kunskapsbank

Rekrytering marknadsföring – anställa en generalist eller en specialist?

Vad är bäst för ditt marknadsteam – att anställa generalister eller specialister? Hur kan du mixa ditt team? Vilka specialister behöver du för att lyckas? Vi reder ut vad dagens marknadsföring behöver, och hur du ska tänka när du rekryterar för din marknadsavdelning.

Att rekrytera till marknadsföringsavdelningen har blivit en allt större utmaning. Hur bör du egentligen rekrytera ihop ett riktigt bra team för att kunna tackla alla format, kanaler och nya trender? Är det bred kompetens som behövs för att kunna hantera det mesta, eller nischad specialistkompetens som kan lyfta ett unikt område? Vi ska försöka reda ut hur den perfekta moderna marknadsavdelningen egentligen ser ut. Består den av generalister eller specialister, eller en mix?

 

Breda perspektiv eller smala djupdykningar?

För att reda ut hur en framgångsrik marknadsavdelning är uppbyggd behöver vi först titta på vad generalister respektive specialister tillför till den.

 

Generalistens roll är att se helheten. Att ha en överblick över hela tratten, alla aktiviteter och hur de samverkar. Det handlar om en strateg som tänker på affären och alla de delar som behövs för att ta den i hamn. Någon som kan mycket och har förmågan att byta mellan olika hattar. En riktigt bra generalist är någon som har utvecklat sin strategiska förmåga och får alla delar att samverka och dra åt samma håll. Det handlar om roller som marknadskoordinator, projektledare eller marknadsstrateg.

 

Specialisten har sin roll när det kommer till leveranserna och kanalerna. Tidigare räckte det med att vara inriktad på copy eller foto för att ses som specialist, men i och med att allt mer marknadsföring sker i form av inbound marketing i dagsläget, finns det så otroligt många kanaler och format att ett specialistområde kan vara otroligt smalt, till exempel SEO, e-post, search, SEM eller TikTok. Specialisten är den som har nördat in sig på ett visst område och finslipat sin expertis för att kunna nyttja det till fullo.

 

Det är ganska självklart att båda behövs för att kunna bygga en framgångsrik marknadsavdelning. Generalisterna behövs för att hålla ihop helheten och jobba så strategiskt som möjligt. De utgör grunden och finns där från början till slut. Men dagens digitala kanaler är för många och för komplexa för att en generalist ska kunna nyttja dem effektivt. Specialisterna krävs för att kunna hantera alla unika gränssnitt och kanaler och använda dem framgångsrikt som delar av helheten. Frågan är, hur ser den perfekta balansen ut?

 

Hur du ska tänka när du rekryterar till marknadsföringsavdelningen

Den första frågan du bör ställa dig när du funderar över hur du ska rekrytera ihop ett bra team är: vad är det ni gör som genererar intäkter? Titta på strategin och affären – vad är det ni jobbar med? Vilka kanaler och format använder ni er av? Specialisterna kommer in i bilden när det finns ett kommersiellt motiv till det, det vill säga att ni inte kan jobba framgångsrikt med er marknadsföring utan deras expertkompetens. I grund och botten handlar det om vad ni behöver för att lyckas med er strategi. Börja i den, och rekrytera utifrån vad den behöver.

 

En tumregel är dock att ju mer digitalt ni arbetar, desto mer behöver ni specialister. Inom B2B är det numer så vanligt med digital marknadsföring att det i princip inte går att klara sig utan någon form av specialister i teamet.

 

Tänk också på att dagens medielandskap förändras oerhört snabbt. Vem hade kunnat tro för 2–3 år sedan att vi skulle ha experter på TikTok-marknadsföring? Och ingen kan förutsäga vilken expertis som krävs om några år. Tänk långsiktigt när du rekryterar specialister. Hur kan ditt team utvecklas och anpassas efter det som händer på marknaden? Bygg ett marknadsteam som är dynamiskt och kundorienterat. Vilken specialistkompetens är smart att anställa och vilken kan du hyra in vid behov? Att komponera ihop ett framgångsrikt marknadsteam är inte en engångsföreteelse, det är ett konstant work in progress.

 

Hur ser dynamiken ut mellan generalister och specialister på en marknadsavdelning?

I en dynamisk marknadsavdelning är det generalisterna som sätter ramarna och som planerar insatser, kampanjer och projekt. Det är också de som håller koll på när specialistkompetensen behövs. De ser också när den övergripande strategin kräver en specialist.

 

Specialisterna, i sin tur, gräver ned sig inom sitt område inom den övergripande strategin. Det är viktigt att det finns en gemensam målsättning som alla känner till och följer, men för specialister är det lätt att alla problem ser ut som en spik om man bara har en hammare (eller att alla problem kan lösas med bättre SEO om man är en SEO-specialist, för att dra en liknelse närmare området). Deras synpunkter är alltid viktiga, men det blir bäst när generalisterna håller i strategin. Specialisterna bidrar mest, och trivs bäst, när de får vara ifred och borra ned sig i sitt favoritområde.

 

Den rätta balansen mellan generalister och specialister är unik för din avdelning, och styrs av hur ni arbetar. Det viktiga är att alla i teamet förstår strategin och målet ni gemensamt arbetar mot. Då kan alla parter komplettera och lyfta varandra för att skapa en riktigt vass marknadsavdelning.

 

Saker att tänka på när du rekryterar för din marknadsföring

 

 • Alla företag jobbar olika och det finns ingen perfekt balans mellan andelen generalister och specialister. Du behöver tänka på vad det är ni säljer till kunderna och hur ni överträffar konkurrenterna för att identifiera vilken kompetens det är ni behöver rekrytera.

 

 • Många arbetsgivare försöker helgardera och går ut och söker efter specialister som kan allt. Så fungerar det inte. Utgå från dina behov och rekrytera den specialist som tillför det som krävs för din marknadsföring.

 

 • Är din verksamhet ny och du vet redan från början att ni kommer att producera mycket innehåll, framför allt för digitala kanaler, är specialister en självklar del av ditt team. De flesta nya företag har i regel inte en budget som tillåter flera olika specialister. Fokusera i så fall på vad som är viktigast i inledningsskedet, till exempel att synas i sökningar eller att driva trafik och fånga upp leads. Ta in den specialist ni först och främst behöver för att växa, och komplettera teamet allt eftersom.

 

 • Det är svårt att rekrytera duktiga och erfarna specialister. Var beredd på att det kan ta tid att hitta den du behöver. Ha bra nätverk, ta hjälp av kontakter, eller låt en professionell rekryterare som redan har allt det där göra jobbet åt dig.

 

Letar du vassa generalister och specialister inom marknadsföring? Vi vet var de finns. Ta kontakt med oss på Closers!

 

 

 

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
En kvinnlig kollega med läsplatta, tillsammans med en manlig och kvinnlig kollega som står och pratar
 • Sälj
AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Läs mer
Kvinnlig cmo som sitter med sin laptop på kontor
 • Marknadsföring
Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Läs mer
Kollegor på en startup som sitter i möte
 • Sälj
Så här tar du dig igenom Valley of Death när du skalar upp din SaaS-startup

SaaS-startups inom B2B ställs inför många utmaningar under sin tillväxtresa. Det är långt ifrån alla som klarar av att navigera fallgroparna som dyker upp när det är dags att skala upp verksamheten. De här svåra faserna under tillväxtresan kallas för Valley of Death. Här får du reda på vilka utmaningar din SaaS-startup kommer att ställas inför under sin resa, vilka de vanligaste fallgroparna är, samt hur du tar dig förbi dem så att ditt företag kan bli framgångsrikt.

Läs mer
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer