kunskapsbank

Management By Objectives (MBO) – en del av framtidens ledarskap

Många organisationer strävar efter att skapa en arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare som känner en stark koppling till företagets mål. Med MBO som metod finns det stor potential i att uppnå detta. Som många andra managementmetoder finns det både för och nackdelar med Management By Objectives och det är därför viktigt att anpassa metoden till organisationens behov och kontext.

I dagens affärsvärld är det avgörande för organisationer att ha en tydlig vision och en väldefinierad strategi för att nå sina mål. För att uppnå detta används en rad managementmetoder, varav en metod är Management by Objectives (MBO), eller på svenska, ”Målstyrning”. Vad innebär det att jobba med målstyrning inom en organisation och vilka för- och nackdelar finns det med metoden?


MBO är en ledningsfilosofi och process som syftar till att förbättra prestationen och effektiviteten i en organisation genom att fokusera på att sätta, och uppnå konkreta mål på både individuell och organisatorisk nivå. Genom att engagera och involvera medarbetarna i processen skapas en känsla av ägande och ansvar att uppnå målen, och ett effektivt sätt är då att jobba med ett agilt ledarskap som komplement till MBO.

 

Synergier mellan agilt ledarskap och MBO


MBO kan ihop med en agil arbetsmetod på flera sätt verka kompletterande till varandra, och på så sätt hjälpa organisationer att effektivt nå sina mål. Även om de kan verka vara olika i respektive tillvägagångssätt, finns det synergier mellan MBO och agilt arbetssätt som kan ge fördelar i dagens snabbrörliga och föränderliga affärsmiljö.

Både MBO och agilt arbetssätt betonar vikten av att ha tydliga och mätbara mål och främjar kontinuerlig kommunikation och feedback. Genom att kombinera MBOs tydlighet med agila metoder, kan organisationer skapa en stark inriktning mot att uppnå resultat samtidigt som de behåller flexibiliteten att anpassa sig till behov och prioriteringar i förändring.

MBO-processen involverar en regelbunden dialog mellan chefer och medarbetare för att sätta mål och följa upp framsteg. På samma sätt betonar agila metoder dagliga avstämningar, sprintplaneringar och retrospektiv där teamet kontinuerligt utbyter information och ger återkoppling. Kombinationen av MBOs strukturerade kommunikation med det kontinuerliga samarbetet inom agilt arbetssätt kan organisationer skapa en stark och effektiv kommunikationskultur.

MBO som metod för att skapa engagerade medarbetare

En av de främsta fördelarna med MBO i perspektivet av framtidens ledarskap, är dess förmåga att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för den egna prestationen. Genom att ge medarbetare möjligheten att vara delaktiga och ge inspel i målformuleringen, känner de sig som ägare till processen, vilket skapar en känsla av ansvar och engagemang. Det i sin tur främjar självledarskap där medarbetarna tar egna initiativ och ansvar för sin prestation för att uppnå de uppsatta målen. För att skapa en stark och hållbar arbetskultur är det viktigt i organisationer att uppmuntra självstyrande team då detta ofta bidrar till ökad produktivitet och prestation i organisationen.

MBO möjliggör också en kontinuerlig kommunikation och dialog mellan chefer och medarbetare. Något som skapar en öppenhet och transparens som bidrar till att bygga förtroende men också fördjupade relationer på arbetsplatsen. Genom att kontinuerligt ge återkoppling och stödja medarbetarna i deras strävan att uppnå målen kan chefen skapa en atmosfär av tillit och samarbete. Detta främjar inte bara engagemang utan också utveckling och tillväxt hos medarbetarna.

En annan viktig aspekt av MBO i framtidens ledarskap är betoningen på mätbara resultat. MBO-processen innefattar att fastställa tydliga och kvantifierbara mål, vilket gör det möjligt att mäta framsteg och bedöma prestationer på ett objektivt sätt. Det här ger medarbetarna en tydlig bild av vilka förväntningarna är, och möjliggör även en rättvis bedömning av deras insatser. När medarbetarna ser att deras ansträngningar har en direkt inverkan på organisationens framgångar, kan det resultera i en benägenhet till ökat engagemang och strävan att överträffa förväntningarna.

Det är viktigt att notera att MBO som en del av framtidens ledarskap inte är en isolerad metod, utan bör integreras med andra kompletterande metoder och strategier. MBO skulle exempelvis framgångsrikt kunna kombineras med coaching, feedbackkultur och flexibla arbetsarrangemang för att skapa en holistiskt engagerande arbetsmiljö.

