Personlighetstest vid rekrytering – för dig som vill få en bredare bild av kandidaten!

youngindianbusinesswomanstudentworkingstudyingonlinewithlaptop

De personliga egenskaperna blir allt viktigare för framgång inom försäljning. Säljare och säljchefer är roller där personlighetsdragen har en stor betydelse för hur en person passar in i organisationen och kan stötta sina kollegor samt nå ut till kunderna. Med kunder som blir allt kunnigare och mer krävande utvecklas försäljningsyrkena till att bli mer komplexa och dynamiska. Det gör att de personliga egenskaperna väger tyngre än någonsin vid rekrytering av rätt säljare. Därför har certifierade personlighetstester vid rekrytering vuxit fram som ett värdefullt komplement till rekryteringsprocessen som ger en djupare insikt i kandidatens egenskaper. Det ger en bredare och mer realistisk bild samtidigt som det ger en god förståelse kring hur de personliga egenskaperna kan påverka arbetsprestationen.

Så förbättrar ett personlighetstest er rekrytering

  • För komplexa jobb som säljare kan det visa sig vara stora skillnader i resultat mellan individer som på pappret har samma begåvning. En kartläggning av de personliga egenskaperna visar hur väl någon passar in i er organisation och er säljprocess.
  • Personlighetstest vid rekrytering ger en bredare och mer realistisk bild. Under en intervju framgår det sällan hur en person kommer att prestera på lång sikt. Ett personlighetstest ger en djupare insikt i de personliga egenskaperna och hur de påverkar hur någon presterar i en specifik roll. Det effektiviserar rekryteringsprocessen och minskar risken för felrekryteringar.
  • Att kartlägga de personliga egenskaperna ger en bra bild av en persons potential för framtida prestationer. Det blir lättare att investera i någon som kan växa med rollen.
  • Ett personlighetstest sätter egenskaperna i fokus under rekryteringen. Det hjälper er att ta reda på vilka egenskaper det är ni behöver samt deras betydelse för era behov och för hur ni kan bli mer framgångsrika.
  • Personlighetstest kan också användas internt för att identifiera styrkor och svagheter i ert säljteam. Det gör det lättare för teammedlemmarna att förbättra sina prestationer och att stötta varandra på rätt områden.

Vetenskapligt baserat personlighetstest för rekrytering

Hos Closers använder vi oss av det certifierade testverktyget Understanding Personal Potential (UPP). Det grundar sig i mångårig forskning och används för att mäta ett stort antal egenskaper som är viktiga för arbetsprestation inom försäljning. Det bygger på sammansatta variabler som ger bättre validitet än enskilda femfaktorskalor. Det är även utformat så att testet förhindrar att resultaten påverkas av taktiksvar. Understanding Personal Potential bygger på ett flexibelt system av tester som kan anpassas efter varje organisations unika behov.

Beroende på vilken säljprocess företaget har bör ni rekrytera för olika egenskaper för att uppnå framgång. Det är även viktigt att veta vilka egenskaper som är viktiga för en säljare respektive säljchef då de ofta skiljer sig åt. Med hjälp av legitimerad psykolog och personlighets- och begåvningstester hjälper vi er att säkerställa rätt kompetens, upptäcka risker och förutse arbetsprestation hos er tilltänkta kandidat.

I den här tjänsten ingår personlighets- och begåvningstester, djupintervju mellan kandidat och legitimerad psykolog samt direkt återkoppling och rådgivning gällande kandidatens potential och risker.

 

Vill ni genomföra ett personlighetstest för att rekrytera helt rätt säljare med hjälp av Closers expertis inom området?