kunskapsbank

Vägen till en lyckad chefsrekrytering – så hittar ni rätt kompetens

Chefsrekrytering är mer utmanande än annan rekrytering. En chefsroll påverkar inte bara resultaten i verksamheten, den är också avgörande för om medarbetarna trivs och presterar eller om de börjar leta nytt jobb. Därför är det viktigt att vara noggrann och ta rekryteringsprocessen på allvar för att hitta rätt person för chefsrollen. Här är tipsen och metoderna för hur ni tydligt formulerar vem det är ni behöver och hur ni går till väga för att hitta den rätta chefen.

Chefsrekrytering är en större utmaning än övrig rekrytering. Det är alltid en konst att hitta rätt kandidat, men konsekvenserna av en felrekrytering av en chef blir i regel så mycket större. Allt från försämrad lönsamhet till minskat engagemang och högre personalomsättning kan följa i kölvattnet om fel person får jobbet. Däremot kan rätt chef lyfta både motivationen och resultaten.

 

På grund av chefsrollen väger så tungt är det viktigt att ni tänker till extra mycket och tar processen på större allvar när det handlar om en chefsrekrytering. Det här är de främsta sakerna ni bör tänka på när det kommer till att hitta rätt chef som tar er mot era mål.

 

Börja i rätt ände – behovsanalys och kravprofil

Det första, vanligaste och kanske största misstaget vid en chefsrekrytering är inte veta vad det är ni söker efter. En vag formulering av vad den nya chefen ska bidra med leder till en otydlig sök- och rekryteringsprocess, vilket i sin tur ökar risken för felrekrytering. Vet ni inte exakt vad det är ni behöver för den fas ni befinner er i nu är det lätt att göra som ni gjorde sist och i princip återanvända en gammal jobbannons. Men det första steget mot att hitta rätt chef för er är att vara på det klara med vilka behov ni har i dag och i framtiden. Att rekrytera en ny chef är en möjlighet att få in nya idéer och perspektiv som kan ta er längre än tidigare. Så börja med att skapa en så tydlig bild som möjligt av vilken typ av chef det är ni behöver.

 

Steg ett är att göra en behovsanalys. Vad är era mål och era strategier för att nå dem? Vill ni växa, nå nya marknader, förändra verksamheten? Vilka kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper behöver en chef ha för att kunna se till att ni lyckas med det? Lyssna även på medarbetarna och ta in deras synpunkter kring vad de tycker saknas, vilka egenskaper de värdesätter och vad de önskar för att kunna göra sitt jobb bättre. Det är de som kommer att påverkas mest av den nya chefen.

 

De behov ni sammanställer blir er behovsanalys, och den ligger till grund för steg två: kravprofilen. Där beskriver ni vad tjänsten går ut på och vilka uppgifter chefen ska utföra utifrån era mål och förväntningar. Kravprofilen visar vilken kompetens, erfarenhet, kvaliteter samt vilka egenskaper som krävs för att kunna möta era behov. Diskutera kravprofilen mellan ledning, nyckelpersoner och den del av verksamheten chefen kommer att ansvara för. Stäm av att ni alla håller med om att det är den här typen av chef som ni behöver, och att ni menar samma sak när ni definierar kriterierna.

 

Vilken typ av chef behöver ni?

När ni tar fram behovsanalysen och kravprofilen är det viktigt att ni tänker på vilken typ av chef det är ni behöver. Det finns flera olika slags ledarskapsstilar som passar för olika mål. Är ert mål att dubbla omsättningen på 3 år behövs det en målinriktad ledare, som tydligt kommunicerar och planerar vägen framåt och som har förmågan att leda organisationen i snabb förändringstakt. Handlar det om att navigera genom kostnadsbesparingar och att ställa om företaget till lönsamhet kan en ledare som är specialiserad på att hantera nedskärningar och genomföra omstruktureringar av verksamheten vara rätt kandidat. Handlar det om ett förändringsarbete och omställningar kan en lyhörd och kommunikativ chef skapa lugn och stabilitet för en smidig övergång. Era behov handlar inte bara om att matcha kunskap mot arbetsuppgifter. En chef är som en kapten som ska ha rätt egenskaper för att ta skutan i mål utifrån om ni avser att segla fort, långt eller på okända vatten.

 

Potential viktigare än erfarenhet

Ett annat vanligt misstag vid chefsrekrytering är att titta för mycket bakåt på vad kandidaterna har åstadkommit. Det är inte ovanligt att företag på chefsjakt sätter ett grundkrav på ett stort antals års chefserfarenhet. Medan tidigare erfarenhet säger vad en person har varit kapabel att klara av, säger det inte alltid någonting om vad den personen har för potential att åstadkomma framöver. Att ställa krav på lång erfarenhet kan också stänga ute lämpliga personer som i övrigt har precis vad som behövs för att möta kravprofilen och bli just den chef som behövs.

