kunskapsbank

Expertis på kort eller lång sikt? Så kan en interimschef hjälpa ditt företag att växa

Interimschefer blir allt vanligare. Att hyra in en chef istället för att anställa kan vara en lyckad lösning när det behövs förändringskraft, någon som kan ge viktiga utifrånperspektiv eller när det snabbt behövs en viss typ av kompetens på plats.

Interimschefer blir allt vanligare. Att hyra in en chef istället för att anställa kan vara en lyckad lösning när det behövs förändringskraft, någon som kan ge viktiga utifrånperspektiv eller när det snabbt behövs en viss typ av kompetens på plats. Att hyra in någon för ett visst uppdrag kräver dock, precis som med all bemanning, att man är på det klara med varför. Vad är fördelarna med att ta in en interimschef? Vid vilka tillfällen är det lämpligt? Vad är viktigt att tänka på? Så här kan en interimschef utveckla ditt företag!

Vad är fördelarna med att hyra in en interimschef?

För att snabbt kunna fylla viktiga vakanser, eller för att få in en tillfällig problemlösare som använder sin unika kompetens och sedan går vidare. Det brukar vara standardsvaren på vad en inhyrd chef kan bidra med. Visst stämmer det, men i dagsläget finns det betydligt fler anledningar till att ta in en interimschef.

• Rekryteringsprocesser kan dra ut på tiden. Framför allt när det handlar om att tillsätta en ny ledare. Att stressa på dem för att det saknas viktig kompetens ökar risken för en felrekrytering. Att hyra in en tillfällig chef under tiden ger chefsrekryteringen den tid processen behöver.

• Ibland krävs det en speciell kompetens för en särskild utmaning. Att hyra in den kompetensen ger en snabb och kostnadseffektiv lösning. Det är mer flexibelt att tillfälligt ta in den chef som behövs för stunden.

• Inhyrda chefer är antingen frilansare eller tillhör ett bemanningsföretag. Fungerar det inte som förväntat går det mycket lättare att byta ut personen jämfört med någon som ni har anställt. Ni kan ha en ny chef på plats samma vecka i bästa fall.

• En interimschef bidrar med ett nytt och unikt perspektiv. Någon som kommer in utifrån, och som inte är en del av den interna politiken, kan se situationen med nya ögon och komma med nya lösningar. På så sätt kan inhyrd kompetens skapa utvecklingspotential och nya synergieffekter i organisationen.

• Att komma in utifrån gör det också lättare att vara direkt och frispråkig. Interimschefer är vana vid den typen av situationer, känner sig trygga med att komma in som en förändringskraft och kan gå direkt på att lösa organisationens utmaningar. De är först och främst målinriktade och fokuserar på att uppnå de resultat de är anlitade för.

• Utifrånperspektivet ger även den inhyrda chefen en förmåga att se förbättringsmöjligheter i processer och rutiner som inte är en del av uppdraget. Ni får en effektiviseringskonsult på köpet.

När är det lämpligt att hyra in en interimschef?

Att hyra in den chefskompetens som behövs är en lösning för särskilda tillfällen. Normalt sett har ett företag mer att vinna på långsiktiga chefer, både vad det gäller kostnadseffektivitet och företagsanda. Men förutom att snabbt kunna fylla kritiska vakanser finns det tillfällen när en interimschef definitivt är det bästa valet för situationen.

• För att ta tag i en särskild definierad uppgift. Det kan till exempel handla om att minska kostnader, öka vinsten eller att få in bolaget på nya marknader. Interimschefen kommer då in med sin kompetens och tar tag i uppdraget från dag ett tills det är utfört. Det behövs ingen längre rekryteringsprocess eller onboarding.

• Vid förändringsarbete eller krishantering. Det blir allt vanligare att hyra in en chef för just förändringsledning eftersom den inte har någon koppling till hur det har varit tidigare. Ska ett bolag expandera, börsintroduceras eller förändras på något annat sätt behövs det någon med rutin och kompetens som snabbt kan komma in och ta det operativa ansvaret.

• För att utveckla ledningen. Den vanligaste fällan när det handlar om att ersätta någon i ledningsposition är att rekrytera en kopia av den tidigare personen. Om det inte är trasigt, varför fixa det? Här kommer det viktiga utifrånperspektivet in igen. En inhyrd ledare med nya perspektiv och nya idéer kan utveckla ledningsgruppen medan jakten på en permanent ersättare pågår. En utveckling som har effekt långt efter det att interimschefen har gått vidare till nästa uppdrag.

