kunskapsbank

AI inom rekrytering – hur tekniken kan identifiera rätt potential

AI befinner sig just nu i en mycket snabb utveckling och förändrar i grunden hur vi arbetar och gör affärer. AI påverkar även hur vi rekryterar, och det behövs. Ska företag kunna lyckas på en ständigt föränderlig marknad behöver de fokusera mer på potential och förändringsförmåga än på erfarenheter när de rekryterar. Här kan AI utgöra den kraft som behövs för att utveckla och framtidssäkra rekryteringen så att arbetsgivarna kan identifiera och attrahera rätt talang för framtiden. Så här kan AI användas för en mer träffsäker rekrytering som hjälper företag att lyckas på morgondagens marknad.

Den snabba utveckling AI bidrar till, påverkar i dag alla branscher och yrkesroller. Och det inkluderar rekrytering. Samtidigt behöver synen på hur företag identifierar och attraherar talang uppdateras. Speciellt med tanke på att potential och utvecklingsförmåga blir allt viktigare än erfarenhet. De arbetsgivare som inte utvecklar sin rekrytering utan håller fast vid de traditionella urvalsmetoderna riskerar att missa ovärderliga framtida talanger. Kan AI bli den disruptiva kraft som driver den viktiga förändring som behövs inom rekrytering?

Vi ska titta närmare på vad AI har att erbjuda för att göra rekryteringsprocessen mer effektiv och framtidssäker. Inte minst när det kommer till den mänskliga potentialen som blir allt viktigare i sammanhanget. Rätt använt kan AI inom rekrytering innebära hela skillnaden mellan en okej och en långsiktigt framgångsrik rekrytering.

Utvecklingsmöjligheterna blir allt viktigare inom rekrytering

Om vi börjar med att titta på hur arbetslivet just nu förändras så är det främst tre faktorer som dominerar. Dessa tre är: digitalisering, kunskap, och förmågan att hantera förändringar. Förutsättningarna och kompetenskraven ändras så mycket och så snabbt, att en stor del av arbetskraften aldrig kommer att bli färdigutbildad. De flesta på arbetsmarknaden kommer kontinuerligt behöva lära om och lära nytt för att ha de färdigheter som framtidens marknad kräver. Så länge marknaden ständigt förändras, måste arbetskraften alltså också göra det.

Det här innebär att företagen behöver tänka om när det kommer till att hitta och locka den talang som behövs. Rekryteringen behöver titta bortom de traditionella metoder där fokus legat på branschvana och ”rätt” yrkeserfarenhet. För att hitta de kandidater som har förmåga att utvecklas och lära nytt, behövs i stället ett större fokus läggas på kandidaternas potential och förmåga att hantera framtida utmaningar.

Ska arbetsgivarna lyckas med det här behöver de förändra och anpassa sina rekryteringsprocesser och framför allt titta närmare på utvecklingspotentialen. Det är här AI kan komma att spela en viktig roll inom rekrytering.

Ett datadrivet sätt att hitta rätt talanger

I dag finns det ett ständigt växande utbud av AI-lösningar inriktade mot att utveckla rekryteringsprocessen. Många av dem handlar om att effektivisera den. Det går bland annat åt mycket tid och resurser till att gå igenom och sortera alla ansökningar. Framför allt när det handlar om volymrekrytering. Här kan AI komma väl till nytta och användas för att effektivisera och automatisera olika delar av rekryteringsprocessen. Det i sin tur bidrar till att rekryterarna kan lägga sin tid på de delar där deras erfarenhet är avgörande. AI är trots allt inte här för att ta våra jobb, utan för att låta oss fokusera på det vi verkligen är bra på, utan att slösa bort vår tid på administrativa uppgifter.

Den främsta styrkan AI kan bidra med ligger dock snarare i att använda data för att få ett bättre beslutsunderlag än i direkt effektivisering. I en digitaliserad kunskapsekonomi där förmågan till ständig kompetensutveckling är en framgångsfaktor kan AI flytta fokus i rekryteringsprocessen. Till exempel genom att skapa lämpligare urvalsmetoder. För att kunna identifiera kandidaterna med de rätta förutsättningarna och färdigheterna, behövs en djupare granskning av den mänskliga potentialen. Här kan AI-verktyg som evidensbaserade personlighetstester hjälpa till att lyfta fram de rätta förmågorna. Och samtidigt utföra en datadriven kartläggning av vilka kandidater som har de egenskaper som krävs. Funktionen är värdefull i början av rekryteringsprocessen, eftersom det då tidigt går att identifiera de kandidater som har störst potential.