 

Fördelar och nackdelar med MBO

Nu när vi har förstått grunderna i MBO, låt oss titta på några av fördelarna och nackdelarna med denna managementmetod:

Fördelar:

 • MBO främjar tydlighet genom att fastställa konkreta och mätbara mål. Det hjälper till att fokusera ansträngningar och resurser att uppnå dessa mål, vilket minskar risken för att sprida sig för tunt och missa viktiga resultat.
 • Genom att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för egna prestationer kan MBO öka både engagemang och motivation. Medarbetarna känner sig mer delaktiga och ansvariga för att uppnå överenskomna mål, vilket kan leda till ökad produktivitet och prestation.
 • MBO möjliggör en objektiv utvärdering av prestationer genom att använda mätbara mål. Detta gör det möjligt att tydligt bedöma framsteg och identifiera eventuella områden som kräver förbättring.

Nackdelar:

 • Ibland kan ett överdrivet fokus på att uppnå mål leda till att kvaliteten på arbete och beslutsfattande kompromissas. Medarbetare kan vara benägna att prioritera kvantitet över kvalitet för att uppfylla sina mål.
 • Vissa aspekter av arbete och prestation kan vara svåra att mäta objektivt och kvantitativt, något som kan göra det utmanande att fastställa relevanta och meningsfulla mål för alla typer av arbete, särskilt inom kreativa eller komplexa områden.
 • MBO-processen kräver att uppsatta mål fastställs i förväg och följs under en given tidsram. Detta kan vara en nackdel i en snabbrörlig och dynamisk miljö där affärsförutsättningar kan förändras snabbt. Det kan helt enkelt vara svårt att anpassa sig till förändrade omständigheter om målen är för stela.

Sammanfattningsvis har MBO potential att vara en viktig del av framtidens ledarskap och skapa engagerade medarbetare. Genom att involvera medarbetare i målformuleringsprocessen, främja kontinuerlig dialog och kommunikation, samt betona mätbara resultat, kan MBO bidra till att skapa en stark och engagerad arbetskultur. Genom att anamma denna managementmetod och anpassa den till organisationens behov, kan ledare forma en framgångsrik och motiverande arbetsplats där medarbetare trivs och bidrar till företagets framgångar.­­­­

En av Closers specialistkompetenser är att hjälpa företag bygga starka organisationer som kan växa och utvecklas. Med stort fokus på att identifiera och attrahera rätt kandidater hjälper vi er att investera i rätt kompetens från start för att kunna ta nya marknadsandelar. Jobbar du som ledare och vill ta del av fler insikter rörande försäljning och chefsrekrytering? Signa upp dig på vårt nyhetsbrev!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Closers
 • Marknadsföring
Strategierna för demand generation

Demand generation är ett sätt att attrahera och engagera potentiella kunder genom att skapa medvetenhet och efterfrågan hos dem. För att er marknadsavdelning ska kunna lyckas med det krävs en strategi för hur ni tillsammans skapar innehåll; betygsätter och vårdar leads; identifierar och når era idealkunder; samt hur ni använder data för att få viktiga insikter. Så här bygger just er marknadsavdelning en framgångsrik demand generation-strategi som leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Social selling
Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Så lyckas du som säljchef inom B2B

Ska du kunna bli en framgångsrik säljchef inom B2B behöver du förstå vilka egenskaper som krävs för att möta dagens utmaningar. Ditt teams framgångar bygger på din förmåga att driva förändring, analysera data, identifiera vilka aktiviteter som leder till affärer, och förståelse för hur digital marknadsföring hänger ihop med säljprocessen. Här är det du behöver behärska för att bli en framgångsrik säljchef.

Läs mer
 • Closers
 • Interim
Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Färdigheterna som behövs för att bli en framgångsrik säljchef

I den dynamiska världen av företagsförsäljning spelar säljchefer en central roll i att styra framgång och tillväxt. Att nå positionen som säljchef är en resa som kräver en imponerande samling av färdigheter och egenskaper. Förutom att vara en mästare på att sälja, måste säljchefen vara en strategisk visionär, en skicklig kommunikatör, en utvecklande mentor och en datadriven beslutsfattare. Den här artikeln belyser de avgörande kompetenserna som formar framgångsrika säljchefer; och utforskar även de utmaningar som möts dem på den högsta nivån av deras karriär.

Läs mer