• Interimschefer är också ett mer naturligt sätt att bemanna numera. Organisationer behöver vara mer agila och slimmade. Det går inte alltid att ha den kompetens som behövs internt. Att hyra in en chef vid behov gör det lättare att snabbt kunna möta plötsliga förändringar och nya utmaningar. De är experter på att snabbt sätta sig in komplexa utmaningar och att själva hitta de lösningar som behövs. Att hyra in de ledaregenskaper och den kompetens som behövs vid snabba och oväntade förändringar gör företaget mer motståndskraftigt.

Viktiga saker att tänka på när ni hyr in en interimschef

Precis som med alla chefstillsättningar behövs det rätt förutsättningar för att den nya chefen ska kunna utföra sitt uppdrag. Det här är ännu viktigare när någon hyrs in för en speciell uppgift. Tydlighet och god kommunikation är A och O för att den inhyrda chefen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Så tänk på följande:

• Klargör och specificera vad uppdraget går ut på. Se till att interimschefen är väl insatt när den påbörjar sitt uppdrag. Förankra också uppdraget internt så att alla är på det klara med vad den inhyrda chefen är där för att göra. Det kan bli mycket motlut om någon okänd kommer in och börjar ändra på saker utan att syftet framgår.

• Om ni anlitar en interimschef från en konsultbyrå – var tydliga med förutsättningarna och vad det är ni beställer. Det är inte ovanligt att det ser annorlunda ut än förväntat när interimschefen väl är på plats, något som kommer ta tid för alla inblandade att reda ut.

• En inhyrd chef förväntas börja göra sitt jobb från dag ett – utan en massiv introduktion. Det är hela poängen med att hyra in en chef. Men det går att göra interimschefens jobb lättare genom att hjälpa den personen att lära känna den nya kulturen. Beskriv snabbt hur rutiner ser ut, hur ni kommunicerar, vart man ska vända sig med olika frågor, hur befogenheter och ansvar ser ut etc. Det gör att den inhyrda chefen kan jobba mer effektivt.

Behöver ni tillfällig kompetens? Closers är specialister på rekrytering av interimschefer och ledare på alla nivåer. Sedan starten 2012 har vi identifierat och hyrt ut chefer på tidsbegränsade uppdrag åt en rad företag. Bland de roller vi tillsätter finns bland annat VD, marknadschef, försäljningschef och operativ chef. Vi ser till att ditt företag får den erfarenhet och den kompetens som behövs. Hör av dig till oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Closers
 • Marknadsföring
Strategierna för demand generation

Demand generation är ett sätt att attrahera och engagera potentiella kunder genom att skapa medvetenhet och efterfrågan hos dem. För att er marknadsavdelning ska kunna lyckas med det krävs en strategi för hur ni tillsammans skapar innehåll; betygsätter och vårdar leads; identifierar och når era idealkunder; samt hur ni använder data för att få viktiga insikter. Så här bygger just er marknadsavdelning en framgångsrik demand generation-strategi som leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Social selling
Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Så lyckas du som säljchef inom B2B

Ska du kunna bli en framgångsrik säljchef inom B2B behöver du förstå vilka egenskaper som krävs för att möta dagens utmaningar. Ditt teams framgångar bygger på din förmåga att driva förändring, analysera data, identifiera vilka aktiviteter som leder till affärer, och förståelse för hur digital marknadsföring hänger ihop med säljprocessen. Här är det du behöver behärska för att bli en framgångsrik säljchef.

Läs mer
 • Closers
 • Interim
Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Färdigheterna som behövs för att bli en framgångsrik säljchef

I den dynamiska världen av företagsförsäljning spelar säljchefer en central roll i att styra framgång och tillväxt. Att nå positionen som säljchef är en resa som kräver en imponerande samling av färdigheter och egenskaper. Förutom att vara en mästare på att sälja, måste säljchefen vara en strategisk visionär, en skicklig kommunikatör, en utvecklande mentor och en datadriven beslutsfattare. Den här artikeln belyser de avgörande kompetenserna som formar framgångsrika säljchefer; och utforskar även de utmaningar som möts dem på den högsta nivån av deras karriär.

Läs mer