kunskapsbank

Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

En kommunikationschef är ansvarig för att skapa och hantera organisationens interna och externa kommunikation. Om det låter som en omfattande roll med många uppgifter och ansvarsområden så stämmer det. Framför allt i dagens digitala värld där ett välproducerat innehåll som bygger relationer och förtroende är avgörande för att locka och behålla kunder. Här har kommunikationschefen en viktig uppgift i att se till att all kommunikation ökar medvetenheten kring verksamheten på ett positivt sätt så att affärsmålen kan uppnås.

För att förstå den här rollen närmare ska vi försöka bryta ned vad en kommunikationschef gör, hur det påverkar verksamhetens strategier och vilka egenskaper och kompetenser som krävs för att lyckas på dagens B2B-marknad.

Från broschyrer till rykten – vad en kommunikationschef ansvarar för

I dagens företags- och affärsklimat bygger i princip alla affärer på kommunikation, information och trovärdighet. Kunderna sköter sin egen resa från behov till köpbeslut. För att nå dem under den resan krävs en tydlig och noga utarbetad strategi för att skapa medvetenhet, väcka intresse, bygga relationer och skapa ett förtroende. Den här kommunikationsstrategin behöver omfatta hela verksamheten. Inte bara marknad och PR. Varje budskap som går ut behöver vara utformat så att det passar strategin och affärsmålen. Från pressmeddelanden och webbplatser till reklammaterial och marknadsföringsaktiviteter. Det är här kommunikationschefen kommer in som den expert som ansvarar för att forma, implementera och hantera kommunikationsstrategin för sin organisation.

Exakt hur en kommunikationschef arbetar beror till stor del på organisationens storlek. Handlar det om en större verksamhet handlar rollen mer om ledarskap och strategier som pekar ut vägen för de som arbetar rent praktiskt med kommunikationen. I mindre organisationer kan rollen bli mer operativ och direkt inblandad i produktionen av marknadsföringsmaterial och i kommunikationsaktiviteterna. Men om vi rent övergripande bryter ned arbetet på olika uppgifter arbetar en kommunikationschef med att:

 • Leda marknadsanalyser för att ta fram rätt strategier. Grunden för att god kommunikation ligger i att veta vem det är man kommunicerar med. Ska en kommunikationschef kunna ta fram strategier som ligger i linje med affärsmålen behöver de bygga på välgrundade data. Vem är målgruppen, vad har den för behov och var når vi den? För att lägga grunden för en lyckad kommunikation behöver kommunikationschefen utforma och leda marknadsundersökningar, feedbackinsamling, fokusgrupper m.m. för att kartlägga kundernas och deras behov. Det finns även ett stort behov av uppföljning, så det är kommunikationschefen som ser till att resultaten av kampanjerna och insatserna mäts och följs upp.
 • Ta fram innehåll med rätt budskap. Varumärkesbyggande och förtroende bygger till stor del på att det finns någonting bekant och enhetligt i all den media som används. Därför är det kommunikationschefens ansvar att den kommunikation som går ut är tydlig och konsekvent. Såväl i innehåll, kultur och tonalitet som i hur varumärket uttrycks visuellt. Det här omfattar alla nivåer av verksamhetens kommunikation utåt. Från pressmeddelanden och reklambroschyrer till nyhetsbrev och närvaron på sociala medier. Det innebär att kommunikationschefen är inblandad i hur organisationen utformar och lägger ut innehåll, e-postkampanjer, instruktionsvideos, artiklar, hur webbplatsen utformas och uppdateras m.m.
 • Leda och samordna kommunikationen. Eftersom kommunikation är något som genomsyrar hela organisationen behöver kommunikationschefen arbeta nära alla andra avdelningar. Framför allt med marknad och HR, som är de som jobbar mest med kommunikation. Men det här övergripande arbetet handlar även om att stötta alla andra avdelningschefer och deras medarbetare i allt som rör kommunikation. Inklusive ledningsgruppen och VD:n. Beroende på hur organisationen är uppbyggd är det även kommunikationschefens uppgift att avgöra vad som ska göras inhouse och vad som är bäst att lägga ut på andra. Till exempel vad det gäller PR och reklamkampanjer.
 • Skapa synlighet och driva frågor mot intressenter. Det är inte kunderna som behöver nås av rätt information på rätt sätt. Ett företags framgångar kan även bero på lagar och regler, skatter och avgifter, infrastrukturella hinder och mycket annat. Därför är det även kommunikationschefens uppgift att ta fram material och strategier som syftar till att lyfta fram vissa frågor bland opinionsbildare, lagstiftare, partners och andra intressenter.
 • Kris- och rykteshantering. Kommunikation handlar inte bara om att lyfta varumärket och skapa medvetenhet. Om någonting oväntat och negativt inträffar är det ofta kommunikationschefens uppgift att hantera mediebevakningen och att vårda varumärkets rykte så att det fortsätter att uppfattas på ett positivt sätt.

Det här krävs av en kommunikationschef för att kunna möta dagens utmaningar inom B2B

Det här är en roll som kräver en fin balans mellan kreativitet och strategi. Drivna kommunikationschefer har i regel en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. Ofta har de jobbat många år inom media, PR, reklam, journalism etc. och har utvecklat en fin känsla för hur kommunikation fungerar till olika målgrupper och i olika kanaler. Samtidigt behöver de vara bra ledare som guidar sitt kommunikationsteam mot rätt mål. De behöver också ha en förmåga att samarbeta tvärsektionellt inom organisationen så att olika avdelningar följer en gemensam strategi för kommunikationen.

