kunskapsbank

Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Dagens marknadsföring befinner sig i ständig förändring för att kunna anpassa sig efter allt från ny teknik till nya kundpreferenser. Den här turbulenta verkligheten bidrar till att förändra vad en modern CMO behöver vara bra på förutom sina traditionella ansvar. Dagens marknadschef har från ledningen ofta mer press på sig än tidigare, att bidra till verksamhetens tillväxt. Samtidigt blir marknadsföringen allt mer digital och datadriven. Detta gör rollen bredare eftersom dagens CMO behöver vara mer teknikkunnig och snabbare på att anpassa marknadsföringen efter kundernas behov. Vi ska titta närmare på vilka kompetenser och områden den moderna marknadschefen behöver behärska för att lyckas som CMO på en allt mer digital marknad.

Ett tvärfunktionellt ledarskap

Det brukar sägas att en CMO har en ensam roll. Det är någon som rapporterar direkt till högsta ledningen och är inte direkt involverad i själva marknadsföringsarbetet. Eller som Adam Bleibtreu, CMO hos Creative Circle, beskriver sin roll: ”Jag har team som genomför marknadsföringskampanjerna åt mig så att jag kan ägna min tid åt att oroa mig för hur det går att göra företaget lönsamt.” Dagens marknadschef behöver dock befinna sig nära sitt team eftersom de är ute på frontlinjen och har de direkta insikterna i vad kunderna vill ha. En modern CMO behöver alltså ha en tät interaktion med tvärfunktionella team eftersom de bidrar med insikterna om vad som leder till resultat. Samtidigt behöver rollen kunna prata ledningsspråk och visa hur marknadsföringsinsatserna ger avkastning i mätbara resultat. Med andra ord är det alltså inte en ensam roll, eftersom en modern CMO behöver vara nära både toppen och golvet för att kunna skapa framgång.

Kunna datadriven marknadsföring

Att samla in och använda data för beslutsfattande och för att anpassa kundupplevelsen har på kort tid blivit en betydande del av generell marknadsföring. Dagens marknadsorganisation behöver ha förmågan att hämta in och analysera data från olika källor. Bland annat för att få bättre insikter om köparnas preferenser och beteenden. Det här gör det möjligt att nå rätt personer på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Datan finns där, så det är bara för CMO att ge marknadsavdelningen den kompetens och de verktyg som krävs för att tolka informationen och agera på den. Inte bara genom att implementera rätt teknik för processen, utan även genom att se till att teamet har kunskaperna att göra jobbet och få ut rätt resultat av det.

I dag går det inte att nämna data utan att ta med AI och maskininlärning i samma andetag. Inte bara för att det är buzzwords utan för att det faktiskt är en teknologi som kan lyfta den datadrivna marknadsföringen till en helt ny nivå. AI kan gå igenom stora mängder data för att hitta mönster. Det ger till exempel nyttiga insikter i vad som fångar en viss målgrupps uppmärksamhet, men också mycket mer. En modern CMO behöver därför inte bara vara insatt i datadriven marknadsföring utan även förstå hur AI kan användas. På så sätt går det att utveckla strategier för hur det också bidrar till prediktiv analys och personalisering. Det här kräver framför allt en snabb anpassningsförmåga och en hög teknisk insatthet hos CMO. Samtidigt måste marknadsteamet vara tekniskt utvecklat och agilt för att snabbt kunna ta vara på alla nya tekniska möjligheter.

Förstå vikten av personalisering

Att AI är ett värdefullt verktyg för personalisering gör det extra värdefullt för marknadsföring och för varumärkesbyggandet. Dagens kunder har utvecklat höga krav på en anpassad kundupplevelse. Drygt 70 % av konsumenterna förväntar sig personliga interaktioner med företag och varumärken, och de blir frustrerade när de inte får det. Därför behöver varje budskap och interaktion skräddarsys efter personliga behov och preferenser. För att kunna nå fram på dagens marknad behöver kunderna känna sig prioriterade, uppskattade och förstådda på ett personligt plan. Tekniken för det finns som sagt redan. Det är upp till CMO att använda den och införliva personaliseringen i marknadsföringsstrategin för att öka kundernas engagemang som leder till en chans att konvertera.

Förstå sin roll i den digitala marknadsföringen

På en allt mer digital marknad behövs det digitala marknadsföringsstrategier för att kunna nå konsumenterna där de befinner sig. Hur påverkar det då CMO-rollen? Det är trots allt den som är drivkraften bakom marknadsföringsinsatserna och den som ska analysera marknadstrenderna för att kunna ligga steget före både konsumenter och konkurrenter. Så även om CMO har det övergripande ansvaret är det inte nödvändigtvis hen som ska driva den digitala marknadsföringen. CDO (Chief Digital Officer) är en ny roll som arbetar med att utforma digitala strategier. Till exempel genom att driva den digitala transformationen och genom att utnyttja teknik och data för att optimera processer och förbättra kundupplevelser.

Det finns somliga som säger att den digitala omvandlingen är så omfattande att CDO:n är den nya CMO:n, men i verkligheten har de skilda roller i det här arbetet. CMO är alltid den som har helhetsansvaret för hela marknadsföringsprocessen. Det innebär att det är den roll som utformar helheten för den digitala marknadsföringsstrategin, inklusive vem som gör vad i den. Samtidigt håller CDO i implementeringen av den digitala strategin och ser till att den fungerar. En modern marknadschef behöver alltså vara digitalt insatt nog för att dra ut riktlinjerna, men kunna ta ett steg tillbaka och låta rätt kompetens omsätta strategierna till en aktiv digital marknadsföring.

Förena tekniska förmågor med traditionell marknadsföring

Det kan låta som att dagens och framtidens marknadsföring är helt och hållet digital och teknikcentrerad. Men vad vi då behöver komma ihåg är att tekniken är ett verktyg. Det finns mycket tekniken kan göra effektivare och mer träffsäkert än människor. I grund och botten handlar dock marknadsföring alltid om mänskliga känslor. Tekniken är ett vasst verktyg att ta till för att få insikter, snabbt få ut, eller optimera ett budskap. Det är något som är mycket värdefullt i en värld där varje person konstant översköljs med en enorm mängd budskap. Samtidigt behövs något mer för att verkligen kunna fånga uppmärksamheten i havet av information och budskap än att bara veta vilket budskap vilken målgrupp vill ha i vilken kanal. För att få någon att stanna till vid just ditt budskap en stund längre än vid de andra, behövs någonting genuint och trovärdigt som talar till mottagarens hjärta.

Den mest grundläggande förmågan hos en CMO kommer alltid att vara en förståelse för det mänskliga sinnet. Men också för de känslor och behov som styr var vi lägger vår uppmärksamhet. Berättelser får oss att stanna till, men det är det mänskliga i dem som får oss att känna oss sedda och förstådda. Det är just de här insikterna som leder till de rätta kreativa idéerna och den strategiska storytelling som bygger både varumärke och relationen med målgruppen. En modern CMO behöver kunna balansera sin traditionella förmåga med nya tekniska färdigheter. Dels för att kunna förstå människor och fånga deras uppmärksamhet så kreativt som möjligt. Dels för att se till att lyckas med det i dagens digitala och AI-drivna marknadsföringslandskap. Det är så dagens marknadschef driver verksamheten mot framgång.

Behöver ni rekrytera en kompetent CMO som kan skapa medvetenhet och intäkter på dagens marknad? Closers är specialiserade på chefsrekrytering och på att attrahera nyckelkompetens inom marknad, försäljning och ledning. Kontakta oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
En kvinnlig kollega med läsplatta, tillsammans med en manlig och kvinnlig kollega som står och pratar
  • Sälj
AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Läs mer
Kvinnlig cmo som sitter med sin laptop på kontor
  • Marknadsföring
Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Läs mer
Kollegor på en startup som sitter i möte
  • Sälj
Så här tar du dig igenom Valley of Death när du skalar upp din SaaS-startup

SaaS-startups inom B2B ställs inför många utmaningar under sin tillväxtresa. Det är långt ifrån alla som klarar av att navigera fallgroparna som dyker upp när det är dags att skala upp verksamheten. De här svåra faserna under tillväxtresan kallas för Valley of Death. Här får du reda på vilka utmaningar din SaaS-startup kommer att ställas inför under sin resa, vilka de vanligaste fallgroparna är, samt hur du tar dig förbi dem så att ditt företag kan bli framgångsrikt.

Läs mer
Säljchef som leder sitt team
  • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
  • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
  • Marknadsföring
  • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer