kunskapsbank

AI inom rekrytering – hur tekniken kan identifiera rätt potential

AI befinner sig just nu i en mycket snabb utveckling och förändrar i grunden hur vi arbetar och gör affärer. AI påverkar även hur vi rekryterar, och det behövs. Ska företag kunna lyckas på en ständigt föränderlig marknad behöver de fokusera mer på potential och förändringsförmåga än på erfarenheter när de rekryterar. Här kan AI utgöra den kraft som behövs för att utveckla och framtidssäkra rekryteringen så att arbetsgivarna kan identifiera och attrahera rätt talang för framtiden. Så här kan AI användas för en mer träffsäker rekrytering som hjälper företag att lyckas på morgondagens marknad.

Den snabba utveckling AI bidrar till, påverkar i dag alla branscher och yrkesroller. Och det inkluderar rekrytering. Samtidigt behöver synen på hur företag identifierar och attraherar talang uppdateras. Speciellt med tanke på att potential och utvecklingsförmåga blir allt viktigare än erfarenhet. De arbetsgivare som inte utvecklar sin rekrytering utan håller fast vid de traditionella urvalsmetoderna riskerar att missa ovärderliga framtida talanger. Kan AI bli den disruptiva kraft som driver den viktiga förändring som behövs inom rekrytering?

Vi ska titta närmare på vad AI har att erbjuda för att göra rekryteringsprocessen mer effektiv och framtidssäker. Inte minst när det kommer till den mänskliga potentialen som blir allt viktigare i sammanhanget. Rätt använt kan AI inom rekrytering innebära hela skillnaden mellan en okej och en långsiktigt framgångsrik rekrytering.

Utvecklingsmöjligheterna blir allt viktigare inom rekrytering

Om vi börjar med att titta på hur arbetslivet just nu förändras så är det främst tre faktorer som dominerar. Dessa tre är: digitalisering, kunskap, och förmågan att hantera förändringar. Förutsättningarna och kompetenskraven ändras så mycket och så snabbt, att en stor del av arbetskraften aldrig kommer att bli färdigutbildad. De flesta på arbetsmarknaden kommer kontinuerligt behöva lära om och lära nytt för att ha de färdigheter som framtidens marknad kräver. Så länge marknaden ständigt förändras, måste arbetskraften alltså också göra det.

Det här innebär att företagen behöver tänka om när det kommer till att hitta och locka den talang som behövs. Rekryteringen behöver titta bortom de traditionella metoder där fokus legat på branschvana och ”rätt” yrkeserfarenhet. För att hitta de kandidater som har förmåga att utvecklas och lära nytt, behövs i stället ett större fokus läggas på kandidaternas potential och förmåga att hantera framtida utmaningar.

Ska arbetsgivarna lyckas med det här behöver de förändra och anpassa sina rekryteringsprocesser och framför allt titta närmare på utvecklingspotentialen. Det är här AI kan komma att spela en viktig roll inom rekrytering.

Ett datadrivet sätt att hitta rätt talanger

I dag finns det ett ständigt växande utbud av AI-lösningar inriktade mot att utveckla rekryteringsprocessen. Många av dem handlar om att effektivisera den. Det går bland annat åt mycket tid och resurser till att gå igenom och sortera alla ansökningar. Framför allt när det handlar om volymrekrytering. Här kan AI komma väl till nytta och användas för att effektivisera och automatisera olika delar av rekryteringsprocessen. Det i sin tur bidrar till att rekryterarna kan lägga sin tid på de delar där deras erfarenhet är avgörande. AI är trots allt inte här för att ta våra jobb, utan för att låta oss fokusera på det vi verkligen är bra på, utan att slösa bort vår tid på administrativa uppgifter.

Den främsta styrkan AI kan bidra med ligger dock snarare i att använda data för att få ett bättre beslutsunderlag än i direkt effektivisering. I en digitaliserad kunskapsekonomi där förmågan till ständig kompetensutveckling är en framgångsfaktor kan AI flytta fokus i rekryteringsprocessen. Till exempel genom att skapa lämpligare urvalsmetoder. För att kunna identifiera kandidaterna med de rätta förutsättningarna och färdigheterna, behövs en djupare granskning av den mänskliga potentialen. Här kan AI-verktyg som evidensbaserade personlighetstester hjälpa till att lyfta fram de rätta förmågorna. Och samtidigt utföra en datadriven kartläggning av vilka kandidater som har de egenskaper som krävs. Funktionen är värdefull i början av rekryteringsprocessen, eftersom det då tidigt går att identifiera de kandidater som har störst potential.

Att nyttja AI i rekryteringsprocessen har även en annan fördel. En effektivare process ger en betydligt bättre kandidatupplevelse. Cirka 70 % av kandidaterna har någon gång hoppat av, eller övervägt att lämna, en rekryteringsprocess. Även då de känt att jobbet i sig har varit rätt för dem. Det som fick dem att tappa intresset var ofta att processen var för långsam och komplicerad. En seg rekryteringsprocess kan innebära att de bäst lämpade toppkandidaterna söker sig till andra möjligheter. Och kvar blir de mindre kvalificerade kandidaterna. Här kan AI bidra till en snabb och positiv kandidatupplevelse samtidigt som det rekryterande företaget får ett mer relevant urval.

