kunskapsbank

Management By Objectives (MBO) – en del av framtidens ledarskap

Många organisationer strävar efter att skapa en arbetsplats med engagerade och motiverade medarbetare som känner en stark koppling till företagets mål. Med MBO som metod finns det stor potential i att uppnå detta. Som många andra managementmetoder finns det både för och nackdelar med Management By Objectives och det är därför viktigt att anpassa metoden till organisationens behov och kontext.

I dagens affärsvärld är det avgörande för organisationer att ha en tydlig vision och en väldefinierad strategi för att nå sina mål. För att uppnå detta används en rad managementmetoder, varav en metod är Management by Objectives (MBO), eller på svenska, ”Målstyrning”. Vad innebär det att jobba med målstyrning inom en organisation och vilka för- och nackdelar finns det med metoden?


MBO är en ledningsfilosofi och process som syftar till att förbättra prestationen och effektiviteten i en organisation genom att fokusera på att sätta, och uppnå konkreta mål på både individuell och organisatorisk nivå. Genom att engagera och involvera medarbetarna i processen skapas en känsla av ägande och ansvar att uppnå målen, och ett effektivt sätt är då att jobba med ett agilt ledarskap som komplement till MBO.

 

Synergier mellan agilt ledarskap och MBO


MBO kan ihop med en agil arbetsmetod på flera sätt verka kompletterande till varandra, och på så sätt hjälpa organisationer att effektivt nå sina mål. Även om de kan verka vara olika i respektive tillvägagångssätt, finns det synergier mellan MBO och agilt arbetssätt som kan ge fördelar i dagens snabbrörliga och föränderliga affärsmiljö.

Både MBO och agilt arbetssätt betonar vikten av att ha tydliga och mätbara mål och främjar kontinuerlig kommunikation och feedback. Genom att kombinera MBOs tydlighet med agila metoder, kan organisationer skapa en stark inriktning mot att uppnå resultat samtidigt som de behåller flexibiliteten att anpassa sig till behov och prioriteringar i förändring.

MBO-processen involverar en regelbunden dialog mellan chefer och medarbetare för att sätta mål och följa upp framsteg. På samma sätt betonar agila metoder dagliga avstämningar, sprintplaneringar och retrospektiv där teamet kontinuerligt utbyter information och ger återkoppling. Kombinationen av MBOs strukturerade kommunikation med det kontinuerliga samarbetet inom agilt arbetssätt kan organisationer skapa en stark och effektiv kommunikationskultur.

MBO som metod för att skapa engagerade medarbetare

En av de främsta fördelarna med MBO i perspektivet av framtidens ledarskap, är dess förmåga att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för den egna prestationen. Genom att ge medarbetare möjligheten att vara delaktiga och ge inspel i målformuleringen, känner de sig som ägare till processen, vilket skapar en känsla av ansvar och engagemang. Det i sin tur främjar självledarskap där medarbetarna tar egna initiativ och ansvar för sin prestation för att uppnå de uppsatta målen. För att skapa en stark och hållbar arbetskultur är det viktigt i organisationer att uppmuntra självstyrande team då detta ofta bidrar till ökad produktivitet och prestation i organisationen.

MBO möjliggör också en kontinuerlig kommunikation och dialog mellan chefer och medarbetare. Något som skapar en öppenhet och transparens som bidrar till att bygga förtroende men också fördjupade relationer på arbetsplatsen. Genom att kontinuerligt ge återkoppling och stödja medarbetarna i deras strävan att uppnå målen kan chefen skapa en atmosfär av tillit och samarbete. Detta främjar inte bara engagemang utan också utveckling och tillväxt hos medarbetarna.

En annan viktig aspekt av MBO i framtidens ledarskap är betoningen på mätbara resultat. MBO-processen innefattar att fastställa tydliga och kvantifierbara mål, vilket gör det möjligt att mäta framsteg och bedöma prestationer på ett objektivt sätt. Det här ger medarbetarna en tydlig bild av vilka förväntningarna är, och möjliggör även en rättvis bedömning av deras insatser. När medarbetarna ser att deras ansträngningar har en direkt inverkan på organisationens framgångar, kan det resultera i en benägenhet till ökat engagemang och strävan att överträffa förväntningarna.

Det är viktigt att notera att MBO som en del av framtidens ledarskap inte är en isolerad metod, utan bör integreras med andra kompletterande metoder och strategier. MBO skulle exempelvis framgångsrikt kunna kombineras med coaching, feedbackkultur och flexibla arbetsarrangemang för att skapa en holistiskt engagerande arbetsmiljö.

