kunskapsbank

Fördelarna med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad

Det finns flera fördelar med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad. Till att börja med så får ni en snabb och mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Att samarbeta med professionella rekryterare leder dessutom till att ni når fler och bättre kandidater. Inte minst de attraktiva passiva kandidaterna. Ni kan även få nya insikter som ger er bättre sälj- och marknadschefer. Här är de främsta fördelarna med att ta in hjälp när ni ska rekrytera chefer inom sälj och marknad.

Det är sälj och marknad som verkligen skapar intäkter för verksamheten. När dessa avdelningar har drivna och kompetenta ledare hjälper det till att stärka varumärket samt öka både efterfrågan och försäljningen. Och det driver hela verksamhetens tillväxt. Det är dock inte så enkelt som det låter att rekrytera rätt chefer inom sälj och marknad. Det är en process som kräver insikter, bra strategier och en erfarenhet av hur ni identifierar och attraherar de bästa kandidaterna. Har ni den förmågan inom er organisation? Om inte kan det bli svårt att nå de chefskandidater ni behöver. Om ni tar hjälp av en professionell rekryteringsbyrå som är inriktad mot just sälj och marknad får ni en effektivare och mer träffsäker rekryteringsprocess. Här går vi igenom vilka fördelarna är med att outsourca rekryteringen av sälj- och marknadschefer.

Ni får en snabbare och mer kostnadseffektiv rekrytering

Många organisationer försöker rekrytera bra ledare till sälj och marknad, samtidigt som de har en begränsad budget för rekryteringsprocessen. Dessvärre leder detta lätt till att processen inte får den tid eller de resurser den kräver. Det kan sluta i en dålig matchning som påverkar sälj- och marknadsföringsresultaten under en lång tid framöver. Ska en chefsrekrytering bli lyckad utan att bli för långdragen och dyr måste den ske effektivt.

Branschspecialiserade rekryteringsbyråer arbetar kontinuerligt med att attrahera rätt kompetens för varje uppdrag inom sälj och marknad. De utgår från stora branschnätverk och inarbetade rutiner för att skapa en snabb och effektiv rekryteringsprocess som leder till rätt resultat, samtidigt som kostnaderna minskar. Undersökningar visar till exempel att en outsourcad rekryteringsprocess kan snabba upp tillsättningen med två veckor och minska rekryteringskostnaderna med upp till en tredjedel. Det här gör att sälj- och marknad kan få rätt ledarskap så snabbt som möjligt och börja skapa mer värde.

Ni tappar inte bra kandidater

Att rekryteringsprocessen blir snabbare och bättre är inte bara bra för dig som arbetsgivare. Den blir även mer tilltalande för de kandidater som du helst vill ska söka. De mest kompetenta ledarna inom sälj och marknad är också de som har flest erbjudanden att välja mellan. Det innebär i sin tur att de har mindre tålamod med ineffektiva rekryteringsprocesser. Är ni inte vana rekryterare kan er process dras med brister vad det gäller kommunikation och snabb återkoppling. Resultatet av det blir ofta att de mest kompetenta kandidaterna hoppar av processen. Undersökningar från bland annat Criteria och Cronofy visar att mer än hälften av kandidaterna har övergett en rekryteringsprocess på grund av dålig kommunikation eller för att den tar för lång tid. Det kan innebära att de kandidater som blir kvar är de minst kvalificerade som saknar andra alternativ.

En rekryteringsbyrå jobbar snabbt och effektivt med återkoppling och ser samtidigt till att processen flyter på. Både för er och kandidaterna. Ska ni kunna attrahera de bästa chefskandidaterna till sälj och marknad behöver ni visa dem respekt. Glöm inte att de även ska välja er för att det ska bli en bra matchning.

Ni undviker riskerna som följer med en chefsrekrytering

Rekrytering är en komplex process, och det är svårare än många tror att identifiera, sålla ut och attrahera rätt kompetens. Framför allt när det handlar om avgörande roller som till exempel chefer inom sälj och marknad. Faktum är att chefsrekryteringar ofta misslyckas. Enligt Gallup misslyckas företag med att välja den chefskandidat som har rätt talang för positionen 82 % av tiden. En misslyckad chefsrekrytering kan kosta enorma summor i allt från att tvingas göra om hela rekryteringsprocessen till minskad produktion. När det kommer till chefer inom sälj och marknad kan en felrekrytering resultera i en minskad försäljning och även att varumärket tar skada. Sådana problem kan ta mycket lång tid att åtgärda. Inte minst kan en felinstallerad chef skrämma bort de sälj- och marknadstalanger som redan finns inom organisationen. Det sägs att medarbetare slutar på grund av sin chef, inte sitt jobb. Något som visar sig i statistiken att cirka hälften av alla anställda någon gång har sagt upp sig för att komma bort från en chef.

