kunskapsbank

Så kan du som chef motivera dina anställda: Effektiva strategier för att höja engagemanget

Att motivera dina medarbetare är en av dina viktigaste uppgifter som chef. Motiverade säljare är mer drivna och produktiva, de samarbetar bättre och stärker teamet och sina kollegor, de skapar goda kundrelationer och inte minst trivs de och stannar kvar.

Att motivera dina medarbetare är en av dina viktigaste uppgifter som chef. Motiverade säljare är mer drivna och produktiva, de samarbetar bättre och stärker teamet och sina kollegor, de skapar goda kundrelationer och inte minst trivs de och stannar kvar. Kort sagt, när du motiverar säljarna så resulterar det i bättre resultat och en trivsammare arbetsplats.

Men vad är motivation och var kommer den ifrån? Här får du som chef veta mer som de faktorer som ökar en säljares engagemang och vilka strategier du kan använda för att motivera dina medarbetare.

Vad är motivation?

Enkelt uttryckt är motivation det som driver oss att nå våra mål. Oavsett om det handlar om att ta sig till gymmet eller om att göra bra ifrån sig på jobbet. Motivation brukar delas upp i inre och yttre faktorer. Yttre motivation får vi från sådant som belöningar, påtryckningar eller av att leva upp till förväntningar. Inre motivation handlar om den känsla av tillfredställelse som driver oss till att ta oss an utmaningar självmant.

Yttre motivation på arbetet sker ofta i form av bonusar, utmärkelser, kravet att uppnå satta mål m.m. Det är verktyg som har en viss roll i att motivera de anställda, men yttre faktorer har också sina begränsningar. Det går bara att belöna till en viss gräns innan det blir ohållbart. Ett stort fokus på mätbara insatser kan orsaka stress, osund konkurrens mellan kollegor och leda till missnöjda och utbrända medarbetare. Organisationer som enbart fokuserar på yttre motivation kan märka en bra effekt till en början, men efter ett tag börjar resultaten sjunka utan tydlig anledning.

Inre motivation handlar istället om den egna drivkraften. Om att kunna få använda sin kompetens för att bidra till någonting större. Om att få känna tillfredställelse, inflytande och ha kontroll över sitt arbete. Det är också här du som chef kommer in för att hitta vad det är som motiverar var och en av dina säljare så att du kan ge dem det som ökar deras inre drivkraft och engagemang.

Gemensamma och personliga mål

Det går inte att komma ifrån att mål behövs för att kunna mäta och följa upp försäljningen, men de flesta av oss motiveras även av att ha någonting att sträva emot. Det som är viktigt med mål är att de känns begripliga och meningsfulla. Ett vanligt förekommande fartgupp när det kommer till mål är att det finns ett glapp mellan ledningens och personalens vision och förväntningar. Här är det viktigt att du som chef förmedlar vad som förväntas och varför det är viktigt för helheten. Lyssna även på dina medarbetare och ta in deras frågor och synpunkter. Känner de att det inte finns någon dialog kring målen upplever de att de blir beordrade och det sänker deras motivation. Det är när alla upplever att de är en viktig del av verksamhetens vision och att de gör någonting meningsfullt som de blir motiverade.

Bryt också ned större gemensamma mål till individnivå för varje säljare. Gå igenom hur medarbetaren kan bidra och vad som är viktigt i den personens arbete. Hitta det i målet som gör det personligt för varje person.

Personlig utveckling

Vi människor vill inte göra samma sak om och om igen. Vi vill utvecklas, bli bättre, lära oss nya saker och kunna ta mer ansvar. Att bli utmanad och få möjligheten att växa från det är en av de starkaste drivkrafterna vi har. Det ger dig också mer kompetenta säljare som är bättre på sitt jobb.

Undvik snabblösningar som generella kurser eller förhastade bedömningar för att tipsa medarbetare om svagheter de behöver jobba på. Låt dem själva analysera hur de behöver utvecklas (inflytande och kontroll är också motiverande) och vilka vägar som är de bästa för att de ska kunna växa. Utveckling handlar inte bara om utbildning. Dina säljare kan även växa genom att få sätta sina egna mål i dialog och samförstånd med dig som chef, få nya uppgifter, ta mer ansvar, samarbeta med någon med andra erfarenheter och perspektiv etc.

