kunskapsbank

Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

En interimschef kan erbjuda unik kompetens ihop med flexibilitet och effektivitet. Det är i mångt och mycket något av ett eget yrke – en speciell form av ledarskapslösning som kräver en kompetent, självgående och resultatorienterad person med särskilda egenskaper lämpade för specifika projekt i en organisation. Det här gör att företag som är i behov av en interimschef behöver agera annorlunda när de rekryterar. En interimschef med rätt egenskaper för uppdraget kan tillföra mycket värde till företaget både under och efter sitt uppdrag. För att kunna säkerställa en god matchning behöver du leta efter särskilda kompetenser hos den interimschef din verksamhet behöver. Vi går igenom vilka förmågor som är viktiga att överväga.

Vad skiljer en interimschef från andra ledare?

Utgångspunkten är att en interim chef ska erbjuda ett tillfälligt ledarskap för att möta ett företags specifika behov. Vanliga interimsuppdrag är bland annat att gå in som tillfällig chef för att hålla farten uppe i verksamheten medan rekrytering av en ny chef pågår. En interimschef kan även vara en strategisk och effektiv lösning vid förändringsprojekt, specifika initiativ eller när det krävs en unik kompetens för att lösa ett särskilt behov. Det kan handla om expansioner, etablering på nya marknader, skapande av nya avdelningar etc. En interimschef kan även tas in som en kompletterade resurs vid större projekt, utmaningar som kräver särskild kompetens, eller andra situationer där det snabbt behövs en speciell typ av expertis på plats. 

Då det i regel handlar om kortsiktiga uppdrag med ett riktat fokus behöver interimschefen kunna bidra med specifika kompetenser. Till skillnad från en traditionell chef som ser sitt uppdrag i ett längre perspektiv – och kan jobba långsiktigt med att nå organisationens mål och därmed skapa en framgångsrik företagskultur över tid – behöver en interimschef komma i gång snabbt och leverera överenskomna resultat på kort tid. Det kräver någon som arbetar självständigt och direkt, men som också snabbt kan få med sig de anställda i övergångsfasen eller i förändringsarbetet. 

Även om varje interimschef har sin egen specifika profil och expertisområde utifrån tidigare uppdrag, handlar det när allt kommer omkring om operativa ledare som drivs av att exekvera på det de är bäst på.

Egenskaperna behöver matcha uppdraget

I likhet med traditionell chefsrekrytering är det avgörande att det finns ett tydligt mål med interimschefens uppdrag. Är det ett mer förvaltande uppdrag som att vara en övergångsledare under tiden rekryteringen av en ny ordinarie chef pågår? Eller handlar uppdraget om förändringsarbete, och i så fall vilken typ av transformation? Behöver företaget någon med erfarenhet av att expandera till internationella marknader, eller av att ta företaget från en fas till en annan? Chefsprofilen behöver matcha uppdraget för att samarbetet ska bli framgångsrikt.

När det handlar om ett specifikt uppdrag behöver företaget därför först och främst leta efter en interimschef som har erfarenhet av liknande uppdrag. Förutom den specifika kompetensen behöver en interimschef även ha en uppsättning egenskaper för att lyckas med sitt ofta intensiva och resultatorienterade uppdrag. Vi ska titta närmare på de viktigaste av dessa egenskaper.

Fokus på resultat

Interimsuppdrag är i regel tillfälliga och drar i gång direkt från dag ett. Det finns inte mycket tid för interimschefen att sätta sig in i organisationen och hur den fungerar och därför krävs en självständig ledare som kan komma i gång på egen hand, fungera effektivt utan att bli en del av organisationen. Huvudfokus bör ligga på att uppnå de resultat som uppdraget går ut på. Till skillnad från en chef i en traditionell roll som leder mer övergripande och långsiktigt, så arbetar en interimschef mer som en konsult som använder sin expertis för att lösa ett förutbestämt behov och för att leverera ett överenskommet resultat när uppdraget är över.

