Second opinion – för er som nästan kommit i mål med en kandidat, men vill få en sista objektiv bedömning!

1-3-4-second-opinion

Att rekrytera säljare kan vara utmanande. Det är många kompetenser och kvalitéer som ska stämma överens med ert företags framtida verksamhetsmål och strategier. Om ni har valt att rekrytera säljare på egen hand kan det ändå vara viktigt att få en oberoende utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga positioner. Då kan Closers tjänst Second Opinion vara något för er.

När Closers genomför en second opinion hjälper våra erfarna headhunters er att kartlägga och verifiera prioriterade kompetenser och utvecklingsområden. Det kan handla om styrkor, erfarenheter, kunskaper i säljprocesser och förbättringsområden, eller beteenden som kan komma att visa sig i form av stressbeteenden och direkta svagheter. Genom att analysera kandidaten ur flera perspektiv kan vi hjälpa er att bedöma kandidatens potential att skapa resultat och framgång i både säljrollen och i företagskulturen. Med rätt information är det enklare att känna sig trygg i valet av kandidat.

Second Opinion verifierar och validerar prioriterade kompetenser

Closers erfarna headhunters genomför djupintervjuer, tester och tar referenser enligt samma kvalificerade processer som vi använder i våra headhuntingprocesser för säljare och säljchefer. Vi tillhandahåller sedan ett underlag på varje kandidat med en rapport där vi har analyserat hur väl kandidaterna möter er kravprofil. För er innebär det ökad trygghet i att ni väljer den kandidat som genomgående uppvisat de kvalitéer och kompetenser ni söker för rollen.

Med utvärderingen som grund kan vi också ge stöd och rådgivning för att er nya säljare snabbare ska bli framgångsrik i sin nya roll.

Vill du veta mer om Second Opinion eller hur du väljer rätt säljare?