AI för en fördomsfri rekrytering

Ett annat problem med den traditionella rekryteringen är tendensen att sålla bort kandidater med potential på helt fel grunder. Det beror både på diskriminering och på omedvetna fördomar, visar undersökningar från Stockholms Universitet.

Att fokusera för mycket på erfarenhet bäddar för omedvetna fördomar och förutfattade meningar. Även om rekryterare anser sig vara opartiska kan de omedvetet tillskriva kandidaterna egenskaper baserat enbart på intryck. Om kandidatens faktiska egenskaper inte får möjlighet att bedömas rättvist under rekryteringsprocessen, kan det leda till att den omedvetna fördomen sållar bort förmågor och potential som skulle vara helt rätt för rollen.  

Här kan AI minska fördomarna i rekryteringsprocessen. Något som till exempel görs genom AI-baserade tester, kompetensbaserade frågor och transparenta bedömningsförfaranden. När fokus hamnar på potential och rätt egenskaper i stället för på bakgrund och historik (och namn) blir det lättare att identifiera kandidater med långsiktig potential, vilket leder till en mer framtidssäkrad rekrytering.

Teknisk utveckling med människan i centrum

Även om det händer mycket inom AI är tekniken fortfarande i ett tidigt skede. Vi befinner oss i en prövoperiod där vi ser vad som är möjligt och vad som är värdefullt. AI kan effektivisera och bidra till att göra det lättare att ta strategiska datadrivna beslut. Men tekniken är ett komplement. Än har den inte de nyanser och den fingertoppskänsla som en erfaren rekryterare har till sitt förfogande. Däremot är den lämpad för evidensbaserade och bedömningar, vilket leder till minskad bias och minskad risk för felrekrytering. Och inte desto mindre till bättre chanser att hitta de talanger som krävs för att möta framtiden.

En rekrytering kan vara affärskritisk med traditionella rekryteringsmetoder som inte klarar av att lyfta fram de kandidater som behövs för framtiden. AI är då den kraft som sätter människan i centrum. Vilket också krävs för att nå fram till smarta och strategiska anställningsbeslut som behövs för att lyckas på lång sikt.

Behöver ni kompetens med potential och utvecklingsförmåga som leder till att framtidssäkra er kommersiella organisation? Closers är specialiserade på att identifiera och attrahera nyckelkompetens inom marknad, försäljning och ledning. Kontakta oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer
två säljkollegor
 • Closers
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Time management för säljare

Hur effektiv är du på jobbet? Undersökningar pekar på att säljare bara säljer under en tredjedel av sin arbetstid. Resten av tiden slösas bort på oviktiga uppgifter, distraktioner och dålig planering. Med rätt time management kan du använda din tid mer effektivt, fokusera på rätt uppgifter och få mer gjort. Här får du konkreta effektivitetstips som ger dig mer struktur och bättre resultat samtidigt som du håller stressen borta.

Läs mer
möte mellan en säljare och en kund
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Hantera obeslutsamhet och stäng fler affärer

Att ställas inför en potentiell kund som tvekar är värre än möta en som nekar. Obeslutsamma kunder kan ta mycket av din tid och energi bara för att dra sig ur när affären närmar sig stängning. Ska du kunna bemöta den här tvekan på rätt sätt behöver du förstå hur du ska hantera obeslutsamhet som grundas i rädslan för att göra ett misstag. Här är strategierna som skapar trygghet och hjälper dig att guida oroliga kunder mot en lyckad affär för alla parter.

Läs mer
Ett team kollegor som pratar
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Säljtips för SaaS – så landar din startup nya kunder

Det är en spännande resa att dra igång ett företag inom SaaS. Du har väldigt många möjligheter framför dig, men även flera utmaningar. Det är svårt att nå de första kunderna och få fart på försäljningen. Därför har vi samlat våra bästa säljtips för hur du når fram till rätt kunder och lyckas med dina första affärer. Så att din startup kan växa.

Läs mer
manlig mänsklig hand som skakar hand med robot
 • Closers
 • Rekrytering
 • Closers
AI inom rekrytering – hur tekniken kan identifiera rätt potential

AI befinner sig just nu i en mycket snabb utveckling och förändrar i grunden hur vi arbetar och gör affärer. AI påverkar även hur vi rekryterar, och det behövs. Ska företag kunna lyckas på en ständigt föränderlig marknad behöver de fokusera mer på potential och förändringsförmåga än på erfarenheter när de rekryterar. Här kan AI utgöra den kraft som behövs för att utveckla och framtidssäkra rekryteringen så att arbetsgivarna kan identifiera och attrahera rätt talang för framtiden. Så här kan AI användas för en mer träffsäker rekrytering som hjälper företag att lyckas på morgondagens marknad.

Läs mer
Nybliven interimschef
 • Closers
 • Interim
 • Closers
5 tips till dig som nybliven interimschef

Ny på jobbet som interimschef? Då står du inför andra utmaningar och förutsättningar än om det hade gällt en traditionell ledarskapsroll. Ska du kunna lyckas i ditt uppdrag behöver du kunna prioritera, kommunicera, planera och skapa relationer på ett annat sätt. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas som nybliven interimschef!

Läs mer