God kommunikationsförmåga och hög emotionell intelligens

En av de största utmaningarna för en interimschef är att komma in i ett företag med kort varsel och i många fall direkt börja ändra på hur den organisationen arbetar. Ska interimschefen kunna lyckas med sitt uppdrag behövs mycket god förmåga att få med sig personalen i det arbetet. Det kräver egenskaper som att kunna förmedla vad förändringen innebär och vad som är syftet med den, och dessutom en lyhördhet inför hur medarbetarna påverkas av förändringarna. 

Att driva ett framgångsrikt förändringsarbete kräver empati och förståelse för hur de anställda i företaget känner. Enligt en undersökning från EY Consulting känner 90 % av medarbetarna att en empatisk chef leder till högre engagemang och arbetstillfredsställelse. Ska en snabb och effektiv transformation bli möjlig behövs en stor dos empati och förståelse som kan fungera som ett lim och hålla ihop organisationen under förändringsfasen.

Kunna skapa förtroende

Oavsett om interimsuppdraget handlar om att tillfälligt ersätta en tidigare ledare eller om att driva förändring, så är det viktigt att en interimschef har förmåga att inge förtroende och få personalen att känna sig trygg i den nya situationen. Att lita på sin chef är starkt kopplat till engagemang och prestation, något som också visas av undersökningar från Gallup där varannan medarbetare känner sig engagerad när de litar på sin ledare, jämfört med att bara en av tolv medarbetare känner engagemang när det saknas förtroende för chefen.

Ska en interimschef kunna bygga upp ett förtroende under ett kort och intensivt uppdrag krävs öppenhet och ärlighet, en förmåga att ta in åsikter men att också följa upp dem, och förstås att ha tydliga mål. Inte minst krävs det en stor portion ödmjukhet att sätta det egna egot åt sidan för att visa medarbetarna att uppdraget är för verksamhetens bästa och inte för att främja interimschefens karriär. 

Optimism och entusiasm

Förändring skapar lätt oro och osäkerhet. Inte minst när det kommer in en ny tillfällig ledare som inte kommer att vara en del av organisationen på lång sikt. För att dämpa den oron och kunna motivera medarbetarna i företaget behöver interimschefen ha en ljus syn på det som händer men också förmåga att förmedla den optimismen. En av de viktigaste egenskaperna för att lyckas är en passion för uppdraget och entusiastisk förmåga att sprida den energin så att alla under interimschefen känner att de är på väg mot någonting bättre.

Behöver ditt företag en interimschef? Closers är specialister på rekrytering av interimschefer och besitter ett upparbetat nätverk med interimskonsulter som har specifika kompetenser för olika interimsuppdrag. Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Closers
 • Marknadsföring
Strategierna för demand generation

Demand generation är ett sätt att attrahera och engagera potentiella kunder genom att skapa medvetenhet och efterfrågan hos dem. För att er marknadsavdelning ska kunna lyckas med det krävs en strategi för hur ni tillsammans skapar innehåll; betygsätter och vårdar leads; identifierar och når era idealkunder; samt hur ni använder data för att få viktiga insikter. Så här bygger just er marknadsavdelning en framgångsrik demand generation-strategi som leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Social selling
Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Så lyckas du som säljchef inom B2B

Ska du kunna bli en framgångsrik säljchef inom B2B behöver du förstå vilka egenskaper som krävs för att möta dagens utmaningar. Ditt teams framgångar bygger på din förmåga att driva förändring, analysera data, identifiera vilka aktiviteter som leder till affärer, och förståelse för hur digital marknadsföring hänger ihop med säljprocessen. Här är det du behöver behärska för att bli en framgångsrik säljchef.

Läs mer
 • Closers
 • Interim
Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Färdigheterna som behövs för att bli en framgångsrik säljchef

I den dynamiska världen av företagsförsäljning spelar säljchefer en central roll i att styra framgång och tillväxt. Att nå positionen som säljchef är en resa som kräver en imponerande samling av färdigheter och egenskaper. Förutom att vara en mästare på att sälja, måste säljchefen vara en strategisk visionär, en skicklig kommunikatör, en utvecklande mentor och en datadriven beslutsfattare. Den här artikeln belyser de avgörande kompetenserna som formar framgångsrika säljchefer; och utforskar även de utmaningar som möts dem på den högsta nivån av deras karriär.

Läs mer