Arbetsprov – för er som vill identifiera om kandidaten har vad som krävs, innan ni signar!

1-3-5-arbetsprov

Behöver du hjälp att testa dina slutkandidaters förmåga inom försäljning? Ett arbetsprov är en effektiv metod när det kommer till att bedöma huruvida en kandidat kommer att prestera väl i en roll eller inte. Sammantaget med era intervjuer och eventuella tester så ger ett arbetsprov en bra helhetsbild över kandidatens förmågor, styrkor och svagheter i förhållande till tjänsten och er säljprocess.

Med ett arbetsprov hjälper vi på Closers er att skapa en fiktiv situation utifrån tilltänkt roll och sätter upp ett eller fler scenarion som kandidaten ska genomföra. Detta ger er som framtida arbetsgivare en god bild av prestation under press, hantering av oförutsedda händelser, affärsförståelse, lösningsförmåga eller andra saker som ni definierat som viktiga för att lyckas i rollen.

Ett arbetsprov med Closers ger er rekryteringsprocess ökad validitet och minskar risken för att ni skulle anställa fel säljare för rollen. Det ger dessutom ett mer effektivt beslutsunderlag och mindre risk för bias i slutprocessen.

Önskar ni genomföra ett arbetsprov när ni rekryterar säljare med hjälp av Closers expertis inom området?