Att nyttja AI i rekryteringsprocessen har även en annan fördel. En effektivare process ger en betydligt bättre kandidatupplevelse. Cirka 70 % av kandidaterna har någon gång hoppat av, eller övervägt att lämna, en rekryteringsprocess. Även då de känt att jobbet i sig har varit rätt för dem. Det som fick dem att tappa intresset var ofta att processen var för långsam och komplicerad. En seg rekryteringsprocess kan innebära att de bäst lämpade toppkandidaterna söker sig till andra möjligheter. Och kvar blir de mindre kvalificerade kandidaterna. Här kan AI bidra till en snabb och positiv kandidatupplevelse samtidigt som det rekryterande företaget får ett mer relevant urval.

AI för en fördomsfri rekrytering

Ett annat problem med den traditionella rekryteringen är tendensen att sålla bort kandidater med potential på helt fel grunder. Det beror både på diskriminering och på omedvetna fördomar, visar undersökningar från Stockholms Universitet.

Att fokusera för mycket på erfarenhet bäddar för omedvetna fördomar och förutfattade meningar. Även om rekryterare anser sig vara opartiska kan de omedvetet tillskriva kandidaterna egenskaper baserat enbart på intryck. Om kandidatens faktiska egenskaper inte får möjlighet att bedömas rättvist under rekryteringsprocessen, kan det leda till att den omedvetna fördomen sållar bort förmågor och potential som skulle vara helt rätt för rollen.  

Här kan AI minska fördomarna i rekryteringsprocessen. Något som till exempel görs genom AI-baserade tester, kompetensbaserade frågor och transparenta bedömningsförfaranden. När fokus hamnar på potential och rätt egenskaper i stället för på bakgrund och historik (och namn) blir det lättare att identifiera kandidater med långsiktig potential, vilket leder till en mer framtidssäkrad rekrytering.

Teknisk utveckling med människan i centrum

Även om det händer mycket inom AI är tekniken fortfarande i ett tidigt skede. Vi befinner oss i en prövoperiod där vi ser vad som är möjligt och vad som är värdefullt. AI kan effektivisera och bidra till att göra det lättare att ta strategiska datadrivna beslut. Men tekniken är ett komplement. Än har den inte de nyanser och den fingertoppskänsla som en erfaren rekryterare har till sitt förfogande. Däremot är den lämpad för evidensbaserade och bedömningar, vilket leder till minskad bias och minskad risk för felrekrytering. Och inte desto mindre till bättre chanser att hitta de talanger som krävs för att möta framtiden.

En rekrytering kan vara affärskritisk med traditionella rekryteringsmetoder som inte klarar av att lyfta fram de kandidater som behövs för framtiden. AI är då den kraft som sätter människan i centrum. Vilket också krävs för att nå fram till smarta och strategiska anställningsbeslut som behövs för att lyckas på lång sikt.

Behöver ni kompetens med potential och utvecklingsförmåga som leder till att framtidssäkra er kommersiella organisation? Closers är specialiserade på att identifiera och attrahera nyckelkompetens inom marknad, försäljning och ledning. Kontakta oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
En kvinnlig kollega med läsplatta, tillsammans med en manlig och kvinnlig kollega som står och pratar
  • Sälj
AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Läs mer
Kvinnlig cmo som sitter med sin laptop på kontor
  • Marknadsföring
Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Läs mer
Kollegor på en startup som sitter i möte
  • Sälj
Så här tar du dig igenom Valley of Death när du skalar upp din SaaS-startup

SaaS-startups inom B2B ställs inför många utmaningar under sin tillväxtresa. Det är långt ifrån alla som klarar av att navigera fallgroparna som dyker upp när det är dags att skala upp verksamheten. De här svåra faserna under tillväxtresan kallas för Valley of Death. Här får du reda på vilka utmaningar din SaaS-startup kommer att ställas inför under sin resa, vilka de vanligaste fallgroparna är, samt hur du tar dig förbi dem så att ditt företag kan bli framgångsrikt.

Läs mer
Säljchef som leder sitt team
  • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
  • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
  • Marknadsföring
  • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer