kunskapsbank

Självledarskap – Nyckeln till framgång för säljare

Självledarskap har visat sig leda till bättre beslut och problemlösning, högre engagemang och bättre resultat. Hur kan självledarskap användas inom försäljning för att ge bättre säljresultat? Så här fungerar självledarskap, så gör det dig till en mer framgångsrik säljare, och så här kan du utveckla ditt eget självledarskap.

Ett ökat självledarskap är förknippat med högre engagemang, bättre förmåga till problemlösning och ansvarstagande, samt ökad produktivitet. Att satsa på självledarskap inom sälj har enligt undersökningar visat sig påverka säljresultaten positivt. Vad innebär då självledarskap inom sälj? Vad är fördelarna? Vilka egenskaper är viktiga för att leda sig själv? Så här använder du självledarskap för att bli en mer framgångsrik säljare.


Vad är självledarskap?

Begreppet självledarskap myntades av ledarskapsprofessorn Charles C. Manz på 80-talet. Han definierar det som ett övergripande självpåverkande perspektiv, som går ut på att leda sig själv mot arbetsuppgifter, samt att kunna driva sig själv att genomföra arbetsuppgifter som man inte känner sig motiverad inför. Insikten är att självgående medarbetare som kan ta egna beslut och som leder sig själva är mer produktiva.

I dag uppmuntras självledarskap inom många organisationer för att få en effektivare verksamhet (chefen blir inte en flaskhals när medarbetarna själva kan ta beslut); för att fatta bättre beslut (de som har den främsta kunskapen fattar besluten); och för att öka engagemang och motivation (inflytande och medbestämmande lyfter engagemanget). Autonomi är samtidigt förknippat med minskad stress, vilket påverkar både prestationsförmåga och sjukfrånvaro positivt.


Vad är fördelarna med självledarskap inom sälj?

Bättre beslut, ökad motivation och en effektivare organisation som uppvisar bättre resultat låter ju som en dröm för alla företag. Hur fungerar dock egentligen självledarskapets positiva effekter inom sälj? Vilka är vinsterna? Hur påverkar självledarskapet säljprocessen och resultaten?

 • Till att börja med är självledarskap en mer uthållig och djupgående drivkraft än motivation. Motivation är en energi som leder till handling, men den är ofta kopplad till yttre faktorer. Det är lätt att känna sig motiverad när kunderna är på gott humör, chefen stöttar och allt flyter. Men var hittar du kraften att jobba vidare de dåliga dagarna när ingen stöttar, marknaden dyker och du inte lyckas med dina insatser? En säljare med ett starkt självledarskap är mindre beroende av yttre faktorer, eftersom viljan att komma vidare alltid finns där. Självledarskap handlar mycket om god självinsikt och stark inre motivation. Med hjälp av dessa blir du medveten och öppen för vilka metoder du kan använda för att hitta ny kraft och ge dig in i matchen igen även när det känns motigt.
 • Självledarskap bygger på självinsikt. Det gör dig medveten om dina tankar, känslor, drivkrafter och svagheter. Självinsikten hjälper dig att förstå vad som påverkar dina känslor och hur du reagerar i olika situationer. Du blir tryggare i dig själv och får lättare att hantera krävande situationer på ett konstruktivt sätt. När du använder dig av självledarskap förstår du också bättre hur du påverkas av andra, men också hur du påverkar andra personer. Sälj bygger på förståelse och empati för andras problem och behov. Det är en process som till stor del handlar om relationer och kommunikation. När du får djupare insikt i det, blir du också en bättre säljare.
 • Självledarskap hjälper dig att ta ansvar för dina egna framgångar. Du kan själv formulera tydliga mål och fokusera på dem. Du blir bättre på att planera och hantera både tid och energi så att du snabbare kan uppnå de resultat du vill ha. Självledarskapet gör dig mer proaktiv och vaken inför möjligheter som tar dig framåt. Du ser vägen framåt även när det går trögt.
 • Att känna trygghet inom dig själv och ta ansvar för mål och resultat gör dig robust mot osäkerhet och motgångar. Enligt en svensk studie påverkar självledarskap välmåendet, men även förmågan att hantera osäkra situationer. En viktig egenskap i tider av lågkonjunktur, oväntade svängningar på marknaden och allmänna globala oroligheter.
 • Det blir allt vanligare att vi jobbar på distans utan en chef eller kollega som vi i förbifarten kan fråga om råd. I de situationerna blir självledarskapet avgörande för att du ska kunna motivera dig själv, lösa dina egna problem, ta egna beslut och driva dig själv mot framgångar. Du blir helt enkelt din egen coach som kan utvärdera både styrkor och svagheter samt hitta de bästa vägarna att utvecklas.


