Interim Säljchef med Closers

1-3-6-1-interim-saljchef

En interim säljchef kan vara den enkla lösningen på ett komplicerat problem. Ibland är nämligen en interimslösning precis vad som krävs för att ett förändringsprojekt ska kunna drivas igenom, eller för att en expansion ska gå smidigt. Genom att ta in en chef tillfälligt kan ni på ett kostnadseffektivt sätt tillsätta en nyckelperson i verksamheten där specifik kompetens, snabbhet och flexibilitet är i fokus.

Många företag och organisationer befinner sig idag i ett ständigt förändringsarbete, något som är helt nödvändigt för att vara tillräckligt snabbfotad för att kunna anpassa sin verksamhet efter förändrade förutsättningar. I och med detta har interima chefslösningar blivit allt mer populärt bland bolag eftersom behov och krav på kompetens med kort varsel kan komma att ändras, och då gäller det att snabbt kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen utan att ta sig an de risker en fast anställning kan innebära. En interimslösning är också ett bra alternativ när ni inte har möjlighet att anställa.

Hitta en interim säljchef med rätt kompetens för ert behov med Closers

Closers hittar en interim säljchef för varje tänkbar situation. Med lång erfarenhet av rekrytering och headhunting av säljare och säljchefer har vi tillgång till ett stort nätverk av högpresterande ledarkaraktärer inom försäljning. Det är personer med lång erfarenhet av ledarroller inom försäljning som vet hur man snabbt kan leverera resultat.
Genom vårt stora nätverk av interima säljchefer har Closers en av marknadens kortaste tillsättningstider för dessa uppdrag.

När passar en interimlösning?

Ofta handlar det om att snabbt få in en operativ ledare för att täcka upp för ett oplanerat resursbortfall såsom vid sjukdom, föräldraledighet eller när en tidigare säljchef slutar med kort varsel. Det kan också handla om att företaget växer eller står inför ett förvärv och behöver en säljchef på plats snabbt i väntan på en fast rekrytering. Oavsett anledning så är en interim säljchef en rutinerad och trygg källa till kunskap som snabbt kan sätta sig in i er verksamhet.

Det kan exempelvis handla om:

  • Vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv
  • I väntan på fast rekrytering
  • Hög arbetsbelastning
  • Om ni vill lösa en utmaning på projektbasis
  • Förändringsprojekt
  • Vid implementering av nya system
  • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång

Behöver ni en interim säljchef?