kunskapsbank

Management By Objectives (MBO) – en del av framtidens ledarskap

Många organisationer strävar efter att skapa en arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare som känner en stark koppling till företagets mål. Med MBO som metod finns det stor potential i att uppnå detta. Som många andra managementmetoder finns det både för och nackdelar med Management By Objectives och det är därför viktigt att anpassa metoden till organisationens behov och kontext.

I dagens affärsvärld är det avgörande för organisationer att ha en tydlig vision och en väldefinierad strategi för att nå sina mål. För att uppnå detta används en rad managementmetoder, varav en metod är Management by Objectives (MBO), eller på svenska, ”Målstyrning”. Vad innebär det att jobba med målstyrning inom en organisation och vilka för- och nackdelar finns det med metoden?


MBO är en ledningsfilosofi och process som syftar till att förbättra prestationen och effektiviteten i en organisation genom att fokusera på att sätta, och uppnå konkreta mål på både individuell och organisatorisk nivå. Genom att engagera och involvera medarbetarna i processen skapas en känsla av ägande och ansvar att uppnå målen, och ett effektivt sätt är då att jobba med ett agilt ledarskap som komplement till MBO.

 

Synergier mellan agilt ledarskap och MBO


MBO kan ihop med en agil arbetsmetod på flera sätt verka kompletterande till varandra, och på så sätt hjälpa organisationer att effektivt nå sina mål. Även om de kan verka vara olika i respektive tillvägagångssätt, finns det synergier mellan MBO och agilt arbetssätt som kan ge fördelar i dagens snabbrörliga och föränderliga affärsmiljö.

Både MBO och agilt arbetssätt betonar vikten av att ha tydliga och mätbara mål och främjar kontinuerlig kommunikation och feedback. Genom att kombinera MBOs tydlighet med agila metoder, kan organisationer skapa en stark inriktning mot att uppnå resultat samtidigt som de behåller flexibiliteten att anpassa sig till behov och prioriteringar i förändring.

MBO-processen involverar en regelbunden dialog mellan chefer och medarbetare för att sätta mål och följa upp framsteg. På samma sätt betonar agila metoder dagliga avstämningar, sprintplaneringar och retrospektiv där teamet kontinuerligt utbyter information och ger återkoppling. Kombinationen av MBOs strukturerade kommunikation med det kontinuerliga samarbetet inom agilt arbetssätt kan organisationer skapa en stark och effektiv kommunikationskultur.

MBO som metod för att skapa engagerade medarbetare

En av de främsta fördelarna med MBO i perspektivet av framtidens ledarskap, är dess förmåga att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för den egna prestationen. Genom att ge medarbetare möjligheten att vara delaktiga och ge inspel i målformuleringen, känner de sig som ägare till processen, vilket skapar en känsla av ansvar och engagemang. Det i sin tur främjar självledarskap där medarbetarna tar egna initiativ och ansvar för sin prestation för att uppnå de uppsatta målen. För att skapa en stark och hållbar arbetskultur är det viktigt i organisationer att uppmuntra självstyrande team då detta ofta bidrar till ökad produktivitet och prestation i organisationen.

MBO möjliggör också en kontinuerlig kommunikation och dialog mellan chefer och medarbetare. Något som skapar en öppenhet och transparens som bidrar till att bygga förtroende men också fördjupade relationer på arbetsplatsen. Genom att kontinuerligt ge återkoppling och stödja medarbetarna i deras strävan att uppnå målen kan chefen skapa en atmosfär av tillit och samarbete. Detta främjar inte bara engagemang utan också utveckling och tillväxt hos medarbetarna.

En annan viktig aspekt av MBO i framtidens ledarskap är betoningen på mätbara resultat. MBO-processen innefattar att fastställa tydliga och kvantifierbara mål, vilket gör det möjligt att mäta framsteg och bedöma prestationer på ett objektivt sätt. Det här ger medarbetarna en tydlig bild av vilka förväntningarna är, och möjliggör även en rättvis bedömning av deras insatser. När medarbetarna ser att deras ansträngningar har en direkt inverkan på organisationens framgångar, kan det resultera i en benägenhet till ökat engagemang och strävan att överträffa förväntningarna.

Det är viktigt att notera att MBO som en del av framtidens ledarskap inte är en isolerad metod, utan bör integreras med andra kompletterande metoder och strategier. MBO skulle exempelvis framgångsrikt kunna kombineras med coaching, feedbackkultur och flexibla arbetsarrangemang för att skapa en holistiskt engagerande arbetsmiljö.

 

Fördelar och nackdelar med MBO

Nu när vi har förstått grunderna i MBO, låt oss titta på några av fördelarna och nackdelarna med denna managementmetod:

Fördelar:

 • MBO främjar tydlighet genom att fastställa konkreta och mätbara mål. Det hjälper till att fokusera ansträngningar och resurser att uppnå dessa mål, vilket minskar risken för att sprida sig för tunt och missa viktiga resultat.
 • Genom att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för egna prestationer kan MBO öka både engagemang och motivation. Medarbetarna känner sig mer delaktiga och ansvariga för att uppnå överenskomna mål, vilket kan leda till ökad produktivitet och prestation.
 • MBO möjliggör en objektiv utvärdering av prestationer genom att använda mätbara mål. Detta gör det möjligt att tydligt bedöma framsteg och identifiera eventuella områden som kräver förbättring.