 

Fördelar och nackdelar med MBO

Nu när vi har förstått grunderna i MBO, låt oss titta på några av fördelarna och nackdelarna med denna managementmetod:

Fördelar:

 • MBO främjar tydlighet genom att fastställa konkreta och mätbara mål. Det hjälper till att fokusera ansträngningar och resurser att uppnå dessa mål, vilket minskar risken för att sprida sig för tunt och missa viktiga resultat.
 • Genom att involvera medarbetare i processen att sätta mål och planera för egna prestationer kan MBO öka både engagemang och motivation. Medarbetarna känner sig mer delaktiga och ansvariga för att uppnå överenskomna mål, vilket kan leda till ökad produktivitet och prestation.
 • MBO möjliggör en objektiv utvärdering av prestationer genom att använda mätbara mål. Detta gör det möjligt att tydligt bedöma framsteg och identifiera eventuella områden som kräver förbättring.

Nackdelar:

 • Ibland kan ett överdrivet fokus på att uppnå mål leda till att kvaliteten på arbete och beslutsfattande kompromissas. Medarbetare kan vara benägna att prioritera kvantitet över kvalitet för att uppfylla sina mål.
 • Vissa aspekter av arbete och prestation kan vara svåra att mäta objektivt och kvantitativt, något som kan göra det utmanande att fastställa relevanta och meningsfulla mål för alla typer av arbete, särskilt inom kreativa eller komplexa områden.
 • MBO-processen kräver att uppsatta mål fastställs i förväg och följs under en given tidsram. Detta kan vara en nackdel i en snabbrörlig och dynamisk miljö där affärsförutsättningar kan förändras snabbt. Det kan helt enkelt vara svårt att anpassa sig till förändrade omständigheter om målen är för stela.

Sammanfattningsvis har MBO potential att vara en viktig del av framtidens ledarskap och skapa engagerade medarbetare. Genom att involvera medarbetare i målformuleringsprocessen, främja kontinuerlig dialog och kommunikation, samt betona mätbara resultat, kan MBO bidra till att skapa en stark och engagerad arbetskultur. Genom att anamma denna managementmetod och anpassa den till organisationens behov, kan ledare forma en framgångsrik och motiverande arbetsplats där medarbetare trivs och bidrar till företagets framgångar.­­­­

En av Closers specialistkompetenser är att hjälpa företag bygga starka organisationer som kan växa och utvecklas. Med stort fokus på att identifiera och attrahera rätt kandidater hjälper vi er att investera i rätt kompetens från start för att kunna ta nya marknadsandelar. Jobbar du som ledare och vill ta del av fler insikter rörande försäljning och chefsrekrytering? Signa upp dig på vårt nyhetsbrev!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
EKEN Financing
 • Closers
 • Headhunting
 • Rekrytering
EKEN Financings unika idé fick toppkandidaterna att våga bryta upp från sina trygga tjänster

Hur lyckas ett startup-bolag med en ny och unik affärsidé attrahera den speciella kompetens som krävs för att lyfta? EKEN Financing erbjuder bolag att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. En tjänst som kräver en unik affärskompetens där både skogskunskaper, trovärdighet och entreprenörskap väger tungt. Med Closers hjälp lyckades EKEN Financing inte bara hitta precis rätt kandidater. De lyckades även attrahera dem att gå från trygga anställningar till att våga ta sig an en startup med alla risker det kan innebära. Så här gick det till.

Läs mer
Kvinnlig säljare som håller i iphone
 • Closers
 • Säljare
Tiden som säljaren pratar som framgångsfaktor

Tala är silver, tiga är guld. I varje fall när det kommer till säljsamtal. Undersökningar visar att de bäst presterande säljarna medvetet lyssnar mer än de pratar. Det hjälper dem både att bygga upp en god relation samtidigt som de förstår kunden bättre. Här får du veta mer om hur aktivt lyssnande och 53:47 regeln hjälper dig till lyckade och effektiva säljsamtal, som kan leda till konvertering och fler affärer.

Läs mer
AI och sälj
 • Closers
 • Säljare
Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

Läs mer
En kvinnlig interim VD framför whiteboard
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Läs mer
Demand generation team
 • Closers
 • Marknadsföring
Demand generation – de nya rollerna i marknadsteamet

För att kunna fånga dagens medvetna köpare så tidigt som möjligt, behöver marknad kunna skapa medvetenhet och efterfrågan genom hela köpresan. Demand generation är marknadsteamets nya roll som är med under hela cykeln och som använder olika metoder för att driva både intresse och tillväxt. Så här fungerar den nya rollen, och så vet du om det är vad du behöver för att få fler affärer.

Läs mer
Referenscase
 • Closers
 • Säljare
Så använder du referenscase för att vinna fler affärer

Genom att visa upp hur du har hjälpt andra kunder kan du skapa trovärdighet och trygghet när du säljer. Samtidigt krävs en väl genomtänkt strategi för att använda referenscase på ett framgångsrikt sätt. Här är de do’s and don’ts du behöver ha i bakhuvudet när du säljer med hjälp av case.

Läs mer