kunskapsbank

Expertis på kort eller lång sikt? Så kan en interimschef hjälpa ditt företag att växa

Interimschefer blir allt vanligare. Att hyra in en chef istället för att anställa kan vara en lyckad lösning när det behövs förändringskraft, någon som kan ge viktiga utifrånperspektiv eller när det snabbt behövs en viss typ av kompetens på plats.

Interimschefer blir allt vanligare. Att hyra in en chef istället för att anställa kan vara en lyckad lösning när det behövs förändringskraft, någon som kan ge viktiga utifrånperspektiv eller när det snabbt behövs en viss typ av kompetens på plats. Att hyra in någon för ett visst uppdrag kräver dock, precis som med all bemanning, att man är på det klara med varför. Vad är fördelarna med att ta in en interimschef? Vid vilka tillfällen är det lämpligt? Vad är viktigt att tänka på? Så här kan en interimschef utveckla ditt företag!

Vad är fördelarna med att hyra in en interimschef?

För att snabbt kunna fylla viktiga vakanser, eller för att få in en tillfällig problemlösare som använder sin unika kompetens och sedan går vidare. Det brukar vara standardsvaren på vad en inhyrd chef kan bidra med. Visst stämmer det, men i dagsläget finns det betydligt fler anledningar till att ta in en interimschef.

• Rekryteringsprocesser kan dra ut på tiden. Framför allt när det handlar om att tillsätta en ny ledare. Att stressa på dem för att det saknas viktig kompetens ökar risken för en felrekrytering. Att hyra in en tillfällig chef under tiden ger chefsrekryteringen den tid processen behöver.

• Ibland krävs det en speciell kompetens för en särskild utmaning. Att hyra in den kompetensen ger en snabb och kostnadseffektiv lösning. Det är mer flexibelt att tillfälligt ta in den chef som behövs för stunden.

• Inhyrda chefer är antingen frilansare eller tillhör ett bemanningsföretag. Fungerar det inte som förväntat går det mycket lättare att byta ut personen jämfört med någon som ni har anställt. Ni kan ha en ny chef på plats samma vecka i bästa fall.

• En interimschef bidrar med ett nytt och unikt perspektiv. Någon som kommer in utifrån, och som inte är en del av den interna politiken, kan se situationen med nya ögon och komma med nya lösningar. På så sätt kan inhyrd kompetens skapa utvecklingspotential och nya synergieffekter i organisationen.

• Att komma in utifrån gör det också lättare att vara direkt och frispråkig. Interimschefer är vana vid den typen av situationer, känner sig trygga med att komma in som en förändringskraft och kan gå direkt på att lösa organisationens utmaningar. De är först och främst målinriktade och fokuserar på att uppnå de resultat de är anlitade för.

• Utifrånperspektivet ger även den inhyrda chefen en förmåga att se förbättringsmöjligheter i processer och rutiner som inte är en del av uppdraget. Ni får en effektiviseringskonsult på köpet.

När är det lämpligt att hyra in en interimschef?

Att hyra in den chefskompetens som behövs är en lösning för särskilda tillfällen. Normalt sett har ett företag mer att vinna på långsiktiga chefer, både vad det gäller kostnadseffektivitet och företagsanda. Men förutom att snabbt kunna fylla kritiska vakanser finns det tillfällen när en interimschef definitivt är det bästa valet för situationen.

• För att ta tag i en särskild definierad uppgift. Det kan till exempel handla om att minska kostnader, öka vinsten eller att få in bolaget på nya marknader. Interimschefen kommer då in med sin kompetens och tar tag i uppdraget från dag ett tills det är utfört. Det behövs ingen längre rekryteringsprocess eller onboarding.

• Vid förändringsarbete eller krishantering. Det blir allt vanligare att hyra in en chef för just förändringsledning eftersom den inte har någon koppling till hur det har varit tidigare. Ska ett bolag expandera, börsintroduceras eller förändras på något annat sätt behövs det någon med rutin och kompetens som snabbt kan komma in och ta det operativa ansvaret.

• För att utveckla ledningen. Den vanligaste fällan när det handlar om att ersätta någon i ledningsposition är att rekrytera en kopia av den tidigare personen. Om det inte är trasigt, varför fixa det? Här kommer det viktiga utifrånperspektivet in igen. En inhyrd ledare med nya perspektiv och nya idéer kan utveckla ledningsgruppen medan jakten på en permanent ersättare pågår. En utveckling som har effekt långt efter det att interimschefen har gått vidare till nästa uppdrag.

• Interimschefer är också ett mer naturligt sätt att bemanna numera. Organisationer behöver vara mer agila och slimmade. Det går inte alltid att ha den kompetens som behövs internt. Att hyra in en chef vid behov gör det lättare att snabbt kunna möta plötsliga förändringar och nya utmaningar. De är experter på att snabbt sätta sig in komplexa utmaningar och att själva hitta de lösningar som behövs. Att hyra in de ledaregenskaper och den kompetens som behövs vid snabba och oväntade förändringar gör företaget mer motståndskraftigt.

Viktiga saker att tänka på när ni hyr in en interimschef

Precis som med alla chefstillsättningar behövs det rätt förutsättningar för att den nya chefen ska kunna utföra sitt uppdrag. Det här är ännu viktigare när någon hyrs in för en speciell uppgift. Tydlighet och god kommunikation är A och O för att den inhyrda chefen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Så tänk på följande:

• Klargör och specificera vad uppdraget går ut på. Se till att interimschefen är väl insatt när den påbörjar sitt uppdrag. Förankra också uppdraget internt så att alla är på det klara med vad den inhyrda chefen är där för att göra. Det kan bli mycket motlut om någon okänd kommer in och börjar ändra på saker utan att syftet framgår.

• Om ni anlitar en interimschef från en konsultbyrå – var tydliga med förutsättningarna och vad det är ni beställer. Det är inte ovanligt att det ser annorlunda ut än förväntat när interimschefen väl är på plats, något som kommer ta tid för alla inblandade att reda ut.

• En inhyrd chef förväntas börja göra sitt jobb från dag ett – utan en massiv introduktion. Det är hela poängen med att hyra in en chef. Men det går att göra interimschefens jobb lättare genom att hjälpa den personen att lära känna den nya kulturen. Beskriv snabbt hur rutiner ser ut, hur ni kommunicerar, vart man ska vända sig med olika frågor, hur befogenheter och ansvar ser ut etc. Det gör att den inhyrda chefen kan jobba mer effektivt.

Behöver ni tillfällig kompetens? Closers är specialister på rekrytering av interimschefer och ledare på alla nivåer. Sedan starten 2012 har vi identifierat och hyrt ut chefer på tidsbegränsade uppdrag åt en rad företag. Bland de roller vi tillsätter finns bland annat VD, marknadschef, försäljningschef och operativ chef. Vi ser till att ditt företag får den erfarenhet och den kompetens som behövs. Hör av dig till oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Kvinnlig marknadschef med 2 kollegor framför
 • Interim
 • Marknadsföring
Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

Läs mer
Kvinna och man i soffa som har möte
 • Chefsrekrytering
 • Interim
 • Marknadsföring
Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Läs mer
2 personer med dator i knät i soffa
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering
 • Sälj
Rekrytera säljchef – så får du rätt matchning

Det räcker inte bara med att rekrytera en bra säljchef. Ni behöver rekrytera en säljchef som är bra för just ert företag och era mål. Ni behöver utöver kompetens och erfarenhet även se till viktiga faktorer som kulturell matchning, potential, egenskaper som passar för era mål m.m. Här presenterar vi rekryteringstipsen som hjälper er att hitta rätt säljchef för just er verksamhet.

Läs mer
Interim manlig chef inom sälj med kollega i bakgrunden
 • Chefsrekrytering
 • Marknadsföring
 • Sälj
Fördelarna med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad

Det finns flera fördelar med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad. Till att börja med så får ni en snabb och mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Att samarbeta med professionella rekryterare leder dessutom till att ni når fler och bättre kandidater. Inte minst de attraktiva passiva kandidaterna. Ni kan även få nya insikter som ger er bättre sälj- och marknadschefer. Här är de främsta fördelarna med att ta in hjälp när ni ska rekrytera chefer inom sälj och marknad.

Läs mer
manlig säljchef i möte
 • Interim
 • Sälj
Fördelar med en interim säljchef

Med en interim försäljningschef kan ni snabbt få den erfarenhet och specialistkompetens er organisation behöver för att utvecklas. Att hyra in en interim säljchef är även ett smidigt sätt att få nödvändig kompetens på plats under tiden ni rekryterar en ny säljchef. Och det finns ytterligare fördelar. Här får du ta del av fler fördelar med att hyra in den säljledare som krävs för att hantera en viss situation, samt hur ni kan stärka er säljorganisation med en interim säljchef.

Läs mer
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer