kunskapsbank

AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Artificiell intelligens är ett kraftfullt verktyg som kan effektivisera och stärka din försäljning om det används på rätt sätt. Bland annat så kan AI automatisera flera tidskrävande processer så att säljarna kan lägga mer tid på att bygga relationer och avsluta affärer. AI är också väldigt bra på prediktiv analys och att ta fram datadrivna insikter. Något som kan lyfta fram vilka leads som är mest kvalificerade eller när en potentiell kund är redo för ett köp. Här får du veta mer om hur AI kan stötta säljare och SDR så att de kan nå rätt leads och stänga fler affärer.

Vad kan AI göra, och inte göra, inom försäljning?

När det kommer till försäljning är AI riktigt bra på två saker. Den ena är att automatisera repetitiva uppgifter. Den andra är att samla in och analysera stora mängder data för att ta fram värdefulla insikter som leder till bättre beslut. Att låta AI gå igenom data från digitalt engagemang, tidigare kommunikation, köphistorik, CRM, marknadstrender m.m. leder till datadrivna insikter. Till exempel inom leadsgenerering och kvalificering där dataanalysen snabbt kan visa vilka som är mest sannolika att gå vidare och bli kunder. Att arbeta datadrivet med AI kan också visa vilka affärer som är de mest lyckade, samt vilka bakomliggande faktorer det är som ligger bakom framgångarna så att det blir möjligt att upprepa dem.

Medan AI är enastående på att upptäcka mönster som visar vad som fungerar och inte, klarar det inte av att hantera nyanserna i de mänskliga relationerna. Att förstå någons behov och beteende på djupet, kunna fånga upp kroppsspråk, tonfall och känslostämningar, visa empati, eller att kunna navigera komplexa beslutsprocesser är än så länge en unikt mänsklig förmåga. Om något så kommer den mänskliga faktorn att bli ännu viktigare när AI nu klampar in på försäljningsområdet. Tekniken får fokusera på sina paradgrenar – att ta över administrationen och att peka ut var insatserna ger bäst resultat. Så att säljarna och SDR kan göra vad de är bäst på: att bygga relationer, lösa problem och skapa förtroende hos de leads och prospekts som har störst chans att bli kunder.

Så kan AI hjälpa SDR i sitt dagliga arbete

En Sales Development Representative har en unik roll någonstans mellan marknad och sälj. En SDR har ett större fokus på att bearbeta leads än vad marknad har, men SDR är heller ingen säljare som hanterar kunder eller avslutar affärer. En SDR fokuserar på att skapa kvalificerade leads som sen lämnas över till en säljare. En arbetsprocess som innehåller flera repeterbara flöden och behov av att tolka information. Vilket gör SDR-rollen extra lämplig för AI-stöd.

Till att börja med så tampas SDR dagligen med att hantera många potentiella kunder och med att avgöra vilka som är värda att gå vidare med. Här kan AI hjälpa till med att prioritera leads genom att analysera relevant data. Exempelvis från webbplatsbesök, engagemang i sociala medier, öppnad e-post och annan avsiktsdata. Det ger en mer fokuserad målbild så att SDR:en slipper sprida ut sig tunt. Istället kan den lägga sin energi på de leads som är mest sannolika att konvertera. Med mer automatisering som sparar tid, samt en snabb AI-driven filtrering av alla leads, kan SDR inte bara bli mer produktiv. Det blir mer resurser över till relationsbyggande och till att använda fingertoppskänslan för att se vilka av de leads som AI har lyft fram som verkligen är värda att gå vidare med. AI kanske kan peka ut möjligheterna, men det är SDR-kompetensen som kan sålla fram affärerna ur dem.

Högre grad av personalisering med AI

En SDR lägger större delen av sin arbetstid på att förstå prospekt och på att hitta det bästa sättet att nå dem. I dagens säljlandskap är personalisering nyckeln till att lyckas med det. Enligt McKinsey kan personalisering minska kundförvärvskostnaderna med upp till 50 %, öka intäkterna med 5-15 %, samt öka marknadsföringens ROI med 10-30 %.

Personalisering bygger på att använda data för att skräddarsy meddelanden efter användarnas specifika preferenser. Genom att nyttja data från tidigare interaktioner och onlinebeteenden kan AI ta fram ett innehåll som är specifikt för varje mottagare. En betydligt snabbare och mer träffsäker process jämfört med att en SDR ska lägga en stor del av sin tid på manuell research som ändå resulterar i relativt generiska budskap. Istället går det nu att anpassa varje meddelande och rikta det mot den rätta potentiella kunden. Och det i stor skala tack vare AI-driven teknik. Vilket är ett bra recept för att bli effektivare på att bygga relationer och öka varumärkesmedvetenheten.

