Vad vår metod #underradarn innebär.

Säljrekrytering eller headhunting?

När Fredrik Thulin och jag startade Closers 2012 hade vi själva varit säljchefer och anlitat flera rekryteringsbolag för att rekrytera säljare till våra säljorganisationer. Två gemensamma saker vi upplevde var att rekryteringskonsulterna vi träffade saknade erfarenhet av B2B-försäljning själva och att de ofta uttryckte att ”vi har inte fått in några fler ansökningar” när det gick motigt för dem. Där och då såg vi behovet av en nischad aktör i rekryteringsbranschen som:

  •  är specialiserad på att tillsätta säljpositioner inom B2B och inget annat.
  • består av personal som själva har framgångsrik bakgrund inom försäljning.
  • arbetar helt uppsökande med attrahera de bästa säljarna åt sina kunder, istället för traditionell jobbannonsering.

Tre fördelar med Closers headhunting modell

Varför är det en vinnande modell?

  1. För de allra flesta företag som behöver förstärka sin säljorganisation så är sannolikheten ytterst låg att de bästa säljarna som de skulle kunna attrahera  kommer att söka sig till de via en jobbannons. De bästa säljarna söker nämligen ytterst sällan, om än någonsin, jobb. För att nå de främsta säljarna krävs det istället uppsökande kontakt och uppvaktning, helst över tid. Precis som i försäljning krävs det en kvalificerad behovsanalys och förmågan att väcka intresse för att få de bästa säljarna till sig. Därför arbetar vi enbart uppsökande, utan traditionell jobbannonsering, för att identifiera och attrahera de allra bästa säljarna åt våra kunder. Våra tjänster går alltså inte att söka till på traditionell väg, vilket gör att alla våra uppdrag tillsätts just under radarn. Här kan du läsa några referensutlåtanden.
  2. Att våra headhunters har erfarenhet av framgångsrik försäljning- och säljledning själva, gör att vi lättare kan förstå våra kunders behov men också bidra med relevanta erfarenheter och insikter för att hjälpa de att bygga sina säljorganisationer på rätt sätt. Det gör att också att vi har förmågan att kommunicera våra kunders USP:ar till toppsäljarna på rätt sätt som väcker intresse och skapar förtroende för er som arbetsgivare.
  3.  Slutligen så är vårt löfte till våra kunder att aldrig bli ett urvattnat rekryteringsbolag som tackar ja till vilka uppdrag som helst för intäkternas skull. Det är lätt att hamna i den fällan som ägare av ett företag inom vår bransch – något som vi undvikit sedan starten och inte tänker ändra på. Vi är en mindre men jäkligt vass headhuntingbyrå som fokuserar på att hjälpa våra kunder att rekrytera de allra bästa säljarna. Det är därför vi lyckats och vuxit stadigt ända sedan starten 2012.

Har du som säljchef eller VD utmaningar som du vill bolla med oss kopplat till försäljning? Hör av dig så tar vi en första dialog över en kaffe och ser om vi kan bidra till att stärka ert sälj.

Robert Conzato​
CEO | +46 (0)733- 841 341