Nackdelar:

 • Ibland kan ett överdrivet fokus på att uppnå mål leda till att kvaliteten på arbete och beslutsfattande kompromissas. Medarbetare kan vara benägna att prioritera kvantitet över kvalitet för att uppfylla sina mål.
 • Vissa aspekter av arbete och prestation kan vara svåra att mäta objektivt och kvantitativt, något som kan göra det utmanande att fastställa relevanta och meningsfulla mål för alla typer av arbete, särskilt inom kreativa eller komplexa områden.
 • MBO-processen kräver att uppsatta mål fastställs i förväg och följs under en given tidsram. Detta kan vara en nackdel i en snabbrörlig och dynamisk miljö där affärsförutsättningar kan förändras snabbt. Det kan helt enkelt vara svårt att anpassa sig till förändrade omständigheter om målen är för stela.

Sammanfattningsvis har MBO potential att vara en viktig del av framtidens ledarskap och skapa engagerade medarbetare. Genom att involvera medarbetare i målformuleringsprocessen, främja kontinuerlig dialog och kommunikation, samt betona mätbara resultat, kan MBO bidra till att skapa en stark och engagerad arbetskultur. Genom att anamma denna managementmetod och anpassa den till organisationens behov, kan ledare forma en framgångsrik och motiverande arbetsplats där medarbetare trivs och bidrar till företagets framgångar.­­­­

En av Closers specialistkompetenser är att hjälpa företag bygga starka organisationer som kan växa och utvecklas. Med stort fokus på att identifiera och attrahera rätt kandidater hjälper vi er att investera i rätt kompetens från start för att kunna ta nya marknadsandelar. Jobbar du som ledare och vill ta del av fler insikter rörande försäljning och chefsrekrytering? Signa upp dig på vårt nyhetsbrev!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer
två säljkollegor
 • Closers
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Time management för säljare

Hur effektiv är du på jobbet? Undersökningar pekar på att säljare bara säljer under en tredjedel av sin arbetstid. Resten av tiden slösas bort på oviktiga uppgifter, distraktioner och dålig planering. Med rätt time management kan du använda din tid mer effektivt, fokusera på rätt uppgifter och få mer gjort. Här får du konkreta effektivitetstips som ger dig mer struktur och bättre resultat samtidigt som du håller stressen borta.

Läs mer
möte mellan en säljare och en kund
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Hantera obeslutsamhet och stäng fler affärer

Att ställas inför en potentiell kund som tvekar är värre än möta en som nekar. Obeslutsamma kunder kan ta mycket av din tid och energi bara för att dra sig ur när affären närmar sig stängning. Ska du kunna bemöta den här tvekan på rätt sätt behöver du förstå hur du ska hantera obeslutsamhet som grundas i rädslan för att göra ett misstag. Här är strategierna som skapar trygghet och hjälper dig att guida oroliga kunder mot en lyckad affär för alla parter.

Läs mer
Ett team kollegor som pratar
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Säljtips för SaaS – så landar din startup nya kunder

Det är en spännande resa att dra igång ett företag inom SaaS. Du har väldigt många möjligheter framför dig, men även flera utmaningar. Det är svårt att nå de första kunderna och få fart på försäljningen. Därför har vi samlat våra bästa säljtips för hur du når fram till rätt kunder och lyckas med dina första affärer. Så att din startup kan växa.

Läs mer
manlig mänsklig hand som skakar hand med robot
 • Closers
 • Rekrytering
 • Closers
AI inom rekrytering – hur tekniken kan identifiera rätt potential

AI befinner sig just nu i en mycket snabb utveckling och förändrar i grunden hur vi arbetar och gör affärer. AI påverkar även hur vi rekryterar, och det behövs. Ska företag kunna lyckas på en ständigt föränderlig marknad behöver de fokusera mer på potential och förändringsförmåga än på erfarenheter när de rekryterar. Här kan AI utgöra den kraft som behövs för att utveckla och framtidssäkra rekryteringen så att arbetsgivarna kan identifiera och attrahera rätt talang för framtiden. Så här kan AI användas för en mer träffsäker rekrytering som hjälper företag att lyckas på morgondagens marknad.

Läs mer
Nybliven interimschef
 • Closers
 • Interim
 • Closers
5 tips till dig som nybliven interimschef

Ny på jobbet som interimschef? Då står du inför andra utmaningar och förutsättningar än om det hade gällt en traditionell ledarskapsroll. Ska du kunna lyckas i ditt uppdrag behöver du kunna prioritera, kommunicera, planera och skapa relationer på ett annat sätt. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas som nybliven interimschef!

Läs mer