 

En tidigare framgångsrik chef kan prestera sämre om de nya förutsättningarna inte passar egenskaperna bakom framgångarna. Och någon med lite ledarerfarenhet kan ha precis de egenskaper och den attityd som behövs för att nå era mål. Titta hellre på kandidaternas potential att ta er dit ni vill när ni går igenom kandidaterna.

 

Ett verktyg för att för att få en bredare och mer realistisk bild av chefskandidaternas potential och egenskaper är att använda personlighetstester som ett komplement i processen. Det kan ge en djupare insikt i hur en person presterar i en viss roll och vad den personen har för potential för framtida prestationer. Inte minst ger det mer tydlighet och saklighet än att lita på magkänslan.

 

Olika vägar för chefsrekrytering

När ni har klart för er vilken typ av chef det är ni behöver finns det flera vägar att leta rätt på den personen. Eftersom det handlar om en så pass viktig roll lönar det sig att lägga mer resurser på den processen. Sök gärna både bredare och djupare än vid annan rekrytering. Använd flera kanaler och metoder för att nå ut så långt som möjligt och öka chanserna för att hitta precis rätt person för jobbet.

 

 • Jobbannonser är ett sätt att visa upp den lediga tjänsten och att sälja in er som arbetsgivare och arbetsplats. Det är kandidaternas marknad när det kommer till chefsroller, så ni behöver vara direkta och tydliga, och snabbt sälja in jobbet och varför det är så bra att arbeta hos just er. Lyft fram fördelarna med jobbet.

 

 • Digital annonsering har fördelen att det går att segmentera målgruppen och nå fram med anpassade budskap till de mest relevanta kandidaterna. Det går också att optimera annonseringen i realtid för att nå ut bättre.

 

 • Search är en datadriven rekryteringsmetod där positionen, målen och kandidatmarknaden analyseras för att leta fram de lämpligaste kandidaterna, och vad som attraherar dem.

 

 • Headhunting är effektivt eftersom det är en uppsökande form av rekrytering. Rätt chef för rollen kanske inte aktivt letar nytt jobb, men kan bli intresserad om personen blir uppvaktad. Headhuntingbyråer brukar dessutom vara inriktade mot en viss bransch och har stora nätverk inom den branschen att nyttja i jakten på rätt person för chefsjobbet.

 

Behöver du hjälp med din chefsrekrytering? Vi kan headhunta den stjärna ni behöver. Ta kontakt med oss på Closers så hittar vi rätt person!

 

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Headhunting
 • Säljare
Nycklarna som får dina account executives att sälja mer – och bättre

Dina account executives är kärnan i din säljavdelning. De prospekterar, bygger och vårdar kundrelationer, och framför allt så säljer de. Det är deras insatser som i slutänden drar in intäkterna till ert företag.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Rekrytering
Rekrytera VD? Strategierna för att välja rätt ledare

Det blir allt viktigare att rekrytera rätt VD nu när marknadsklimatet är mer oförutsägbart, snabbföränderligt och hårt konkurrensutsatt. Rätt ledare kan navigera verksamheten mot dess mål samt attrahera andra duktiga ledare och medarbetare.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
Så kan du som chef motivera dina anställda: Effektiva strategier för att höja engagemanget

Att motivera dina medarbetare är en av dina viktigaste uppgifter som chef. Motiverade säljare är mer drivna och produktiva, de samarbetar bättre och stärker teamet och sina kollegor, de skapar goda kundrelationer och inte minst trivs de och stannar kvar.

Läs mer
 • Rekrytering
Nu har Closers tillsatt 100+ positioner inom IT-branschen

Closers har nått en ny milstolpe! Vi har nyligen rekryterat den 100e positionen inom IT-branschen med hundra procent uppsökande metoder.

Läs mer
 • Headhunting
 • Rekrytering
Vägen till en lyckad chefsrekrytering – så hittar ni rätt kompetens

Chefsrekrytering är mer utmanande än annan rekrytering. En chefsroll påverkar inte bara resultaten i verksamheten, den är också avgörande för om medarbetarna trivs och presterar eller om de börjar leta nytt jobb. Därför är det viktigt att vara noggrann och ta rekryteringsprocessen på allvar för att hitta rätt person för chefsrollen. Här är tipsen och metoderna för hur ni tydligt formulerar vem det är ni behöver och hur ni går till väga för att hitta den rätta chefen.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Rekrytering
Så bygger ni en stark marknadsavdelning

Vad behöver du för att kunna komponera ihop en stark och framtidssäker marknadsavdelning? Vilka roller och vilken kompetens krävs för att kunna möta dagens (och morgondagens) utmaningar? Här får du veta hur du kan tänka strategiskt för att kunna bygga en stark marknadsavdelning, samt hur du behåller dina stjärnor inom den.

Läs mer