Så utvecklar du ditt självledarskap som säljare

Att sätta en egen kurs att följa – och korrigera den vid behov – hjälper dig framåt, både i karriären och i livet i övrigt. Du leder ditt eget liv och tar egna beslut. I förlängningen kan du som det mesta, behöva utvärdera och utveckla ditt självledarskap. Om din organisation har insett fördelarna med självledarskap kanske ni till och med har ett program för det. Om inte, så kan du tipsa om att ni borde ha det.

Du kan förstås också utveckla ditt eget självledarskap. Det finns några kärnegenskaper som du som säljare kan fokusera på och utveckla för att bli mer självgående, trygg och driven. Dessa är bland annat:

 • Lusten att lära. Det finns en stark koppling mellan självledarskap och viljan att lära mer och nytt. Ta hela tiden in ny kunskap och nya insikter. Håll koll på trender och nyheter inom din bransch. Var nyfiken och ta in information som hjälper dig att se nya möjligheter. Omge dig också med människor som gillar kunskap och att dela med sig av information.
 • Målfokus. Visualisera dina mål och gör dem konkreta. Bryt ned dem i delmål som du kan följa och följa upp. Utvärdera hela tiden vad som hjälper dig att nå dina mål och vad som kan komma i vägen för dem.
 • Kunna släppa taget. Att leda dig själv handlar om att lära dig var du riktar din tid och energi för att bli så effektiv som möjligt. Gör dig av med de uppgifter och rutiner som inte tar dig mot dina mål. Delegera, automatisera där det går, och lär dig att säga nej.
 • Planera och fokusera. Självledarskap handlar om att inte sprida ut sig för brett. Identifiera det du behöver göra för att uppnå dina resultat och mål. Kartlägg dina arbetsveckor och dagar. Bryt ned dem i block och planera in vad du behöver göra för att nå dina mål. Sätt av tid för varje uppgift och fokusera helt på den. Undvik multitasking, din hjärna presterar som bäst när den fokuserar på en sak i taget.
 • Egenvård. Självledarskap handlar mycket om att ta hand om sig själv. Du behöver må bra för att kunna bli framgångsrik. Allt är inte bara prestationer och uppnådda mål. Livet kräver återhämtning och att ha roligt också. Du behöver balans i livet för att kunna hålla i längden – och det gäller både som säljare och människa.

Vill du självleda dig vidare i din karriär? Vi på Closers vill alltid komma i kontakt med drivna talanger till aktuella och framtida uppdrag. Ta kontakt med oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Closers
 • Marknadsföring
Strategierna för demand generation

Demand generation är ett sätt att attrahera och engagera potentiella kunder genom att skapa medvetenhet och efterfrågan hos dem. För att er marknadsavdelning ska kunna lyckas med det krävs en strategi för hur ni tillsammans skapar innehåll; betygsätter och vårdar leads; identifierar och når era idealkunder; samt hur ni använder data för att få viktiga insikter. Så här bygger just er marknadsavdelning en framgångsrik demand generation-strategi som leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Social selling
Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Så lyckas du som säljchef inom B2B

Ska du kunna bli en framgångsrik säljchef inom B2B behöver du förstå vilka egenskaper som krävs för att möta dagens utmaningar. Ditt teams framgångar bygger på din förmåga att driva förändring, analysera data, identifiera vilka aktiviteter som leder till affärer, och förståelse för hur digital marknadsföring hänger ihop med säljprocessen. Här är det du behöver behärska för att bli en framgångsrik säljchef.

Läs mer
 • Closers
 • Interim
Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Färdigheterna som behövs för att bli en framgångsrik säljchef

I den dynamiska världen av företagsförsäljning spelar säljchefer en central roll i att styra framgång och tillväxt. Att nå positionen som säljchef är en resa som kräver en imponerande samling av färdigheter och egenskaper. Förutom att vara en mästare på att sälja, måste säljchefen vara en strategisk visionär, en skicklig kommunikatör, en utvecklande mentor och en datadriven beslutsfattare. Den här artikeln belyser de avgörande kompetenserna som formar framgångsrika säljchefer; och utforskar även de utmaningar som möts dem på den högsta nivån av deras karriär.

Läs mer