De här förmågorna är grunden som behövs när solen skiner och allt fungerar. Men som vi alla vet så händer det mycket i världen och på marknaden. Det här ställer nya krav på kommunikationschefen i en organisation. Inte minst vad det gäller flexibilitet och förmågan att anpassa sin roll till nya förutsättningar. Tittar vi på vilka nya utmaningar dagens kommunikationschefer får brottas med, och vad de behöver kunna för att klara av dem, ser de utmaningarna ut så här:

 • Ett föränderligt medielandskap. Vilka kanaler och medieformat människor föredrar kan förändras på mycket kort tid. Dagens kommunikationschef behöver vara redo för förändring och hela tiden hålla sig uppdaterad kring digitala kanaler, format och trender. Inte bara för att veta hur kommunikationsstrategierna ska utformas för att verkligen nå ut, men för att se till att verksamheten har den kompetens som krävs för att möta förändringarna. Antingen genom att rekrytera den kompetens som krävs eller genom att utbilda och utveckla kommunikationsteamet.
 • Bygga varumärkesmedvetenhet. Framför allt inom B2B är det viktigt att etablera sig som en expert och branschledare som verkligen förstår de potentiella kundernas behov och kan svara på deras frågor. Att kommunicera det här i dagens kanaler kräver en expertis inom innehållsskapande, digitala kanaler, SEO och andra viktiga faktorer för att öka synligheten. Det kräver också en förmåga att välja rätt partners och evenemang som kan bidra till att öka räckvidden och trovärdigheten.
 • Samarbeta över avdelningsgränserna. Vi ser redan hur marknad och sälj arbetar närmare varandra för att kunna identifiera rätt målgrupper och producera mer relevant innehåll. Mycket pekar mot att fler avdelningsväggar kommer att falla för att en organisation ska kunna jobba mer fokuserat och enhetligt. Kommunikationschefen kommer med all säkerhet att behöva börja jobba närmare marknad och sälj för att samordna och optimera den samverkan. Men det kommer förmodligen att handla om fler interna samarbeten. Som exempelvis att jobba med HR för att skapa ett employer brand som lockar rätt kompetens. Eller hjälpa ledningen att kommunicera framgångsrikt mot investerare, partners och andra intressenter.
 • Hantera fler digitala verktyg. Dagens kommunikationschefer behöver ha en hög teknisk kunnighet. De behöver ha insikt i vilka nya verktyg som dyker upp och hur de kan användas i kommunikationsstrategin. AI kommer att förändra hur vi skapar innehåll och SEO-anpassar det. Nya kanaler kommer att ge nya möjligheter att mäta och optimera innehållet samt att kunna få insikter ur kommunikationen med målgrupperna. En framgångsrik kommunikationschef behöver inte bara hänga med i utvecklingen, den behöver snabbt kunna upptäcka alla nya möjligheter och ta vara på dem för att ta kommunikationen till nya nivåer.

Closers förstår marknadsföring och vad som krävs för att lyckas på dagens marknad. Vi rekryterar den kommunikationschef du behöver för att stärka din varumärkesidentitet och öka din synlighet. Ta kontakt med oss här så hör vi av oss direkt.

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer
två säljkollegor
 • Closers
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Time management för säljare

Hur effektiv är du på jobbet? Undersökningar pekar på att säljare bara säljer under en tredjedel av sin arbetstid. Resten av tiden slösas bort på oviktiga uppgifter, distraktioner och dålig planering. Med rätt time management kan du använda din tid mer effektivt, fokusera på rätt uppgifter och få mer gjort. Här får du konkreta effektivitetstips som ger dig mer struktur och bättre resultat samtidigt som du håller stressen borta.

Läs mer
möte mellan en säljare och en kund
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Hantera obeslutsamhet och stäng fler affärer

Att ställas inför en potentiell kund som tvekar är värre än möta en som nekar. Obeslutsamma kunder kan ta mycket av din tid och energi bara för att dra sig ur när affären närmar sig stängning. Ska du kunna bemöta den här tvekan på rätt sätt behöver du förstå hur du ska hantera obeslutsamhet som grundas i rädslan för att göra ett misstag. Här är strategierna som skapar trygghet och hjälper dig att guida oroliga kunder mot en lyckad affär för alla parter.

Läs mer
Ett team kollegor som pratar
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Säljtips för SaaS – så landar din startup nya kunder

Det är en spännande resa att dra igång ett företag inom SaaS. Du har väldigt många möjligheter framför dig, men även flera utmaningar. Det är svårt att nå de första kunderna och få fart på försäljningen. Därför har vi samlat våra bästa säljtips för hur du når fram till rätt kunder och lyckas med dina första affärer. Så att din startup kan växa.

Läs mer
manlig mänsklig hand som skakar hand med robot
 • Closers
 • Rekrytering
 • Closers
AI inom rekrytering – hur tekniken kan identifiera rätt potential

AI befinner sig just nu i en mycket snabb utveckling och förändrar i grunden hur vi arbetar och gör affärer. AI påverkar även hur vi rekryterar, och det behövs. Ska företag kunna lyckas på en ständigt föränderlig marknad behöver de fokusera mer på potential och förändringsförmåga än på erfarenheter när de rekryterar. Här kan AI utgöra den kraft som behövs för att utveckla och framtidssäkra rekryteringen så att arbetsgivarna kan identifiera och attrahera rätt talang för framtiden. Så här kan AI användas för en mer träffsäker rekrytering som hjälper företag att lyckas på morgondagens marknad.

Läs mer
Nybliven interimschef
 • Closers
 • Interim
 • Closers
5 tips till dig som nybliven interimschef

Ny på jobbet som interimschef? Då står du inför andra utmaningar och förutsättningar än om det hade gällt en traditionell ledarskapsroll. Ska du kunna lyckas i ditt uppdrag behöver du kunna prioritera, kommunicera, planera och skapa relationer på ett annat sätt. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas som nybliven interimschef!

Läs mer