kunskapsbank

Implementera Deep Sales-strategier för att möta förändringar inom B2B‑försäljning

B2B-försäljningen står inför flera utmaningar och behöver nya strategier som kan möta förändrade köpbeteenden och andra svängningar. Datadrivna insikter kan föra köparna och säljarna närmare varandra. Detta kan göras genom att säljarna ges den information som låter dem fokusera på just de kontakter som – på rätt sätt och med rätt budskap – har högst sannolikhet att nå och konvertera rätt personer. Så här kan Deep Sales ge ditt säljteam de relevanta insikter som hjälper till att identifiera de bästa möjligheterna, bygga djupare relationer och öka intäkterna.

B2B-försäljningen står inför många utmaningar, och pandemi, inflation och global oro får företag att tänka noga efter vad de spenderar på. Utöver dessa aspekter har kunderna dessutom utvecklat nya behov och beteenden som ligger steget före B2B‑företagens säljstrategier, något som märks i att allt fler säljorganisationer har problem med att nå ut, men också att nå sina säljmål.

Men trots att marknaden har förändrats finns det säljare som lyckas nå fram. De har bytt strategi och väljer djup och kvalitet framför volym. De här säljarna jobbar med relevant data och insikter som hjälper dem att förstå köparnas behov, vilka konton som har högst sannolikhet att lyckas, men också hur de ska agera för att bygga givande relationer. En strategi som kallas för Deep Sales. Så här använder du Deep Sales för att förstå kunderna på ett sätt som leder till fler affärer.


Om nu B2B-försäljningen svajar, varför lyckas somliga säljare bättre?

Saker och ting är inte som de brukar inom B2B-sälj. Säljarna får bara 5 procent av kundens tid under dagens B2B-köpresa. I Pavilions benchmarking survey angav 68 procent av företagen att de missade sina försäljningsmål, och cirka hälften av dem behövde revidera sina intäktsmål. Allt fler säljare berättar hur svårt det är att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder, och samtidigt klagar köparna över att de inte blir sålda till på det sätt som de vill köpa. Det har uppstått ett glapp mellan B2B-köparna och säljarna, och det är många säljchefer som just nu grubblar över hur de ska överbrygga den klyftan.

Det finns dock säljare som lyckas bra. Men inte för att de gasar på och försöker nå ännu fler. Enligt LinkedIns rapport State of Sales ägnar de toppresterande säljarna 10 procent mindre tid på att sälja jämfört med den genomsnittliga säljaren. Så vad gör de då i stället, som får dem att lyckas?

 • De gör research. De är mer benägna att noga läsa på innan de tar kontakt. De tar reda på vilka företag som är mest sannolika att visa intresse, vem som är rätt person att prata med samt när och hur det är bäst att ta kontakt.
 • De jobbar strategiskt. De har en snabb process för kvalificering som låter dem prioritera de bästa möjligheterna. De är snabba på att fånga upp förändringar vilket öppnar för säljmöjligheter. Det går snabbt för dem att identifiera om det finns ett intresse.
 • De sätter köparens intresse främst. De vet att människor inte uppskattar kalla samtal och att känna sig som ännu ett anonymt namn på en lista. Toppsäljarna sätter sig empatiskt in i köparens sits och behandlar varje kontakt som unik och personlig.

De använder teknik för att få fram aktuell data och relevanta insikter för att överbygga den klyfta som uppstått mellan köpare och säljare inom B2B. Utifrån realtidsdata kan de förstå individuella behov och omständigheter och därmed kunna komma med anpassade och högst relevanta erbjudanden.


Deep Sales – prioritera djup framför volym

Att använda teknik för att få fram data är i och för sig ingen nyhet, problemet ligger snarare i hur tekniken hittills har använts – som en förlängning av traditionella säljprocesser. Att samla in data har använts som en metod för att nå ut till fler människor, inte till att nå rätt personer. Med en smal marknad där bara cirka 3 % är redo att köpa och kanske 6 % eventuellt kan tänka sig att köpa är det ett slöseri med tid att försöka nå alla. Deep Sales ställer frågan ”Vem bör jag kontakta, hur och med vilket budskap?” istället för att komma på sätt att nå ännu fler.

