Teal #6 – TEAL IS REAL ❤

Då har vi kommit till den sista delen i vår serie om teal. Nu ska vi summera upp det vi gått igenom i serien och binda ihop säcken: men bara så pass mycket att det finns en öppning kvar. För vi tror inte på några fasta, skrivna regler. Allt är flytande och öppet för anpassning; det är en av grundstommarna i teal.

En ny organisationsform växer fram – Del 1

I den första delen gick vi igenom organisationsformer ur ett historiskt perspektiv för att få en förståelse hur teal har växt fram. Gula processorstyrda organisationer och orangea prestationsinriktade organisationer är de vanligaste organisationsformerna som klassisk ledarskapslitteratur utgår ifrån. Det är i dessa rutiner och hierarkier de flesta av oss växt upp och verkat större delen av våra liv.

Som ett svar på det ohållbara i att alla människor och organisationer ska prestera så mycket har vissa företag såsom Southwest Airlines och Ben & Jerrys kommit med gröna organisationsformer där medbestämmande och värdedriven kultur är nyckelord. Vidare växer teal-organisationer sakta fram som en utveckling på den gröna och som en respons mot det individuella orangea tänket. Här pratar man om att leva efter sitt sanna jag och att vara närvarande i sig själv, och strukturen bygger på självorganisering genom ett distribuerat ledarskap. Läs mer

Det finns idag ett antal mycket framgångsrika teal-organisationer i världen såsom exempelvis AES, Patagonia, Sun Hydraulics och Buurtzorg. Vi rekommenderar varmt att kika lite närmare på dom!

Att leva inifrån och ut – Del 2

Sedan kom vi till andra delen och pratade om att leva i tillit. Många av osundheterna som organisationer dras med kan hänföras till beteenden hos rädda egon: intriger, byråkratiska regler och processer, ändlösa möten, överanalysering, informationsöverflöd, önsketänkande, problemförnekelse, maktkamper mm. I teal-organisationer, som är mindre egodrivna, finns hopp om att kunna lägga dessa osundheter bakom oss. Många av dessa organisationer kommer att sträva efter äkthet och syfte, och människor som jobbar för att leva inifrån kommer att söka sig till andra människor som gör samma sak – och där skapas grunden till teal.

Att jobba styrt från sitt inre kan låta flummigt och andligt och kanske en smula för spirituellt för vissa, målet är väl ändå lönsamhet frustar några. Men sanningen är att många av de organisationer som jobbar övervägande enligt teal är både lönsamma och framgångsrika. Det är inget hokus pokus, det är bara människor som vill göra saker i linje med sin inre röst och kall. Läs mer

Självstyre; ett distribuerat ledarskap – Del 3 

Inom teal finns tydliga processer för självstyre: en organisation som styrs genom ett distribuerat ledarskap och mandat att ta beslut, något som vi gick in närmare på i del tre. Genom en rådgivningsprocess kan medarbetare lära sig att ta beslut på ett effektivare sätt.

Ledningsgrupper och strikt indelade arbetsroller ersätts till förmån för autonoma och ömsesidigt beroende team som gemensamt tar ansvar för företagets utveckling och överlevnad. Med den ökade friheten stiger engagemangsnivån i hela företaget vilket också ökar företagets potential och konkurrenskraft. Läs mer

Strävan efter helhet – Del 4

I del fyra hade vi fokus på att berätta om organisationens och medarbetarnas strävan efter helhet – något som genomsyrar självstyrande organisationer. Inom många visdomstraditioner sägs att vår uppgift längs livets snåriga stigar är att komma tillbaka till vår inre helhet – ett syfte som här vävs in i organisationens kultur och värderingar. När vi återfår kontakten med vår inre helhet, inte bara en stund varje dag utan hela dagarna, så öppnar vi upp för sårbarhet. Om vi kan acceptera att vi måste vara sårbara för att kunna känna vårt inre fullt ut, så öppnar vi upp för ett rikt, färgglatt och sprudlande liv. Det är dessutom bra för organisationen; när människor känner att de kan vara fullt ut sig själva så frigörs mängder av energi och kreativitet.

Det evolutionära syftet

Teal-organisationer betraktar inte företaget som sin egendom, inte ens som en delad egendom i olika intressenters tjänst. Organisationen ses istället som en levande energi vars liv är större än intressenterna, och som eftersträvar sitt eget evolutionära syfte. Med den informationen i åtanke blir det enkelt att se att vi inte äger organisationens väg, inte ens om vi är dess grundare eller ägare. Vi är snarare förmedlarna som lystrar till organisationens inre kreativa potential för att hjälpa den att utföra sin uppgift i världen. Läs mer

VD Fredrik Thulin fick ordet – del 5

I del fem publicerade vi en intervju med Closers VD Fredrik Thulin om vår egen transformation. För varför gjorde vi egentligen valet att bli en teal-organisation? Closers har historiskt sett varit en klassiskt hierarkisk organisation, och dessutom inom området försäljning som symboliserats av många typiskt orangea strukturer.

”Målet är att alla medarbetare skall känna ett starkt syfte som skapar meningsfullhet för oss när vi går upp på morgnarna. I dag måste det finnas ett starkt syfte som knyter samman alla människor i företaget för att människorna ska vilja lägga ner så mycket kraft och energi som man ändå gör på ett företag. Målet är också att medarbetarna verkligen ska känna att de kan göra skillnad och det är något som är väldigt viktigt. Det är så mycket mer än bra lön som krävs idag om man kommer acceptera eller inte acceptera ett jobb.” Läs mer

Sammanfattning

Det finns ett antal olika huvudorsaker till varför teal har växt, och växer, sig starkare och starkare som organisationsform. Den första anledningen är att vi står mitt i skiftet från kapitalism till informationalism som i grunden förändrar förutsättningarna för att lyckas som aktör på marknaden. Också tack vare Internet och den ökade interaktiviteten har människan som kollektiv fått en ökad medvetenhet och självkännedom vilket driver på en förändrad syn på vad arbetsliv är. En tredje orsak är en expanderande tjänstesektor där vi i den industriella eran lät maskin och produkt stå i centrum, medan vi i en tjänstesektor behöver låta människorna som utför tjänsterna stå i centrum.

Vi hoppas att ni har uppskattat serien och att den givit reflektioner. Det är inte omöjligt att en del av det du har läst har väckt en del tankar och åsikter som protesterar mot dessa nya idéer. Det är helt okej och fullt naturligt. Var dock inte rädd för att stanna upp och begrunda dessa tankar och känslor som kommer till dig. Till exempel genom att fråga dig själv: hur kommer det sig att jag tänker och känner som jag gör?

Tveka inte att höra av dig till oss om du är nyfiken på att veta mer eller bara reflektera. Vi nås enklast via vår sida på LinkedIn eller på hello@closers.se. Vi är alltid glada att diskutera!

By | 2019-07-29T16:03:28+00:00 oktober 4th, 2018|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

elva + tio =