kunskapsbank

Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Som en central position på ett företag har VD:n ett ansvar som sträcker sig bortom den dagliga driften. Vid tider av förändring eller vid behov av branschspecifik kompetens, kan det ibland vara en strategisk fördel att tillsätta en interim chef. Genom att förstå VD‑rollens omfattning och identifiera situationer där en interim tillsättning kan vara nödvändig, skapar företaget bättre möjligheter att positionera sig för att möta framtida utmaningar.

VD-rollen och dess omfattning

En verkställande direktör har ett brett spektrum av ansvar och uppgifter som påverkar företagets övergripande riktning och framgång. Den här seniora positionen kräver en balans mellan en rad olika egenskaper. Att vara visionär strateg och praktisk genomförare är idag en förutsättning för att vara framgångsrik i att leda ett företag framåt. För att förstå vad en VD gör behöver man dock förstå omfattningen av det ansvar som rollen innefattar.
Några av de centrala delarna i VD-rollen inkluderar:

Strategiskt ledarskap

Strategiskt ledarskap i VD‑rollen handlar inte bara om att hantera den dagliga driften, utan att också forma och genomföra en övergripande strategi som driver företagets framgång på lång sikt. Det innebär att identifiera och prioritera mål, utveckla innovativa strategier, och fatta beslut som positionerar företaget för tillväxt och hållbarhet. Det handlar om att balansera kortsiktiga mål med en vision om framtiden, och att guida organisationen mot dessa mål genom att anpassa och omdefiniera strategier när det behövs.

Relationer med intressenter

Goda relationer med intressenter är en nyckelkomponent i en VD:s roll. Det handlar om att skapa och vårda ömsesidig förståelse och respekt, för att bygga en stark grund för företagets framgång. Intressenter är de individer eller grupper som påverkas av och i sin tur påverkar företagets verksamhet. En god relation som bygger på transparens och kommunikation skapar långsiktigt stöd och förtroende för en VD och minskar osäkerhet kring företagets framgång. En VD fungerar även som företagets ansikte utåt och representerar företaget i olika sammanhang, som branschmässor, media och offentliga evenemang.

Resultatansvar

Som VD ligger det yttersta ansvaret på att företagets prestation och resultat överensstämmer med styrelsens uppsatta mål och förväntningar. Det innebär att VD ansvarar för att företaget genererar önskade ekonomiska resultat och uppnår sina strategiska mål. Med andra ord: sätter den övergripande strategin, delegerar ansvar, analyserar och bedömer intäkter, kostnader och resultat och säkerställer att företaget gör rätt investeringar utifrån företagets finansiella förmåga.

Riskhantering

Genom att identifiera och hantera risker kan VD:n säkerställa att företaget är rustat att möta utmaningar och fortsätta växa även vid oväntade händelser. Exempelvis kan detta inkludera finansiella förluster, skador på varumärket eller rykte, eller annan negativ påverkan på verksamheten. Förmågan att hantera risker och att ha en riskhanteringsplan är avgörande för att skapa en stabil och långsiktig framgång för företaget.

Förändringsledning

I tider av förändring och omvandling leder VD:n processen att navigera företaget genom förändringar på ett effektivt sätt. Marknader, teknik och kundpreferenser förändras ständigt, och därför måste VD:n vara skicklig i att leda företaget genom dessa förändringar, för att framgångsrikt säkerställa relevans och konkurrenskraft. Att leda företaget genom komplexa förändringar är helt avgörande för att verksamheten ska förbli stabil och effektiv.

När bör man anlita en Interim VD?


Att tillsätta en interim VD kan vara strategiskt fördelaktigt i flera situationer där behovet av ledarskap och kompetens är akut eller bristfälligt. Här följer några scenarier där en tillsättning av en interim VD skulle kunna vara särskilt fördelaktigt:

