kunskapsbank

Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Hur ska du kunna leda andra om du inte kan leda dig själv? För att bli en lyckad säljchef som driver både dig själv och din säljavdelning mot nya mål och framgångar, behöver också ditt säljledarskap lyftas av ett självledarskap. Det vill säga hur du sätter ut riktningen för dig själv och ditt ledarskap, följer den och korrigerar den för att nå dina mål. Något som även kommer att stärka ditt säljteam och deras resultat. Här är vinsterna med självledarskap och principerna för hur du som säljchef kan leda dig själv mot bättre resultat.

Varför är självledarskap så värdefullt för säljchefer?

Säljchefen har en avgörande roll för att få sin avdelning att uppnå sina mål och för att skapa nya framgångar. Medan det finns ett stort fokus på hur du som säljchef kan leda andra, pratas det samtidigt mindre om hur du kan leda dig själv. Och det är faktiskt en nödvändighet för att du ska kunna både inspirera och utveckla ditt säljteam. Bland annat lyfter självledarskap fram betydelsen av personligt ansvar. När du som säljchef tar ansvar för dina beslut och handlingar skapar du inte bara trovärdighet inför dina säljare, du inspirerar också till en ansvarskultur där medlemmarna i ditt team tar ansvar för sina egna handlingar. Det leder i sin tur till ett större resultatfokus och att teamet blir mer engagerat i att nå sina mål. Ditt självledarskap inspirerar också till självförbättring. När du tar ansvar för ditt ledarskap och aktivt arbetar för att förbättra det genom att utöka både dina kunskaper och din självinsikt skapar du också en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling.

Känslomässig intelligens – för starka relationer och effektiv kommunikation

En annan viktig aspekt av självledarskap är känslomässig intelligens. Självledarskap bygger mycket på självinsikt och förmågan att förstå sina egna känslor. Självmedvetenhet gör det lättare att hantera utmaningar och att kunna vara motståndskraftig och flexibel när det dyker upp motgångar och förändringar. Detta har blivit vardag i dagens dynamiska försäljningsvärld. Dessutom blir det lättare för dig och ditt team att hitta lösningar på utmaningar, utan att dras ned av motgångar. Det gör också att ni snabbare kan anpassa er efter nya omständigheter. Den känslomässiga intelligensen är också viktig för en så relationsfokuserad bransch som försäljning är, där det gäller att skapa förtroende och djupgående kommunikation. När du utvecklar din förmåga att bygga starka relationer och kommunicera effektivt utvecklar du också ditt team till att göra detsamma. Den utvecklingen är viktigare än någonsin för att skapa starka affärsrelationer och nöjda kunder.

Självledarskap gör det lättare för dig som säljchef att sätta just tydliga mål samt att utveckla bra strategier för att uppnå dem. Med klara mål och en tydlig väg mot målen kan du lättare engagera och leda ditt säljteam mot dem.

Principerna för självledarskap inom försäljning

Vad krävs det då för att leda sig själv? Förutom insikten att du hela tiden behöver utvecklas för att vara bra på det du gör bygger självledarskap på ett antal principer och kärnegenskaper. Vi ska gå igenom de viktigaste av dem – de som låter dig utveckla dig själv som säljchef.

