kunskapsbank

Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Att ta in en interim chef som leder företagets marknadsföring är ett snabbt och effektivt sätt att få den specifika kompetens som behövs för marknadsavdelningens utmaningar. Till exempel för att snabbt kunna fylla vakanser, leda ett förändringsarbete, introducera nya marknadsstrategier, hantera specifika kampanjer, eller andra situationer som kräver en speciell marknadsföringskompetens.

Trots att en interimschef inom marknadsföring kan tillföra mycket värde kan kostnaden för rekryteringen få en del beslutsfattare att tveka. För att få mer rättvisa siffror att jämföra med behöver vi titta på värdet en interim chef för marknadsföringen tillför. Det kan till exempel kosta mer att inte ta in en driven interimschef för marknadsavdelningen.   

Därför kan ni behöva rekrytera en interimschef för er marknadsföring

Att ta in en tillfällig ledare på interim kan lösa många behov och utmaningar hos ett företag. Det är till exempel vanligt att ta in en interimschef som en temporär ledare medan ledningen letar efter en ny ordinarie marknadschef. Samtidigt säkerställer man att marknadsavdelningen når sina mål medan rekryteringsprocessen pågår. Även vid tillfälliga vakanser som tjänst- och föräldraledighet, sjukdom etc. kan en interim lösning med fördel tas in. Interimschefer är specialiserade på att snabbt sätta sig in i och leda en marknadsavdelning vid just tillfälliga behov.

Det kanske främsta värdet med att göra en interim chefsrekrytering till marknadsföringen är för att hantera en specifik utmaning. En interim marknadschef har i regel erfarenhet av, och expertis inom, utmaningar som innebär förändringar, eller leda avancerade projekt. Dessutom kompetens att skapa nya strategier för att möta eventuella nya behov som kan behövas. Förutom förmågan att snabbt kunna komma igång arbetar interimsledare fokuserat och resultatorienterat för att leverera de överenskomna resultaten. I regel snabbare än vad en intern marknadschef hade klarat av att göra. Det är just det som skiljer en interim chef inom marknadsföring från en ordinarie marknadschef. Expertis och förmågan att snabbt nå upp till specifika resultat. Därför är också en interim rekrytering mer av en strategisk satsning jämfört med traditionella chefsrekryteringar. Det i sin tur är också där det faktiska värdet ligger inom interim chefsrekrytering för marknadsföringen.

Därför är det viktigt att förstå skillnaden mellan kostnad och värde för en interim chefsrekrytering inom marknadsföring

Det kan hända att företag missar de möjligheter en interimschef inom marknadsföring för med sig för att de tittar för mycket på själva prislappen. Men ska du kunna räkna rätt behöver du först se vad det är du faktiskt får med interimsrekryteringen.

Att räkna ut vad en fast anställd marknadschef kostar genom att slå ut årslönen på antalet arbetsdagar under året, och sen ställa det mot interimschefens dagsarvode, är inte rätt sätt att räkna. När ni tar in en interimschef för er marknadsföring betalar ni bara arvodet under den tid interimschefen utför sitt uppdrag. En fast anställd marknadschef kostar utöver sin lön även i overheadkostnader, pension, semester och försäkringar, förmåner m.m. Skillnaden mellan kostnaden för en fast anställd marknadschef och en interim ledare för marknadsföringen är att i det första fallet betalar du för att ha en person på plats, i det andra betalar du för att lösa ett visst problem. Det handlar inte om samma typ av uppdrag, och de tillför olika värden. Er marknadsföring kanske brottas med problem som en intern marknadschef inte har egenskaperna att hantera. Till exempel behovet av att tillsätta nya funktioner, utveckla nya strategier, digitalisera er marknadsföring, eller ta fram kampanjer för särskilda kanaler. Med andra ord, speciella utmaningar som kräver en speciell kompetens. Att ta in en interim chef för marknadsföringen kanske kortsiktigt räknat kostar mer per dag i förhållande till att anställa en ordinarie marknadschef. Samtidigt ger det en expertis inom marknadsföring som marknadsavdelningen annars saknar.

Att inte välja interim för er marknadsföring kan bli kostsamt

Ska du kunna räkna på rätt sätt när du tänker göra en interim chefsrekrytering är det bättre att tänka på kostnaden som ett konsultarvode eller en investering. Det är en åtgärd som ni genomför därför att ni har ett problem som ni inte kan lösa själva. Det händer mycket inom marknadsföring, och det företag som inte har kapacitet att hänga med och utveckla nya marknadsföringsstrategier – och som kan möta förändringarna – halkar snart efter konkurrenterna.

