kunskapsbank

Så skapar en interim CFO mer affärsvärde och högre motståndskraft

Vi har hört att CFO:ns nya roll är mer strategisk än vad den tidigare varit, men exakt hur ser det ut i verkligheten? Så här arbetar dagens ekonomichefer proaktivt för att skapa nya affärsmöjligheter, stärka verksamhetens anpassningsförmåga och säkra rätt kompetens. Här är egenskaperna du ska hålla ögonen på lite extra när du rekryterar en interim CFO.

När världen förändras skiftar även ledarskapsrollerna karaktär. Den roll som kanske förändras mest är ekonomichefens. I dagens affärsklimat är historiska data och redovisningar inte lika relevanta för en interim CFO som analyser, prognoser och strategier kring affärsplanering, riskhantering och kompetensförsörjning. I dag ligger en interim CFOs fokus mer på verksamhetens utveckling och framtid.

Den här utvecklingen för med sig nya utmaningar när det kommer till rekryteringen av interima ekonomichefer. Vilken typ av kompetens och färdigheter behöver en framgångsrik interim CFO ha? Vilka egenskaper blir viktiga när företagets finansiella chef börjar fokusera på affärsstrategier och nya möjligheter?

CFO:n huvudsakliga ansvar – Finansiell strategi

Det pratas mycket om hur CFO-rollen har gått från att vara en tillbakablickande siffernisse till att bli en finansiell strateg som jobbar nära den övriga ledningen, istället för att vara en isolerad roll som dyker upp med en budget och redovisning då och då. Så vad exakt handlar den här finansiella strategin om?

Till att börja med så behöver dagens företag ha en förmåga att analysera det som sker på marknaden och utifrån det försöka förutse hur man ska agera på eventuella förändringar. Som vi har lärt oss den hårda vägen de senaste åren så kan det hända mycket på kort tid, och företag behöver bli mer analytiska och agila för att snabbt kunna möta alla typer av förändringar. Att agera är som bekant mer lönsamt än att reagera. En interim CFO är redan van vid analyser, men går nu från att analysera historiska data till att jobba med framtidsanalyser, scenarier och de strategier som krävs för att hantera dem i fall de inträffar.

Dock handlar ekonomichefens strategiska roll inte bara om att vara verksamhetens pessimist som kan förutse alla sätt det kan bli värre på – och som också har en bunt med planer för hur företaget ska navigera eländet – utan är även den som nosar upp nya affärsmöjligheter. När konsultföretaget TCS frågade finanscheferna själva var de ser att de kommer att spela en avgörande roll landade svaren främst kring tre affärsdrivande områden:

 • Teknikbaserad transformation av affärsmodellen.
 • Kapitalallokering för digital transformation.
 • Utveckling av nya produkter och tjänster.

Det vi nu har sett är att de företag som har lyckats bäst vid oväntade förändringar är de som snabbt kan göra strategiska drag under affärscykelns alla faser. Här har CFO:n spelat en viktig roll i att analysera och utveckla strategier för att hantera och omforma framtiden. Men även för att koppla ihop strategier och nya mål med rätt framgångsfaktorer och KPI:er.

“The difference between a good CFO and a great one is the ability to analyze data and use that to project the future financial picture of the company.”

Marco Maranzano, VP Robert Walters

Riskhantering och ökad motståndskraft med rätt interim CFO

En CFO har alltid haft en viktig roll i att hålla ett öga på och hantera finansiella risker. Men omfattningen av företagens riskhanteringsstrategier har minst sagt ökat. Ändrade kundvanor, nya betalsätt och system, osäkra försörjningskedjor, vassare konkurrens, hybridarbete, global oro och mycket annat har tillfört nya risker utöver skuldsättning och likviditetsnivåer. Nu behöver företagen dessutom ha riskhanteringsstrategier även för allt från dataintrång och cyberhot, till för långsam produktutveckling och kompetensbrist.

Ekonomiansvariga har länge haft ansvar för att hantera riskerna i ett företag för att de är de som upptäcker dem och som kan göra någonting åt dem. Men att vrida och vända på investeringar, skulder, budgetar m.m. är långt ifrån det enda en interim CFO är inblandad i numera. En proaktiv riskhantering handlar snarare om att ta fram vilka investeringar som minskar riskerna och tillför mest värde, samt vilka affärer som är klokast att satsa på. En framgångsrik interim CFO är inte så mycket en broms som en analytisk gaspedal som vet när det är läge att tuta och köra i rätt riktning.

Den här CFO-egenskapen har även en stor inverkan på företagens motståndskraft. När inflation, räntehöjningar och konjunkturnedgångar ruskar om de ekonomiska förutsättningarna behövs det en kombination av stärkt rörelsekapital, effektivisering och flexibla affärs- och betalmodeller. Återigen är det en interim CFO:s analytiska roll som är med och formar strategierna för hur företaget stärker sin anpassningsförmåga och blir bättre på att navigera klokt när det stormar.

En interim CFO kan bidra till nya förmågor och kompetenser

En ekonomichef som är inblandad i rekryteringen alltså? Ja, och det av en god orsak. Med tanke på att CFO:n alltmer arbetar med att förutse nya affärsmodeller är den rollen också väl insatt i vilken typ av kompetens just de modellerna behöver. Dagens CFO kan se vilka förmågor som krävs för att verksamheten ska kunna minimera riskerna och nå sina mål. På så sätt kan rollen också bidra med värdefulla insikter inom resursplanering och kring vilka kompetensinvesteringar som skapar mest värde.

