Arbetsprov – för er som vill identifiera om kandidaten har vad som krävs, innan ni signar!

1-2-soker-nya-utmaningar

Ett arbetsprov vid rekrytering är en effektiv metod för att bedöma om en kandidat kommer att prestera väl i en roll eller inte. Tillsammans med era intervjuer och eventuella tester så ger ett arbetsprov en bra helhetsbild över kandidatens förmågor, styrkor och svagheter i förhållande till tjänsten och er säljprocess. Closers kan hjälpa dig att testa dina slutkandidaters förmåga inom försäljning, innan ni anställer.

Arbetsprov vid rekrytering – en mer rättvisande process

Säljare och säljchefer är komplexa roller där det behövs en väl avvägd balans mellan erfarenhet, förmågor och personliga egenskaper. Under en rekryteringsprocess kan intervjuer och referenser säga mycket om vad en person har gjort hittills under sin karriär, men hur kommer den här kandidaten att prestera i sin nya roll och på sin nya arbetsplats? Att låta kandidaterna utföra arbetsprover kopplade till den tjänst som ska tillsättas visar tydligare och mer rättvisande hur de faktiskt kommer att utföra jobbet under olika förutsättningar.

Arbetsprover under rekryteringsprocessen hjälper er som arbetsgivare att konkret kunna bedöma någons förmågor. Mycket av det som gör en bra säljare, exempelvis förmågan att uttrycka sig i tal och skrift, lyhördhet, förmågan att möta invändningar etc., är svårt att bedöma utifrån intervjuer. Bara ett arbetsprov kan visa hur kandidaten skulle agera i en realistisk situation. Vilket leder till ett mer insiktsfullt underlag i rekryteringsprocessen.

Arbetsprover är även uppskattade bland kandidaterna. De vill helst bli bedömda för hur de faktiskt kommer att utföra sitt jobb. Många av dem känner också att de inte kan lyfta fram sin lämplighet för rollen utifrån hur de presterar under en anställningsintervju. Arbetsprover vid rekrytering ses därför som en mer rättvisande urvalsmetod av båda parter.

 

Så använder Closers arbetsprov vid rekrytering

Med ett arbetsprov hjälper vi på Closers er att skapa en fiktiv situation utifrån tilltänkt roll och sätter upp ett eller fler scenarion som kandidaten ska genomföra. Det här ger er som framtida arbetsgivare en god bild av hur en kandidat presterar under press, hanterar oförutsedda händelser, affärsförståelse, lösningsförmåga eller andra saker som ni har definierat som viktiga för att kunna lyckas i rollen.

Arbetsprovet ger er värdefulla insikter i hur en kandidat kommer att kunna utföra sitt jobb i framtiden. Vilka styrkor och svagheter som påverkar, och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Arbetsprovet är ett värdeskapande komplement till rekryteringsprocessen som inte bara leder er fram till rätt person för jobbet, utan som även hjälper er att utveckla den personens förmågor framöver.

Ett arbetsprov med Closers ger er rekryteringsprocess ökad validitet och minskar risken för att ni anställer fel säljare för rollen. Det ger dessutom ett mer effektivt beslutsunderlag och mindre risk för bias i slutprocessen.

 

Arbetsprover byggda utifrån säljerfarenhet

Den process vi utgår ifrån när vi använder arbetsprover vid rekrytering är skapad utifrån erfarenhet och unika branschkunskaper från försäljning. Sedan 2012 har vi på Closers etablerat oss som Sveriges främsta headhunting-byrå inom B2B-försäljning med över 1 000 tillsatta uppdrag. Vårt team består av medarbetare som har erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning vilket gör att vi har en unik insikt i de behov som både kunder och kandidater har. Vi har ett skarpt öga för de unika förmågor och egenskaper som passar för varje uppdrag. Det gör att vi kan ta fram rättvisande och genuina arbetsprover som hjälper er att hitta rätt i er rekryteringsprocess.

 

Önskar ni genomföra ett arbetsprov när ni rekryterar säljare med hjälp av Closers expertis inom området?