 1. Ledarskapsövergångar: När en permanent VD avgår, pensionerar sig, eller av annan anledning och det tar tid att rekrytera en ersättare, kan en interimschef säkerställa en smidig övergång och kontinuitet i företagets drift.
 2. Strategiska förändringar: Vid stora omstruktureringar, sammanslagningar eller förändringar i företagets inriktning, kan en interim VD hjälpa till att utveckla och genomföra nödvändiga insatser för att navigera genom förändringarna.
 3. Branschspecifik kunskap: Om företaget står inför utmaningar eller möjligheter som kräver specialistkompetens, kan en interimschef med den nödvändiga expertisen vara till stor hjälp för att driva bolaget åt rätt håll.
 4. Kompetensgap: Vid tillfällen då en specifik kompetens eller erfarenhet saknas i den nuvarande ledningen, kan en interim VD snabbt fylla detta gap och ge nödvändig vägledning.
 5. Projektledning: För kortvariga projekt eller initiativ som kräver särskild ledning och fokus, kan en interimschef vara en tillfällig resurs som driver projektet framåt.
 6. Krishantering: Vid oväntade kriser, som ekonomiska problem, ledarskapskriser eller skandaler, kan en interim VD snabbt kliva in för att stabilisera situationen, vidta nödvändiga åtgärder och återupprätta förtroende.

Fördelar med en interim VD

En interim VD kan vara värdefull i situationer där ett snabbt och erfaret ledarskap krävs för att hantera förändringar, kriser eller specifika utmaningar.

I ett ständigt föränderligt företagslandskap bidrar en interim VD till viss flexibilitet i fördelning av ledarskapsresurser. Vid exempelvis övergångar, omstruktureringar eller andra organisatoriska förändringar kan man snabbt skala upp eller ner i ledningsgruppen med en interimschef, något som sparar tid och resurser jämfört med en permanent rekrytering.

Med en objektiv syn och externa perspektiv kan en interim VD vara en katalysator för att återställa ordning och bygga upp förtroende – både internt och externt. När en permanent VD går vidare eller avviker, riskerar företaget att hamna i osäkerhet. En interim VD säkerställer då en smidig övergång genom att bibehålla kontinuitet i ledarskapet, vilket ger företaget utrymme att genomföra en noggrann rekryteringsprocess utan att kompromissa med verksamhetens framgång. På sikt kan det även vara kostnadseffektivt att anlita en interim VD. Jämfört med att anställa en permanent VD, som kan kräva höga löner, förmåner och eventuellt avgångsvederlag, kan en interimschef erbjuda expertis med mindre ekonomisk risk.

Att tillsätta en interim VD är ett strategiskt viktigt steg som kan vara avgörande för ett företag att hantera utmaningar och säkra företagets framgång. Vill du veta mer om VD som interimt alternativ, samt hur det kan påverka din verksamhet? Hör av dig till oss för ett första konfidentiellt samtal.

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Closers
 • Marknadsföring
Strategierna för demand generation

Demand generation är ett sätt att attrahera och engagera potentiella kunder genom att skapa medvetenhet och efterfrågan hos dem. För att er marknadsavdelning ska kunna lyckas med det krävs en strategi för hur ni tillsammans skapar innehåll; betygsätter och vårdar leads; identifierar och når era idealkunder; samt hur ni använder data för att få viktiga insikter. Så här bygger just er marknadsavdelning en framgångsrik demand generation-strategi som leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Social selling
Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Så lyckas du som säljchef inom B2B

Ska du kunna bli en framgångsrik säljchef inom B2B behöver du förstå vilka egenskaper som krävs för att möta dagens utmaningar. Ditt teams framgångar bygger på din förmåga att driva förändring, analysera data, identifiera vilka aktiviteter som leder till affärer, och förståelse för hur digital marknadsföring hänger ihop med säljprocessen. Här är det du behöver behärska för att bli en framgångsrik säljchef.

Läs mer
 • Closers
 • Interim
Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Färdigheterna som behövs för att bli en framgångsrik säljchef

I den dynamiska världen av företagsförsäljning spelar säljchefer en central roll i att styra framgång och tillväxt. Att nå positionen som säljchef är en resa som kräver en imponerande samling av färdigheter och egenskaper. Förutom att vara en mästare på att sälja, måste säljchefen vara en strategisk visionär, en skicklig kommunikatör, en utvecklande mentor och en datadriven beslutsfattare. Den här artikeln belyser de avgörande kompetenserna som formar framgångsrika säljchefer; och utforskar även de utmaningar som möts dem på den högsta nivån av deras karriär.

Läs mer