Börja med att titta på vad ni har att förlora om ni inte har rätt kompetens för att möta era utmaningar. Behöver er marknadsföring förändras och utvecklas för att möta nya kund- och marknadsbehov? Klarar ni i så fall av att driva det förändringsarbetet själva? 70 % av alla företagstransformationer misslyckas. Framför allt om det handlar om digitalisering, vilket är en vital del av dagens marknadsföring. Bristande ledarskap och otillräcklig kunskap är vanliga orsaker till varför företagens förändringsarbete misslyckas. Genom att ta in en interim chef med erfarenhet av att utveckla och förändra marknadsföring ökar chanserna till framgång rejält. Dessutom till en bråkdel av kostnaden för att misslyckas.

Det här är dock inte den enda utmaningen som kan kosta er. Vad händer om ni inte längre har förmågan att nå ut till era potentiella kunder och skapa efterfrågan? Hur påverkas era resultat om er marknadsföring inte utvecklas och ni blir omsprungna av konkurrenterna? Att inte ha rätt kompetens att möta era utmaningar är mycket mer kostsamt än vad ni skulle behöva betala för att rekrytera en interimschef med kompetensen att utveckla er marknadsföring.

Se interimsrekryteringen som en investering i er marknadsföring

Sett från det andra hållet kan ni istället få mycket nytt värde när ni rekryterar en interimschef för er marknadsföring. Det kan till exempel ge:

 • Särskild kompetens inom marknadsföring som ni inte har internt. Framför allt om ni inte har resurserna för att utveckla era medarbetare.
 • Förmågan att driva förändringsprojekt och tillföra nya bestående kunskaper och strategier till marknadsavdelningen.
 • Erfarenheten av att ha arbetat med andra i samma situation som er. Vilket ger unika insikter i både möjligheter och vanliga fallgropar. Tack vare interimschefens insikter kan ni undvika misstag och uppnå resultat snabbare.
 • Ett öga utifrån som kan ge nya perspektiv på hur ni arbetar med er marknadsföring. Till exempel för att se dolda styrkor, upptäcka svagheter ni behöver ta itu med eller att se nya möjligheter ni inte har upptäckt själva.

Tänk även på det här när ni väljer en interimslösning för er marknadsföring

 • En interim marknadschef behöver inte bygga upp sin roll på lång sikt. Det är en ledare som kommer i gång snabbt, levererar direkta resultat, samt skapar mycket värde för er marknadsföring på kort tid.
 • En interimschef inom marknadsföring är inte involverad i den interna organisationskulturen och dess politik. Det är en opartisk ledare som inte har någonting att förlora på att ta de beslut som krävs för att lyckas.
 • Interimschefen jobbar mot tydligt formulerade mål, och kostnaden är kopplad till att resultaten uppnås. En fast marknadschef däremot är en kostnad som alltid finns där oavsett om resultaten uppnås eller inte.
 • En ordinarie chef för marknadsföringen har kanske erfarenhet av hur verksamheten fungerar, men den erfarenheten kommer också i vägen för nya perspektiv. Däremot kan en interimschef komma in och se marknadsföringen med nya ögon, analysera hur marknadsavdelningen arbetar och ta fram nya metoder och strategier som hjälper till att utveckla marknadsföringsarbetet.
 • En interimschef arbetar under en begränsad tidsperiod, men resultaten blir långvariga. De nya perspektiv och strategier som interimschefen bidrar med hjälper till att ge marknadsföringen fler möjligheter och bättre resultat. Även långt efter det att interimschefens uppdrag (och kostnad) är över.

Behöver ni en interimschef för er marknadsföring? Closers är specialister på rekrytering av interimschefer och har ett upparbetat nätverk med interimskonsulter med specifika kompetenser för olika interimsuppdrag inom sälj och marknad. Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer
Kvinnlig marknadschef med 2 kollegor framför
 • Interim
 • Marknadsföring
Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

Läs mer
Kvinna och man i soffa som har möte
 • Chefsrekrytering
 • Interim
 • Marknadsföring
Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Läs mer
2 personer med dator i knät i soffa
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering
 • Sälj
Rekrytera säljchef – så får du rätt matchning

Det räcker inte bara med att rekrytera en bra säljchef. Ni behöver rekrytera en säljchef som är bra för just ert företag och era mål. Ni behöver utöver kompetens och erfarenhet även se till viktiga faktorer som kulturell matchning, potential, egenskaper som passar för era mål m.m. Här presenterar vi rekryteringstipsen som hjälper er att hitta rätt säljchef för just er verksamhet.

Läs mer