De B2B-säljare som lyckas i dag gör det för att de har rustat sig med relevant information som gör att de kan fokusera på de potentiella kunder som har störst sannolikhet att konvertera. De har skaffat sig kunskap som låter dem närma sig potentiella köpare på ett varmt och välkomnande sätt. För att kunna nå framgångsrika och goda resultat ger Deep Sales-tekniken säljarna insikter inom framför allt följande:

 • Vilka som är i rätt position att köpa.
 • Vem som är rätt beslutsfattare och hur den personen föredrar att kontaktas.
 • Vad som händer ute hos de potentiella kunderna, med tanke på investeringar, tillväxt, förändring, rekrytering, nya områden, marknader etc.
 • Vilka de aktuella behoven är ute hos kunderna.
 • Gemensamma kopplingar som kan användas som introduktion till varma samtal.

Deep Sales är den taktik som ger säljarna de insikter de behöver för att lägga sin tid på rätt kontakter, samt visar hur de kontakterna vill bli bemötta. Det här leder till en effektivare säljorganisation, snabbare affärscykler och djupare kundrelationer.


Deep Sales-strategierna som hjälper ditt säljteam att lyckas

För att tackla de utmaningar som B2B-försäljningen nu står inför behöver du alltså leda ditt säljteam till att fokusera mer på djup och datadriven förståelse än på volym och kalla samtal, något som kräver både nya verktyg och nya tankesätt. Basen för en lyckad Deep Sales-strategi bygger bland annat på:

 • Verktyg för dataanalys som visar vilka som är mest intresserade av produkter och tjänster vid varje given tidpunkt, så att dina säljare kan prioritera de aktiva köparna på marknaden.
 • Data som identifierar relevanta kontakter, olika kopplingar och nyckelpersoner, samt de bästa sätten att kontakta dem. Är det via hänvisningar, rekommendationer, introduktioner via nätverk eller liknande? Information som låter dina säljare bygga relationer och lägga tyngden på trovärdighet.
 • Kontoinsikter kring intäkter och förändringar, beslutsfattare och hur inköpskommittéer är sammansatta, avsikter baserade på beteendedata etc. Deep Sales kräver mer än bara kunskap, det behövs en djup förståelse och ett professionellt rådgivande bemötande.
 • Investeringar i datainsamling och analys som kan ta fram ovanstående insikter. Något som bör styras från vilket resultat ni vill ha, inte från teknik som finns. Prioritera också datakvalitet framför kvantitet.
 • Rekrytera eller utbilda för att få säljare som är datakunniga och som kan använda insikter som redskap för att hjälpa kunder att nå sina affärsmål. Framtidssäkra ditt säljteam och erbjud kompetensen att jobba datadrivet för att snabbt kunna se de rätta möjligheterna, vilket därmed kommer hjälpa till att nå säljmålen.

Behöver du datadrivna säljare som kan jobba på djupet för att nå bättre resultat? Vi identifierar och rekryterar kompetenta säljare som förstår hur marknaden förändras och som kan använda nya strategier för att nå resultat. Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Closers
 • Marknadsföring
Strategierna för demand generation

Demand generation är ett sätt att attrahera och engagera potentiella kunder genom att skapa medvetenhet och efterfrågan hos dem. För att er marknadsavdelning ska kunna lyckas med det krävs en strategi för hur ni tillsammans skapar innehåll; betygsätter och vårdar leads; identifierar och når era idealkunder; samt hur ni använder data för att få viktiga insikter. Så här bygger just er marknadsavdelning en framgångsrik demand generation-strategi som leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Social selling
Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Så lyckas du som säljchef inom B2B

Ska du kunna bli en framgångsrik säljchef inom B2B behöver du förstå vilka egenskaper som krävs för att möta dagens utmaningar. Ditt teams framgångar bygger på din förmåga att driva förändring, analysera data, identifiera vilka aktiviteter som leder till affärer, och förståelse för hur digital marknadsföring hänger ihop med säljprocessen. Här är det du behöver behärska för att bli en framgångsrik säljchef.

Läs mer
 • Closers
 • Interim
Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Färdigheterna som behövs för att bli en framgångsrik säljchef

I den dynamiska världen av företagsförsäljning spelar säljchefer en central roll i att styra framgång och tillväxt. Att nå positionen som säljchef är en resa som kräver en imponerande samling av färdigheter och egenskaper. Förutom att vara en mästare på att sälja, måste säljchefen vara en strategisk visionär, en skicklig kommunikatör, en utvecklande mentor och en datadriven beslutsfattare. Den här artikeln belyser de avgörande kompetenserna som formar framgångsrika säljchefer; och utforskar även de utmaningar som möts dem på den högsta nivån av deras karriär.

Läs mer