Det handlar inte bara om att säkra nödvändig kompetens. För en interim CFO handlar resursplaneringen och dess strategier även om:

 • Upskilling av befintliga talanger för att de ska kunna tillföra värde i nya affärsmodeller och öka företagets motståndskraft.
 • Se var automatisering, AI, BI och andra teknikdrivna effektiviseringsmöjligheter kan tajta upp arbetsflöden men även frigöra kompetens till mer värdeskapande uppgifter.
 • Se över kostnader, vinster och investeringar kring nya sätt att arbeta – som hybrid- och distansarbete, inhyrd personal, konsulter, interimslösningar m.m.

Egenskaper för en framgångsrik interim CFO

CFO:ns analytiska och datadrivna mentalitet kan nu användas för att bidra med strategiska insikter som skapar konkurrensfördelar och motståndskraft. Men utöver ett sinne för siffror och analys, vilka egenskaper behöver egentligen en finanschef ha för att kunna guida sitt företag mot ökad lönsamhet? Det beror som vanligt på vilken typ av företag det handlar om, men också vilka mål det har. Följande egenskaper är generellt sett dock vanliga hos framgångsrika interima CFO:s:

 • Hög digital mognadsgrad. Dagens CFO är mer datadriven än någonsin. Inte minst är det en person som förstår digitaliseringens förmåga att samla in och analysera data för att få en unik bild av verksamhetens situation och de risker och möjligheter som kan påverka den. Det här är någon som är väl insatt i vilka digitala verktyg och möjligheter som finns – både för att skapa scenarion och prognoser som för att effektivisera hela verksamheten.
 • Ett brett riskanalystänk. Virus (både organiska och digitala), krig, miljöproblem och naturkatastrofer, politisk oro m.m. En CFO som lotsar sitt företag till tryggare marker håller ögonen på långt mer än bara finansiella risker.
 • Ett fokus på strategiska sammanslagningar och partnerskap. Företag som vill modernisera snabbare satsar mer på förvärv och gemensamma satsningar.
 • Strategisk samarbetsförmåga. En framgångsrik interim CFO är framför allt framgångsrik affärspartner som kan förstå andra avdelningars förutsättningar och behov för att kunna kommunicera med dem på ett produktivt sätt.

Vet ni hur ni attraherar rätt interim CFO? Closers är experter på interim rekrytering och headhunting av nyckelspelare på ledningsnivå. Hör av dig till oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer
två säljkollegor
 • Closers
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Time management för säljare

Hur effektiv är du på jobbet? Undersökningar pekar på att säljare bara säljer under en tredjedel av sin arbetstid. Resten av tiden slösas bort på oviktiga uppgifter, distraktioner och dålig planering. Med rätt time management kan du använda din tid mer effektivt, fokusera på rätt uppgifter och få mer gjort. Här får du konkreta effektivitetstips som ger dig mer struktur och bättre resultat samtidigt som du håller stressen borta.

Läs mer
möte mellan en säljare och en kund
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Hantera obeslutsamhet och stäng fler affärer

Att ställas inför en potentiell kund som tvekar är värre än möta en som nekar. Obeslutsamma kunder kan ta mycket av din tid och energi bara för att dra sig ur när affären närmar sig stängning. Ska du kunna bemöta den här tvekan på rätt sätt behöver du förstå hur du ska hantera obeslutsamhet som grundas i rädslan för att göra ett misstag. Här är strategierna som skapar trygghet och hjälper dig att guida oroliga kunder mot en lyckad affär för alla parter.

Läs mer
Ett team kollegor som pratar
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Säljtips för SaaS – så landar din startup nya kunder

Det är en spännande resa att dra igång ett företag inom SaaS. Du har väldigt många möjligheter framför dig, men även flera utmaningar. Det är svårt att nå de första kunderna och få fart på försäljningen. Därför har vi samlat våra bästa säljtips för hur du når fram till rätt kunder och lyckas med dina första affärer. Så att din startup kan växa.

Läs mer
manlig mänsklig hand som skakar hand med robot
 • Closers
 • Rekrytering
 • Closers
AI inom rekrytering – hur tekniken kan identifiera rätt potential

AI befinner sig just nu i en mycket snabb utveckling och förändrar i grunden hur vi arbetar och gör affärer. AI påverkar även hur vi rekryterar, och det behövs. Ska företag kunna lyckas på en ständigt föränderlig marknad behöver de fokusera mer på potential och förändringsförmåga än på erfarenheter när de rekryterar. Här kan AI utgöra den kraft som behövs för att utveckla och framtidssäkra rekryteringen så att arbetsgivarna kan identifiera och attrahera rätt talang för framtiden. Så här kan AI användas för en mer träffsäker rekrytering som hjälper företag att lyckas på morgondagens marknad.

Läs mer
Nybliven interimschef
 • Closers
 • Interim
 • Closers
5 tips till dig som nybliven interimschef

Ny på jobbet som interimschef? Då står du inför andra utmaningar och förutsättningar än om det hade gällt en traditionell ledarskapsroll. Ska du kunna lyckas i ditt uppdrag behöver du kunna prioritera, kommunicera, planera och skapa relationer på ett annat sätt. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas som nybliven interimschef!

Läs mer