Risken för att rekrytera fel sälj- eller marknadschef minskar betydligt om man väljer att outsourca rekryteringen. Professionella rekryterare är väl bekanta med fallgroparna inom rekrytering och hur de ska undvikas. Deras specialitet är att förstå kundernas behov och förutsättningar och utgå från dem för att matcha kompetens, egenskaper, potential och andra viktiga faktorer för att hitta de rätta chefskandidaterna. Rekryteringsbyråer har även tillgång till verktyg som strukturerade intervjuer, kompetens- och personlighetstester och andra kvalificeringsmetoder som ger en djupare och mer sanningsenlig bild av varje kandidat. Det gör att de kan se hela personen och dess förmågor så att de kan bedöma om det är rätt chefskandidat för rollen.

Att outsourca chefsrekryteringen gör att det går att nå de passiva kandidaterna inom marknad och sälj

Det finns en mycket god orsak till varför rekryteringsbyråer kan nå fler och bättre chefskandidater än ett företag som själv rekryterar till sina sälj- och marknadsavdelningar. Ett företag rekryterar bara när det behöver anställa. En rekryteringsbyrå rekryterar varje dag, år efter år. Det här gör att de hela tiden bygger upp stora nätverk av kompetenta och erfarna chefskandidater. Passar inte en chefskandidat till ett visst uppdrag läggs den till i talangpoolen tills rätt matchning dyker upp. En rekryterare som är inriktad på att leta talanger inom sälj och marknad har dessutom en djup förståelse för vilka ledaregenskaper som krävs för att driva en framgångsrik sälj- eller marknadsavdelning.

Chefsrekryterare som arbetar med headhunting kan dessutom nå de mest attraktiva kandidaterna. Nämligen de passiva kandidater som redan har ett jobb men som kan tänka sig att byta om det dyker upp ett intressant erbjudande. De absolut bästa chefskandidaterna med just de förmågor som ditt företag behöver, för att utveckla er försäljning och marknadsföring, letar inte aktivt efter jobb. För att nå dem behövs det någon som kan hitta dem, skapa ett förtroende och få dem intresserade av en ny möjlighet. En headhunter som är specialiserad på just sälj och marknad har en svårslagen insikt i var talangerna finns och vad som krävs för att locka dem till att söka tjänsten. Det gör att ni kan nå de mest attraktiva ledarna inom marknad och sälj.

Ni får fler perspektiv och insikter i hur ni kan utveckla era sälj och marknadsfunktioner

Professionella rekryterare har inte bara goda insikter i hur de ska nå och locka de rätta chefskandidaterna. De är även experter på hur sälj- och marknadsområdet utvecklas och vilka kompetenser och förmågor som krävs för att lyckas. Medan just försäljning och marknadsföring går igenom en snabb utveckling med många förändringar och krav på nya kompetenser så händer det inte lika mycket med rekryteringsprocesserna i ett företag. Behöver ni en ny ledare för er sälj- eller marknadsavdelning är det lätt hänt att ni av gammal vana återanvänder tidigare kravprofiler och intervjufrågor. Det kan resultera i att ni rekryterar en kopia av den tidigare chefen. En extern rekryterare som är inriktad mot marknad och sälj kommer istället att ta upp vad som krävs för att ni ska kunna nå ut med ert budskap på nya sätt och därmed öka försäljningen. Rekryteraren kommer att titta på era framtida mål, vilka förändringar som sker på marknaden, och hjälpa er att utforma en aktuell och relevant kravprofil. Att rekrytera en ny sälj- eller marknadschef handlar inte om att ersätta någon. Det handlar om att uppgradera ledarskapet så att det kan utveckla sälj- och marknadsavdelningarna till att nå nya mål.

Att outsourca chefsrekryteringen för sälj och marknad ger er inte bara en effektivare och mer träffsäker process. Det ger er ett kompetent bollplank som kan ge er viktiga insikter. Till exempel vad som krävs av chefsrollen på längre sikt, eller vilka egenskaper som kan utveckla er marknadsföring och försäljning. Men också vilka möjligheter ni har som ni inte själva kan se, eller vilken typ av ledare ni behöver för att realisera dem. Att outsourca chefsrekryteringen för marknad och sälj ger er inte bara en effektivare process. Det kan ge er den chef ni inte visste att ni behövde för era framgångar.

Behöver ni rekrytera en ny sälj- eller marknadschef? Closers är specialiserade på chefsrekrytering inom just försäljning och marknadsföring. Kontakta oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer
Kvinnlig marknadschef med 2 kollegor framför
 • Interim
 • Marknadsföring
Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

Läs mer
Kvinna och man i soffa som har möte
 • Chefsrekrytering
 • Interim
 • Marknadsföring
Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Läs mer
2 personer med dator i knät i soffa
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering
 • Sälj
Rekrytera säljchef – så får du rätt matchning

Det räcker inte bara med att rekrytera en bra säljchef. Ni behöver rekrytera en säljchef som är bra för just ert företag och era mål. Ni behöver utöver kompetens och erfarenhet även se till viktiga faktorer som kulturell matchning, potential, egenskaper som passar för era mål m.m. Här presenterar vi rekryteringstipsen som hjälper er att hitta rätt säljchef för just er verksamhet.

Läs mer