kunskapsbank

Expertis på kort eller lång sikt? Så kan en interimschef hjälpa ditt företag att växa

Interimschefer blir allt vanligare. Att hyra in en chef istället för att anställa kan vara en lyckad lösning när det behövs förändringskraft, någon som kan ge viktiga utifrånperspektiv eller när det snabbt behövs en viss typ av kompetens på plats.

Interimschefer blir allt vanligare. Att hyra in en chef istället för att anställa kan vara en lyckad lösning när det behövs förändringskraft, någon som kan ge viktiga utifrånperspektiv eller när det snabbt behövs en viss typ av kompetens på plats. Att hyra in någon för ett visst uppdrag kräver dock, precis som med all bemanning, att man är på det klara med varför. Vad är fördelarna med att ta in en interimschef? Vid vilka tillfällen är det lämpligt? Vad är viktigt att tänka på? Så här kan en interimschef utveckla ditt företag!

Vad är fördelarna med att hyra in en interimschef?

För att snabbt kunna fylla viktiga vakanser, eller för att få in en tillfällig problemlösare som använder sin unika kompetens och sedan går vidare. Det brukar vara standardsvaren på vad en inhyrd chef kan bidra med. Visst stämmer det, men i dagsläget finns det betydligt fler anledningar till att ta in en interimschef.

• Rekryteringsprocesser kan dra ut på tiden. Framför allt när det handlar om att tillsätta en ny ledare. Att stressa på dem för att det saknas viktig kompetens ökar risken för en felrekrytering. Att hyra in en tillfällig chef under tiden ger chefsrekryteringen den tid processen behöver.

• Ibland krävs det en speciell kompetens för en särskild utmaning. Att hyra in den kompetensen ger en snabb och kostnadseffektiv lösning. Det är mer flexibelt att tillfälligt ta in den chef som behövs för stunden.

• Inhyrda chefer är antingen frilansare eller tillhör ett bemanningsföretag. Fungerar det inte som förväntat går det mycket lättare att byta ut personen jämfört med någon som ni har anställt. Ni kan ha en ny chef på plats samma vecka i bästa fall.

• En interimschef bidrar med ett nytt och unikt perspektiv. Någon som kommer in utifrån, och som inte är en del av den interna politiken, kan se situationen med nya ögon och komma med nya lösningar. På så sätt kan inhyrd kompetens skapa utvecklingspotential och nya synergieffekter i organisationen.

• Att komma in utifrån gör det också lättare att vara direkt och frispråkig. Interimschefer är vana vid den typen av situationer, känner sig trygga med att komma in som en förändringskraft och kan gå direkt på att lösa organisationens utmaningar. De är först och främst målinriktade och fokuserar på att uppnå de resultat de är anlitade för.

• Utifrånperspektivet ger även den inhyrda chefen en förmåga att se förbättringsmöjligheter i processer och rutiner som inte är en del av uppdraget. Ni får en effektiviseringskonsult på köpet.

När är det lämpligt att hyra in en interimschef?

Att hyra in den chefskompetens som behövs är en lösning för särskilda tillfällen. Normalt sett har ett företag mer att vinna på långsiktiga chefer, både vad det gäller kostnadseffektivitet och företagsanda. Men förutom att snabbt kunna fylla kritiska vakanser finns det tillfällen när en interimschef definitivt är det bästa valet för situationen.

• För att ta tag i en särskild definierad uppgift. Det kan till exempel handla om att minska kostnader, öka vinsten eller att få in bolaget på nya marknader. Interimschefen kommer då in med sin kompetens och tar tag i uppdraget från dag ett tills det är utfört. Det behövs ingen längre rekryteringsprocess eller onboarding.

• Vid förändringsarbete eller krishantering. Det blir allt vanligare att hyra in en chef för just förändringsledning eftersom den inte har någon koppling till hur det har varit tidigare. Ska ett bolag expandera, börsintroduceras eller förändras på något annat sätt behövs det någon med rutin och kompetens som snabbt kan komma in och ta det operativa ansvaret.

• För att utveckla ledningen. Den vanligaste fällan när det handlar om att ersätta någon i ledningsposition är att rekrytera en kopia av den tidigare personen. Om det inte är trasigt, varför fixa det? Här kommer det viktiga utifrånperspektivet in igen. En inhyrd ledare med nya perspektiv och nya idéer kan utveckla ledningsgruppen medan jakten på en permanent ersättare pågår. En utveckling som har effekt långt efter det att interimschefen har gått vidare till nästa uppdrag.

• Interimschefer är också ett mer naturligt sätt att bemanna numera. Organisationer behöver vara mer agila och slimmade. Det går inte alltid att ha den kompetens som behövs internt. Att hyra in en chef vid behov gör det lättare att snabbt kunna möta plötsliga förändringar och nya utmaningar. De är experter på att snabbt sätta sig in komplexa utmaningar och att själva hitta de lösningar som behövs. Att hyra in de ledaregenskaper och den kompetens som behövs vid snabba och oväntade förändringar gör företaget mer motståndskraftigt.

Viktiga saker att tänka på när ni hyr in en interimschef

Precis som med alla chefstillsättningar behövs det rätt förutsättningar för att den nya chefen ska kunna utföra sitt uppdrag. Det här är ännu viktigare när någon hyrs in för en speciell uppgift. Tydlighet och god kommunikation är A och O för att den inhyrda chefen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Så tänk på följande:

• Klargör och specificera vad uppdraget går ut på. Se till att interimschefen är väl insatt när den påbörjar sitt uppdrag. Förankra också uppdraget internt så att alla är på det klara med vad den inhyrda chefen är där för att göra. Det kan bli mycket motlut om någon okänd kommer in och börjar ändra på saker utan att syftet framgår.

• Om ni anlitar en interimschef från en konsultbyrå – var tydliga med förutsättningarna och vad det är ni beställer. Det är inte ovanligt att det ser annorlunda ut än förväntat när interimschefen väl är på plats, något som kommer ta tid för alla inblandade att reda ut.

• En inhyrd chef förväntas börja göra sitt jobb från dag ett – utan en massiv introduktion. Det är hela poängen med att hyra in en chef. Men det går att göra interimschefens jobb lättare genom att hjälpa den personen att lära känna den nya kulturen. Beskriv snabbt hur rutiner ser ut, hur ni kommunicerar, vart man ska vända sig med olika frågor, hur befogenheter och ansvar ser ut etc. Det gör att den inhyrda chefen kan jobba mer effektivt.

Behöver ni tillfällig kompetens? Closers är specialister på rekrytering av interimschefer och ledare på alla nivåer. Sedan starten 2012 har vi identifierat och hyrt ut chefer på tidsbegränsade uppdrag åt en rad företag. Bland de roller vi tillsätter finns bland annat VD, marknadschef, försäljningschef och operativ chef. Vi ser till att ditt företag får den erfarenhet och den kompetens som behövs. Hör av dig till oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
EKEN Financing
 • Closers
 • Headhunting
 • Rekrytering
EKEN Financings unika idé fick toppkandidaterna att våga bryta upp från sina trygga tjänster

Hur lyckas ett startup-bolag med en ny och unik affärsidé attrahera den speciella kompetens som krävs för att lyfta? EKEN Financing erbjuder bolag att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. En tjänst som kräver en unik affärskompetens där både skogskunskaper, trovärdighet och entreprenörskap väger tungt. Med Closers hjälp lyckades EKEN Financing inte bara hitta precis rätt kandidater. De lyckades även attrahera dem att gå från trygga anställningar till att våga ta sig an en startup med alla risker det kan innebära. Så här gick det till.

Läs mer
Kvinnlig säljare som håller i iphone
 • Closers
 • Säljare
Tiden som säljaren pratar som framgångsfaktor

Tala är silver, tiga är guld. I varje fall när det kommer till säljsamtal. Undersökningar visar att de bäst presterande säljarna medvetet lyssnar mer än de pratar. Det hjälper dem både att bygga upp en god relation samtidigt som de förstår kunden bättre. Här får du veta mer om hur aktivt lyssnande och 53:47 regeln hjälper dig till lyckade och effektiva säljsamtal, som kan leda till konvertering och fler affärer.

Läs mer
AI och sälj
 • Closers
 • Säljare
Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

Läs mer
En kvinnlig interim VD framför whiteboard
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Läs mer
Demand generation team
 • Closers
 • Marknadsföring
Demand generation – de nya rollerna i marknadsteamet

För att kunna fånga dagens medvetna köpare så tidigt som möjligt, behöver marknad kunna skapa medvetenhet och efterfrågan genom hela köpresan. Demand generation är marknadsteamets nya roll som är med under hela cykeln och som använder olika metoder för att driva både intresse och tillväxt. Så här fungerar den nya rollen, och så vet du om det är vad du behöver för att få fler affärer.

Läs mer
Referenscase
 • Closers
 • Säljare
Så använder du referenscase för att vinna fler affärer

Genom att visa upp hur du har hjälpt andra kunder kan du skapa trovärdighet och trygghet när du säljer. Samtidigt krävs en väl genomtänkt strategi för att använda referenscase på ett framgångsrikt sätt. Här är de do’s and don’ts du behöver ha i bakhuvudet när du säljer med hjälp av case.

Läs mer