Teal #5 – Intervju med VD Fredrik Thulin

Då har vi kommit till del fem i vår serie om teal, ni kan läsa del ett i serien om teal här, del två här , del tre här och del fyra här. Den här gången bjuder vi på en intervju med Closers VD Fredrik Thulin om vår egen transformation. För varför gjorde vi egentligen valet att bli en teal-organisation? Closers har historiskt sett varit en klassiskt hierarkisk organisation, och dessutom inom området försäljning som symboliserats av många typiskt orangea strukturer. Vilka effekter kan vi se av att ha implementerat teal i en försäljningsorganisation? 

Hoppas intervjun kan ge några intressanta reflektioner kring organisationsformen teal för den som är nyfiken på mer praktiska detaljer.

Vad var anledningen till att Closers valde att implementera teal?
Vi ville fördela ut ansvaret över hela organisationen, och ta oss från det traditionella sättet där det finns några få personer som styr bolaget, till en organisation där alla får ta beslut och därmed också fullt ansvar. Genom det kan vi ge medarbetarna insyn och delaktighet i företagets fortsatta utveckling.

Hur har det påverkat medarbetarna?
Det är egentligen en bättre fråga att ställa till medarbetarna men mitt intryck är att det har varit utmanande för medarbetarna att ställa om från att passivt ta in information och bara utföra jobbet till att aktivt delta i utvecklingen och ta egna beslut genom att lösa problemen tillsammans. Så jag vill ge stort credd till alla i bolaget då det inte är lätt att ställa om sina tankemönster och invanda beteenden. Sakta men säkert har vi sett att teamen börjar resonera, söka rådgivning från andra och aktivt ta egna beslut i vardagliga som större frågor.

Generellt upplever jag också att teamen har blivit mer sammansvetsade och steg för steg vågat vara ärliga och transparenta mot varandra vilket stärkt sammanhållningen.

Har det påverkat organisationens resultat och i så fall hur?
Closers upplevde för första gången i bolagets 6-åriga historia en viss turbulens förra året då förvärvade Hero och fick in väldigt många nya medarbetare samtidigt som viktiga personer som varit med länge gick över till Hero. Kortsiktigt gick resultatet därför ner och ett halvår senare implementerade vi teal vilket också påverkade resultatet då det såklart fanns en omställningsperiod. Efter mer än halva 2018 så ser vi dock att vi är tillbaka på samma nivåer som innan och vi ser nu positiva signaler som tyder på att vi kommer vinna på att ha ställt om till självorganisering på många fler sätt än bara i siffror.

Teal är inte en av de vanliga organisationsformerna för starka försäljningsavdelningar – vad ser du för för- och nackdelar med att jobba teal i en försäljningsorganisation?
För oss har det blivit bättre då vi kunnat identifiera vilka i teamet som är bäst på vad och komplettera varandra och som team fokusera på vad som är bäst för företaget, istället för att alla arbetar likriktat och gör samma saker. Vi har på så sätt tillsammans tagit ett helhetsansvar för intäkterna i bolagen och blivit mer effektiva genom ärlig och transparent dialog i vad vi vill och hur det går för båda företagen. Tycker man att det bästa är att säljarna i ett företag är antagonister som ska tävla med varandra så är teal inte rätt då förutsättningarna inte kommer finnas till självstyre.

Vad ser du för mål framför dig med denna transformation?
Målet är att alla medarbetare skall känna ett starkt syfte som skapar meningsfullhet för oss när vi går upp på morgnarna. I dag måste det finnas ett starkt syfte som knyter samman alla människor i företaget för att människorna ska vilja lägga ner så mycket kraft och energi som man ändå gör på ett företag. Målet är också att medarbetarna verkligen ska känna att de kan göra skillnad och det är något som är väldigt viktigt. Det är så mycket mer än bra lön som krävs idag om man kommer acceptera eller inte acceptera ett jobb idag.

Vilka är de största utmaningarna Closers har framför sig när det gäller teal?
Utmaningen ligger i att fortsätta transformationen och inte falla tillbaka i gamla tankemönster och beteenden, framförallt vid tuffa beslut eller svåra utmaningar.

Om man tycker att teal verkar intressant och skulle vilja börja implementera det i sin egen organisation – vad är ett bra första steg att ta?
Första steget att ta, är att företagets ledare och ägare måste identifiera om de vågar släppa kontrollen och makten att ta beslut till förmån för ett distribuerat ledarskap och en organisation som drivs genom ett starkt inre syfte och inte primärt tillväxtmål till varje pris. Har man identifierat att man vågar det och tror på att den industriella organisationsmodellen är passé och att det behövs ett nytt sätt att leda företag på, så är min rekommendation att fördjupa sig i hur självstyre fungerar och låta sig inspireras av andra företag i världen som visat vägen med stor framgång.

Tack Fredrik för att du delar med dig av insikterna kring Closers transformation mot teal! Är ni intresserade av att prata mer med oss om teal så tveka inte att ta kontakt: antingen via vår sida på LinkedIn eller genom att maila hello@closers.se.

Här hittar du den sista och sammanfattande delen av serien, del sex.

 

By | 2019-07-29T16:02:57+00:00 september 27th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

två × 3 =