Lyft fram värdet av insatserna

Förvånansvärt många chefer tror att deras medarbetare inte är intresserade av vad deras arbetsinsatser betyder efter det att fakturan för deras stängda affär är betald. Harvard Business Review genomförde en undersökning bland donationsinsamlare. Färre än en procent av cheferna trodde att det som hände med donationerna var av betydelse för insamlarnas motivation. Men när HBR testade att låta de som fått stöd via donationerna berätta vad det hade betytt för dem så ökade produktiviteten bland insamlarna med 400 procent, och snittdonationen ökade med 171 procent. Samma effekt har märkts vid liknande undersökningar på sjukhus, banker och restauranger. Att få höra från nöjda kunder vad arbetsinsatsen verkligen betyder har en stor inverkan på motivationen och känslan av meningsfullhet med arbetet.

Skapa kundcase och ta in feedback från era nöjda kunder och lyft fram att säljarnas jobb inte bara handlar om att skapa resultat för sin arbetsgivare. Visa att det de gör på dagarna förbättrar människors liv där utanför kontoret.

Erbjud flexibilitet och självbestämmande

Att själv kunna få välja hur, var och när arbetet ska utföras ökar motivationen, inte bara för att inflytande och kontroll över sitt arbete är utvecklande. Att låta medarbetare få ta eget ansvar är dessutom att visa förtroende för dem. Förtroende betalas ofta tillbaka i form av bättre prestationer. Det kan också leda till att dina säljare själva hittar de förutsättningar som får dem att prestera som bäst.

Skapa förtroende för dig som chef

Utbildningsföretaget Framfot undersökte hur kopplingen mellan motivationen och förtroendet för den närmaste chefen ser ut. Resultatet visade att de medarbetare som känner väldigt mycket förtroende för närmsta chefens ledarskap är 160 procent mer motiverade än de som inte känner förtroende.

Vad är det då som skapar förtroende för en chef? Enligt medarbetarna själva så är det följande egenskaper:

 • Visa tillit. Du skapar förtroende när du visar förtroende.
 • Tydlighet. Inte bara vara bra på att kommunicera. Att vara tydlig handlar också om att se till att alla förstår uppdraget, målen och förväntningarna. Att skapa en förståelse om vart ni är på väg och varför.
 • Visa respekt. Att se och lyssna på medarbetarna. Bara att ta dig tid att hälsa på dina medarbetare och höra hur de har det ökar förtroendet för dig som chef.
 • Uppriktighet. Stå för dina åsikter och våga ta tag i konflikter. Frånvarande och konflikträdda chefer har mycket lågt förtroende.

Är ni i behov att rekrytera en chef som har förmågan att hitta säljares drivkrafter och väcka deras motivation? Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
EKEN Financing
 • Closers
 • Headhunting
 • Rekrytering
EKEN Financings unika idé fick toppkandidaterna att våga bryta upp från sina trygga tjänster

Hur lyckas ett startup-bolag med en ny och unik affärsidé attrahera den speciella kompetens som krävs för att lyfta? EKEN Financing erbjuder bolag att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. En tjänst som kräver en unik affärskompetens där både skogskunskaper, trovärdighet och entreprenörskap väger tungt. Med Closers hjälp lyckades EKEN Financing inte bara hitta precis rätt kandidater. De lyckades även attrahera dem att gå från trygga anställningar till att våga ta sig an en startup med alla risker det kan innebära. Så här gick det till.

Läs mer
Kvinnlig säljare som håller i iphone
 • Closers
 • Säljare
Tiden som säljaren pratar som framgångsfaktor

Tala är silver, tiga är guld. I varje fall när det kommer till säljsamtal. Undersökningar visar att de bäst presterande säljarna medvetet lyssnar mer än de pratar. Det hjälper dem både att bygga upp en god relation samtidigt som de förstår kunden bättre. Här får du veta mer om hur aktivt lyssnande och 53:47 regeln hjälper dig till lyckade och effektiva säljsamtal, som kan leda till konvertering och fler affärer.

Läs mer
AI och sälj
 • Closers
 • Säljare
Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

Läs mer
En kvinnlig interim VD framför whiteboard
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Läs mer
Demand generation team
 • Closers
 • Marknadsföring
Demand generation – de nya rollerna i marknadsteamet

För att kunna fånga dagens medvetna köpare så tidigt som möjligt, behöver marknad kunna skapa medvetenhet och efterfrågan genom hela köpresan. Demand generation är marknadsteamets nya roll som är med under hela cykeln och som använder olika metoder för att driva både intresse och tillväxt. Så här fungerar den nya rollen, och så vet du om det är vad du behöver för att få fler affärer.

Läs mer
Referenscase
 • Closers
 • Säljare
Så använder du referenscase för att vinna fler affärer

Genom att visa upp hur du har hjälpt andra kunder kan du skapa trovärdighet och trygghet när du säljer. Samtidigt krävs en väl genomtänkt strategi för att använda referenscase på ett framgångsrikt sätt. Här är de do’s and don’ts du behöver ha i bakhuvudet när du säljer med hjälp av case.

Läs mer