kunskapsbank

Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

AI är definitivt här för att stanna. I dag använder en dryg tredjedel av alla företag AI för att bland annat effektivisera, få bättre insikter, samt öka noggrannhet och säkerhet. Sälj och marknadsföring har inte varit fullt lika snabba med att anamma den nya tekniken. Som det ser ut i dag så är det en fjärdedel av säljorganisationerna som nyttjar AI, men användningen ökar snabbt. Enligt HubSpots State of AI undersökning säger 71 % av säljarna att AI påverkar hur de planerar att sälja, och 60 % säger att AI är viktigt för deras säljstrategier.

Frågan är hur AI påverkar säljarens arbete. Hur kan digital teknik användas inom ett så pass människoorienterat yrke som kräver mycket personlig kontakt? Var finns vinsterna? Hur ser fallgroparna ut? Så här påverkar AI framtidens försäljning.

Så kan AI förbättra försäljningen

Det är många som drar ett likhetstecken mellan AI och automation. AI kan visserligen användas för att automatisera tidsödande och repetitiva uppgifter så att människor kan göra viktigare saker. Den automatiseringen handlar dock främst om att utföra en viss specifik uppgift, inget annat. AI kan däremot lära sig av sina erfarenheter, ändra på sin egen prestation baserat på nya kunskaper, analysera tidigare beteenden för att förutsäga kommande, fatta datadrivna beslut, samt producera media utifrån maskininlärning (exempelvis ChatGPT och Midjourney). Och då är det bara vad AI-tekniken kan den här veckan.

Hur kan då de här förmågorna användas inom en säljprocess? Faktum är att vi redan nu ser hur AI används för att öka effektivitet och förbättra säljarnas resultat.

 • Se mönster. En av AI:s stora styrkor är förmågan att analysera stora mängder data för att upptäcka mönster. När en säljare använder AI för att bland annat analysera kunddata, eller tidigare affärer, går det att upptäcka: var och varför affärer vinns eller förloras; vilka kanaler och budskap som är mest effektiva; när kunderna är som mest mottagliga och köpbenägna; vilka behov som uppstår vid vissa tillfällen och inom vissa segment; samt mycket mer. Utifrån de insikterna kan säljarna se vilka insatser som ger bäst resultat och vid vilket tillfälle, något som ökar chansen för att göra affär.
 • Generera bättre leads. Ett av de viktigaste stegen i säljprocessen är att identifiera kvalificerade leads. Säljare har länge slösat mycket tid på dåliga leads som inte leder någonstans. Här kan AI hjälpa till genom att analysera kundbeteenden och interaktioner för att se vilka mönster och egenskaper som utmärker just de leads som leder till konvertering.
 • Utforma personligt anpassade budskap. AI:s förmåga att analysera kunddata kan även användas för att identifiera unika intressen och preferenser, något vi redan ser användas flitigt för personliga rekommendationer på Amazon, YouTube och andra algoritmbaserade platser. Genom att analysera köp- och sökhistorik samt andra interaktioner går det att utforma personligt anpassade budskap som verkligen upplevs som relevanta för mottagaren. Det här gör det lättare att rekommendera andra produkter och tjänster för up- och cross-selling, förbättra kundnöjdheten, skapa långsiktiga kundrelationer etc.
 • Bättre prognoser för effektivare strategier. Att analysera stora mängder data leder även till träffsäkra prognoser som ger en bättre grund för lyckade säljstrategier. AI är inte en kristallkula, men den kan plöja igenom både tidigare erfarenheter och ny data för att visa vad som har störst respektive minst chans att lyckas. Den kan också ta fram olika planer utifrån olika scenarier, något som gör säljarna bättre rustade för oväntade förändringar.
 • Bättre kundvård. Chatbots är en annan form av AI som lär sig av sina interaktioner. En chatbot finns alltid där för att svara på frågor och hjälpa besökarna vidare. Det här är en viktig egenskap med tanke på att dagens köpare vill ha besked direkt, annars letar de sig vidare till någon annan. AI kan också analysera de här interaktionerna för att se hur besökarna reagerar, vilket är något som hjälper till att optimera framtida kundkontakter och gör det lättare att komma med rätt information.
 • Producera innehåll. Generativ AI kan producera text, bild och annan media, exempelvis för mejlutskick, presentationer och guider. Nu är dagens generativa AI långt ifrån perfekt. Innehållet behöver kontrolleras och bearbetas – men att få ett första utkast att jobba utifrån sparar tid och gör så att säljarna kan arbeta mer effektivt. Det blir också lättare att få in aktuell och korrekt data i innehållet.