Så kan AI hjälpa säljare i sitt dagliga arbete

Det är inte bara SDR som kan få nytta av AI:s krafter. Även säljarna har mycket att vinna på att automatisera rutinuppgifter och på att använda AI för att förutsäga vilka affärer som är mest sannolika att gå i mål. Om vi börjar i effektiviseringsmöjligheterna så har AI kapaciteten att minska säljarnas administrativa börda. Bland annat genom att automatiskt logga försäljningsaktiviteter som samtal och e-postmeddelanden, boka möten, spåra och analysera interaktioner, göra snabb research och segmentanalys m.m. Tidsödande uppgifter som i regel snor åt sig merparten av en säljares arbetsdag. Genom att automatisera de här processerna kan arbetstiden istället läggas på den kommunikation och det relationsbyggande som dagens B2B-affärer kräver.

Säljare kan även få ut värdefulla insikter ur AI-driven dataanalys. Genom att identifiera mönster ur historiska data kan AI göra förutsägningar om framtida beteenden. Precis som i fallet med SDR kan dataanalysen lyfta fram vilka potentiella kunder som har störst sannolikhet att konvertera. Att analysera avsiktsdata och beteendesignaler kan också lyfta fram när någon är redo för ett köpbeslut. Det hjälper säljaren att prioritera bland alla leads och att fokusera på de potentiella kunder som är närmast att köpa. Vilket kan öka stängningsfrekvensen betydligt. Återigen kan AI peka ut var möjligheterna finns samt vad som behövs och när för att ta varje möjlighet vidare. Så att säljaren kan utgå från sin erfarenhet och sina mänskliga färdigheter för att styra affären i mål.

Så här använder du AI för att lyckas med försäljningen

AI är en teknologi, inget trollspö. Precis som med all teknik så behöver du ha en förståelse för vad den har för möjligheter och begränsningar så att du kan utforma en strategi för hur du använder tekniken. AI öppnar upp för många nya möjligheter inom försäljning, men för med sig minst lika många fallgropar. Tänk därför på det här när du börjar arbeta med AI.

  • AI-driven dataanalys blir bara så bra som den data den utgår från. Ofullständig eller partisk data kan leda till felaktiga insikter och dåliga beslut. En AI-strategi behöver stöttas av en data-strategi där ni har rutiner för hur ni samlar in, delar och validerar den data säljavdelningen arbetar med.
  • Prediktiv analys behöver även utgå från rätt frågor för att kunna ge bra svar. För att kunna få insikter kring vilka de gemensamma nämnarna är som får en affär att gå i mål behöver du ge AI rätt detaljer att utgå ifrån. Hur börjar en framgångsrik affär? Vilka behov är inblandade och vilka budskap i vilka kanaler är det som lockar leads? Vilka är beslutsfattarna och hur ser deras process ut? Vilka touch points krävs, och i vilka faser? Bra frågor leder till bra svar.
  • AI kan göra research och ta fram underlag. Men det behöver bearbetas och få en mänsklig och relevant framtoning. Det märks om ett innehåll är AI-genererat, och oftast inte på ett bra sätt. Att bli lat och låta AI ta över hela skapandeprocessen resulterar i ett opersonligt innehåll som dessutom blir svårt att följa upp. Förstår du inte ditt eget material på djupet kan du heller inte ge bra svar på kundernas frågor.

Behöver ditt företag säljare och SDR som kan använda AI strategiskt för att skapa fler affärer? Closers är specialiserade på att rekrytera rätt säljkompetens. Kontakta oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
En kvinnlig kollega med läsplatta, tillsammans med en manlig och kvinnlig kollega som står och pratar
  • Sälj
AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Läs mer
Kvinnlig cmo som sitter med sin laptop på kontor
  • Marknadsföring
Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Läs mer
Kollegor på en startup som sitter i möte
  • Sälj
Så här tar du dig igenom Valley of Death när du skalar upp din SaaS-startup

SaaS-startups inom B2B ställs inför många utmaningar under sin tillväxtresa. Det är långt ifrån alla som klarar av att navigera fallgroparna som dyker upp när det är dags att skala upp verksamheten. De här svåra faserna under tillväxtresan kallas för Valley of Death. Här får du reda på vilka utmaningar din SaaS-startup kommer att ställas inför under sin resa, vilka de vanligaste fallgroparna är, samt hur du tar dig förbi dem så att ditt företag kan bli framgångsrikt.

Läs mer
Säljchef som leder sitt team
  • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
  • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
  • Marknadsföring
  • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer