Second opinion – för er som nästan kommit i mål med en kandidat, men vill få en sista objektiv bedömning!

1-3-4-second-opinion

En second opinion kan vara avgörande för att verkligen få rätt matchning till viktiga roller. Det är en utmaning att rekrytera säljare. Det beror på att det är många kompetenser och kvalitéer som ska stämma överens med ert företags framtida verksamhetsmål och strategier. Om ni har valt att rekrytera säljare på egen hand är det därför viktigt att få en oberoende utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga positioner. Här kan Closers tjänst Second Opinion vara det som hjälper er att göra det bästa valet.

Varför en second opinion?

Att anställa en ny förmåga till er säljorganisation är en stor och viktig investering. Rätt person på rätt plats kan öka försäljningen, nå nya kunder och öka tillväxten. Om ni sköter rekryteringsprocessen själva kan en second opinion ge er ett bättre beslutsunderlag som minskar riskerna och som leder till att det verkligen är den bäst lämpande för tjänsten som får jobbet. Som rekryteringsexperter inom sälj kan vi på Closers granska slutkandidaterna från ett unikt perspektiv som ger mer djup, nya vinklar och fler insikter.

En second opinion kan göra er rekryteringsprocess mer effektiv och träffsäker genom att:

  • Komplettera er magkänsla med en objektiv bedömning av slutkandidaterna utifrån expertis och erfarenhet av säljrekrytering.
  • Få en professionell åsikt kring valet av nyckelpersoner som chefer och specialister.
  • Kvalitetssäkra att kandidaterna matchar kravprofilen utifrån djupgående tester och analyser kopplade till den aktuella tjänsten.

Det underlag som kommer ur en second opinion kan dessutom användas för att ge en bättre introduktion och mer träffsäkra utbildnings- och utvecklingsinsatser.
 

Vår tjänst Second Opinion

När Closers genomför en second opinion hjälper våra erfarna headhunters er att kartlägga och verifiera prioriterade kompetenser och utvecklingsområden. Det kan handla om styrkor, erfarenheter, kunskaper i säljprocesser och förbättringsområden, eller beteenden som kan komma att visa sig i form av stressbeteenden och direkta svagheter. Genom att analysera kandidaten ur flera perspektiv kan vi hjälpa er att bedöma kandidatens potential att skapa resultat och framgång i både säljrollen och i företagskulturen. Med rätt information är det enklare att känna sig trygg i valet av kandidat.

Det underlag vi tar fram under vår second opinion-process bygger på erfarenhet och unika branschkunskaper. Sedan 2012 har vi på Closers etablerat oss som Sveriges främsta headhunting-byrå inom B2B-försäljning med över 1 000 tillsatta uppdrag. Det har vi lyckats med tack vare att vi vet vad som krävs för att bli en riktigt bra säljare. Vårt team består av medarbetare som har erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning vilket gör att vi har en unik insikt i de behov som både kunder och kandidater har. Vi har ett skarpt öga för de unika förmågor och egenskaper som passar för varje uppdrag. Det gör att vi kan bidra med en träffsäker och oberoende bedömning som hjälper er att hitta rätt i det avgörande skedet av er rekryteringsprocess.

 

Second Opinion verifierar och validerar prioriterade kompetenser

 Closers erfarna headhunters genomför djupintervjuer, tester och tar referenser enligt samma kvalificerade processer som vi använder i våra headhuntingprocesser för säljare och säljchefer. Vi tillhandahåller sedan ett underlag på varje kandidat med en rapport där vi har analyserat hur väl kandidaterna möter er kravprofil. För er innebär det ökad trygghet i att ni väljer den kandidat som genomgående uppvisat de kvalitéer och kompetenser ni söker för rollen.

Med utvärderingen som grund kan vi också ge stöd och rådgivning för att er nya säljare snabbare ska bli framgångsrik i sin nya roll.

Vill du veta mer om Second Opinion eller hur du väljer rätt säljare?