Fallgroparna med att använda AI inom försäljning

Nu är AI inget trollspö. Det är ett smart och effektivt verktyg som kan bädda för en effektivare och mer träffsäker säljprocess om det används på rätt sätt. Trots det kan även de bästa verktygen ställa till det om de missförstås, överskattas eller används på fel sätt. Vi kan redan nu se några vanliga misstag som stökar till det när säljorganisationerna börjar använda AI.

 • Brist på mänsklig kontakt. Chatbots i all ära, men en människa har betydligt mer empati, förståelse och fingertoppskänsla när det kommer till att interagera med kunder och besökare. Det är inte ovanligt att en övertro på AI i kommunikationssammanhang leder till missnöjda kunder som hellre pratar med en riktig människa om funderingar och problem. Att förlita sig för mycket på AI kan leda till att det så viktiga mänskliga inslaget i säljprocessen försummas – ibland så pass att det skrämmer bort eller irriterar kunden.
 • Felaktig data. AI är bara så bra som den data den använder. Rent krasst gäller regeln att vad som går in också kommer ut, vilket innebär att om den information som går in är vinklad eller ofullständig, kommer även AI:s analyser och rekommendationer baseras utifrån den datan, och ge inkompletta resultat. Säljarna kommer då fortfarande behöva stämma av resultaten och se om de överensstämmer med verkligheten. Det är alltså viktigt att utgå från reliabel och högkvalitativ data.
 • Teknikmotstånd. ”Kommer AI att ta mitt jobb?” är en vanlig rädsla i dag. Det är en fullt mänsklig reaktion när vi ställs inför någonting kraftfullt som tar över så mycket på så kort tid. AI ska dock främst ses som ett verktyg och ett komplement, och kommer inte att ersätta säljroller som kräver konsultation, förtroende och starka relationer. Det här hindrar dock inte motståndet som finns mot att börja använda AI. Något som kan leda till missade möjligheter och att säljarna halkar efter konkurrenterna som tar vara på de nya möjligheterna som AI innebär.

Sammanfattningsvis så kan AI å ena sidan göra säljarnas jobb både lättare och roligare genom att ge dem viktiga insikter som leder till bättre leads, nöjdare kunder och effektivare säljprocesser. Å andra sidan med tanke på hur det ser ut i dag, kommer tekniken inte att ersätta de unikt mänskliga egenskaper som krävs för att bygga de så viktiga och genuina kundrelationerna på dagens marknad.

Behöver din säljorganisation kompetens för att möta framtidens utmaningar? Closers identifierar och rekryterar just de säljare, marknadsförare och chefer som tar er till nästa nivå. Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
EKEN Financing
 • Closers
 • Headhunting
 • Rekrytering
EKEN Financings unika idé fick toppkandidaterna att våga bryta upp från sina trygga tjänster

Hur lyckas ett startup-bolag med en ny och unik affärsidé attrahera den speciella kompetens som krävs för att lyfta? EKEN Financing erbjuder bolag att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. En tjänst som kräver en unik affärskompetens där både skogskunskaper, trovärdighet och entreprenörskap väger tungt. Med Closers hjälp lyckades EKEN Financing inte bara hitta precis rätt kandidater. De lyckades även attrahera dem att gå från trygga anställningar till att våga ta sig an en startup med alla risker det kan innebära. Så här gick det till.

Läs mer
Kvinnlig säljare som håller i iphone
 • Closers
 • Säljare
Tiden som säljaren pratar som framgångsfaktor

Tala är silver, tiga är guld. I varje fall när det kommer till säljsamtal. Undersökningar visar att de bäst presterande säljarna medvetet lyssnar mer än de pratar. Det hjälper dem både att bygga upp en god relation samtidigt som de förstår kunden bättre. Här får du veta mer om hur aktivt lyssnande och 53:47 regeln hjälper dig till lyckade och effektiva säljsamtal, som kan leda till konvertering och fler affärer.

Läs mer
AI och sälj
 • Closers
 • Säljare
Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

Läs mer
En kvinnlig interim VD framför whiteboard
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Läs mer
Demand generation team
 • Closers
 • Marknadsföring
Demand generation – de nya rollerna i marknadsteamet

För att kunna fånga dagens medvetna köpare så tidigt som möjligt, behöver marknad kunna skapa medvetenhet och efterfrågan genom hela köpresan. Demand generation är marknadsteamets nya roll som är med under hela cykeln och som använder olika metoder för att driva både intresse och tillväxt. Så här fungerar den nya rollen, och så vet du om det är vad du behöver för att få fler affärer.

Läs mer
Referenscase
 • Closers
 • Säljare
Så använder du referenscase för att vinna fler affärer

Genom att visa upp hur du har hjälpt andra kunder kan du skapa trovärdighet och trygghet när du säljer. Samtidigt krävs en väl genomtänkt strategi för att använda referenscase på ett framgångsrikt sätt. Här är de do’s and don’ts du behöver ha i bakhuvudet när du säljer med hjälp av case.

Läs mer