javier-reyes-qi2cd5or_fe-unsplash-1

 

Behöver ditt företag en ny toppsäljare?

 

Vi på Closers hjälper företag att hitta de bästa säljarna inom respektive bransch. Det finns flera delar i denna process som involverar allt från att identifiera kandidater och hitta rätt kompetenser till att intervjua och genomföra arbetsprover. För att ditt företag ska kunna rekrytera de bästa säljarna erbjuder vi på Closers ett flertal olika tjänster som har utformats specifikt för att ta fram de bästa säljarna i Sverige.

 

Vad kännetecknar en toppsäljare?

För att kunna rekrytera de bästa säljarna måste man först identifiera vad det är som gör en säljare bra och vad det är som skiljer en bra säljare från en toppsäljare. Den moderna företagsvärlden ställer betydligt högre krav på säljarna, mycket på grund av att dagens köpare har betydligt större insyn i hela köpprocessen och sköter en större del av researchen på egen hand. Det innebär dock inte att säljarens roll har blivit mindre, utan snarare att den har förändrats.

I och med att kraven från köparna ökar leder det också till att kraven på säljarna ökar. Moderna säljare behöver vara specialister inom två vitt skilda områden: det sociala och det datadrivna.

För det första har vi en social beståndsdel där vi har sett en allt större efterfrågan på säljare som bemästrar social selling. Det innebär att säljarna måste ha ett brett socialt nätverk från grunden och att de är experter på att skapa engagemang och intresse. Medan social selling har exploderat i popularitet finns det fortfarande ett par viktiga gränsdragningar som säljare måste kunna balansera på. De flesta köpare anser exempelvis att det inte är något märkligt att bli kontaktad via LinkedIn men uppskattar inte att bli kontaktade via Facebook. Det är även viktigt för de flesta att det finns en naturlig koppling till säljaren, så att kontakten inte kommer från ingenstans. Det ställer höga krav på säljarens EQ.

För det andra har vi en datadriven beståndsdel som handlar om att de bästa säljarna är experter på att researcha och att med hjälp av data identifiera problem eller utmaningar som säljaren kan lösa åt företaget. Dagens företagsvärld fattar allt mer beslut baserat på data snarare än magkänsla, vilket ställer krav på att säljaren ska kunna ta fram underlag som passar in i företagets modeller och kalkyler. Denna aspekt är även viktig för säljarens egen utveckling; säljmetoder och -strategier kan utvecklas med hjälp av datadriven metodologi. Därför blir de datadrivna säljarna ofta de som förnyar och som lyckas bäst.

Du kan läsa mer om vad som kännetecknar moderna säljare här!

Hur rekryterar man rätt säljare?

Vi vet nu vad det är som karaktäriserar en toppsäljare men det säger sig själv att dessa säljare är hett eftertraktade. Hur kan då ditt företag hitta dessa säljare? Vanlig rekrytering leder inte alltid till att man hittar de allra bästa säljarna, helt enkelt eftersom dessa kan välja och vraka bland möjligheterna. Därför väljer många företag headhunting för att hitta de bästa säljarna. Ett annat alternativ är att utforma rekryteringsprocessen på ett sätt som gör det möjligt att hitta en oslipad diamant.

  • Headhunta säljare

Genom att headhunta säljare får du tillgång till fler potentiella kandidater och kan hitta specifika samt unika kompetenser och erfarenheter som annars kan bli väldigt svåra att hitta på en konkurrensutsatt marknad. Ofta har de bästa säljarna i din bransch redan ett bra jobb hos en konkurrent, vilket innebär att sannolikheten är liten att de kommer söka sig till dig på egen hand. Genom att nå ut direkt till dessa säljare kan ditt företag nå de säljare som är beredda att byta arbete vid rätt omständigheter.

Läs mer om att headhunta säljare här!

 

  • Hitta en oslipad diamant

Genom att förfina er rekryteringsprocess, exempelvis genom att använda er av våra experter på Closers, kan ni hitta den där oslipade diamanten som era konkurrenter ännu inte har upptäckt. Genom att ställa rätt frågor under intervjuprocessen kan ni hitta den där personen som verkligen kommer göra skillnad i ert säljteam.

Läs mer om vad ditt företag kan göra för att rekrytera rätt säljare här!

 

Arbetsprover och second opinion

Closers kan hjälpa dig i alla faser av rekryteringsprocessen. Om ni redan har ett par potentiella kandidater som det står mellan kan vi hjälpa er med arbetsprover och second opinion. Genom att ta fram fiktiva situationer hjälper ett arbetsprov att se hur väl era kandidater presterar under press, hur de hanterar oväntade inslag och hur bra det är på att lösa problem. På så sätt hittar ni inte bara de säljare som ser bäst ut på pappret, ni hittar även de säljare som presterar bäst när det faktiskt gäller!

Läs mer om arbetsprov och Second Opinion här!

Kontakta Closers när du behöver hitta en toppsäljare

Vi på Closers är experter inom försäljning, headhunting och rekrytering. Tveka inte att höra av dig till oss genom att fylla i dina uppgifter till höger, så kontaktar vi dig för att prata mer om vad just ditt företag behöver för att förbättra sin försäljning.