 • Självmedvetenhet. Detta är grunden i självledarskap. När du blir medveten om dig själv kan du också förstå dina styrkor, brister och inom vilka områden du kan förbättra dig själv. En del av självmedvetenheten bygger på självkännedom. Det syftar i sin tur till att förstå egna värderingar och ambitioner så att du kan anpassa dina handlingar och fokusera på det som är meningsfullt för dig. Men självmedvetenhet går djupare än så. Den bygger på självreflektion och på att ta in feedback för att förstå hur du påverkar andra. Självmedvetenhet gör det inte bara möjligt för dig att utvecklas. Det låter dig kommunicera djupt och trovärdigt för att skapa förtroende och gemenskap inom din avdelning. I längden smittar det även av sig till era kunder.
 • Kunskapstörst. Bra självledare har en stor entusiasm för att lära. De brinner för att ta in ny kunskap och för att dela den med andra. De är ödmjuka inför kunskap och omger sig med mentorer som kan introducera dem till idéer, system och processer som ger nya perspektiv. Medan ständigt lärande är viktigt inom allt självledarskap är det helt avgörande inom försäljning. Ska du och ditt säljteam kunna bli framgångsrika behöver ni hela tiden ta in nya kunskaper om allt från ny teknologi och marknadstrender till hur ni kan bli bättre på att lyssna och förstå era kunder. Dagens försäljning bygger mycket på expertis, rådgivning och att framstå som trovärdig. Att utvecklas som ledare genom att lära, leder till att din säljavdelning kommer att bli kunskapsdriven.
 • Konstruktivt tänkande. Självledarskap bygger på att vara konstruktiv och lösningsinriktad. Genom att omforma negativa situationer och fokusera på lösningarna i stället för på problemen kan du förbättra din motståndskraft och problemlösningsförmåga. Det hjälper dig också att bli en bättre beslutsfattare genom att ta in relevant information och överväga olika alternativ utifrån dess konsekvenser, vilket bidrar till din förmåga att ta konstruktiva beslut som leder er framåt. Att främja ett konstruktivt tänkande hjälper också dina medarbetare att inte fastna i problem när du kan inspirera dem med ett lösningsinriktat ledarskap.
 • Tydliga mål. De säljchefer som utövar självledarskap utformar inte bara tydliga mål utifrån sina ambitioner och värderingar. De följer dessutom upp dem kontinuerligt och justerar kursen mot dem om så behövs. Visualisera gärna dina mål genom att lista upp dem i årliga utvecklingsmål eller uppdelade i mindre delmål. Det påminner dig om vart du är på väg och vad du behöver uppnå för att komma dit. Detta hjälper dig att prioritera uppgifter och att utveckla handlingsplaner. Vilket är en metod som du sen kan implementera på din säljavdelning för att nå era mål.
 • En förmåga att prioritera och delegera. Självledarskap handlar om vad du ska lägga din tid och energi på. För att kunna utvecklas och bli en bättre säljchef behöver du kunna prioritera bland dina uppgifter. Du behöver lära dig att släppa och delegera sådant som du gör av kontrollbehov eller av gammal vana. Det låter dig leda inom de områden där du har dina styrkor. Det leder också till ett bättre samarbetsklimat när ditt team får vara med och ta ansvar.
 • Självdisciplin. Multitasking är inte produktivt. När du fokuserar på en uppgift i taget kan du lösa den snabbare och bättre. Framför allt om det handlar om en kreativ uppgift eller om problemlösning. Att leda dig själv till att prioritera dina uppgifter är ett steg på vägen mot ett bättre fokus, men du behöver även utveckla din självdisciplin för att kunna fokusera på det viktigaste och låta resten vänta på sin tur. Det låter dig leda effektivare och nå bättre resultat. Samtidigt inspirerar du dina säljare till att göra samma sak.

När du som säljchef ökar din egen förmåga genom att öva på de här principerna för självledarskap kan du också ta kontroll över din tid och bli mer effektiv i din roll. Du får tydligare mål och strategier som snabbare leder dig mot rätt resultat. Du får också en bättre självinsikt och ett starkare självförtroende som låter dig leda och motivera dina medarbetare på ett bättre sätt. Det är så du ökar engagemanget och skapar bättre resultat. Både hos dig själv och för din säljavdelning.

Letar ni efter en säljchef som är bra på självledarskap och som kan leda andra mot framgång? Closers är specialiserade på chefsrekrytering och att attrahera högpresterande kommersiella ledare. Kontakta oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
En kvinnlig kollega med läsplatta, tillsammans med en manlig och kvinnlig kollega som står och pratar
 • Sälj
AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Läs mer
Kvinnlig cmo som sitter med sin laptop på kontor
 • Marknadsföring
Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Läs mer
Kollegor på en startup som sitter i möte
 • Sälj
Så här tar du dig igenom Valley of Death när du skalar upp din SaaS-startup

SaaS-startups inom B2B ställs inför många utmaningar under sin tillväxtresa. Det är långt ifrån alla som klarar av att navigera fallgroparna som dyker upp när det är dags att skala upp verksamheten. De här svåra faserna under tillväxtresan kallas för Valley of Death. Här får du reda på vilka utmaningar din SaaS-startup kommer att ställas inför under sin resa, vilka de vanligaste fallgroparna är, samt hur du tar dig förbi dem så att ditt företag kan bli framgångsrikt.

Läs mer
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer