic@closers.se
073-325 38 91