kunskapsbank

Så skapar en interim CFO mer affärsvärde och högre motståndskraft

Vi har hört att CFO:ns nya roll är mer strategisk än vad den tidigare varit, men exakt hur ser det ut i verkligheten? Så här arbetar dagens ekonomichefer proaktivt för att skapa nya affärsmöjligheter, stärka verksamhetens anpassningsförmåga och säkra rätt kompetens. Här är egenskaperna du ska hålla ögonen på lite extra när du rekryterar en interim CFO.

När världen förändras skiftar även ledarskapsrollerna karaktär. Den roll som kanske förändras mest är ekonomichefens. I dagens affärsklimat är historiska data och redovisningar inte lika relevanta för en interim CFO som analyser, prognoser och strategier kring affärsplanering, riskhantering och kompetensförsörjning. I dag ligger en interim CFOs fokus mer på verksamhetens utveckling och framtid.

Den här utvecklingen för med sig nya utmaningar när det kommer till rekryteringen av interima ekonomichefer. Vilken typ av kompetens och färdigheter behöver en framgångsrik interim CFO ha? Vilka egenskaper blir viktiga när företagets finansiella chef börjar fokusera på affärsstrategier och nya möjligheter?

CFO:n huvudsakliga ansvar – Finansiell strategi

Det pratas mycket om hur CFO-rollen har gått från att vara en tillbakablickande siffernisse till att bli en finansiell strateg som jobbar nära den övriga ledningen, istället för att vara en isolerad roll som dyker upp med en budget och redovisning då och då. Så vad exakt handlar den här finansiella strategin om?

Till att börja med så behöver dagens företag ha en förmåga att analysera det som sker på marknaden och utifrån det försöka förutse hur man ska agera på eventuella förändringar. Som vi har lärt oss den hårda vägen de senaste åren så kan det hända mycket på kort tid, och företag behöver bli mer analytiska och agila för att snabbt kunna möta alla typer av förändringar. Att agera är som bekant mer lönsamt än att reagera. En interim CFO är redan van vid analyser, men går nu från att analysera historiska data till att jobba med framtidsanalyser, scenarier och de strategier som krävs för att hantera dem i fall de inträffar.

Dock handlar ekonomichefens strategiska roll inte bara om att vara verksamhetens pessimist som kan förutse alla sätt det kan bli värre på – och som också har en bunt med planer för hur företaget ska navigera eländet – utan är även den som nosar upp nya affärsmöjligheter. När konsultföretaget TCS frågade finanscheferna själva var de ser att de kommer att spela en avgörande roll landade svaren främst kring tre affärsdrivande områden:

 • Teknikbaserad transformation av affärsmodellen.
 • Kapitalallokering för digital transformation.
 • Utveckling av nya produkter och tjänster.

Det vi nu har sett är att de företag som har lyckats bäst vid oväntade förändringar är de som snabbt kan göra strategiska drag under affärscykelns alla faser. Här har CFO:n spelat en viktig roll i att analysera och utveckla strategier för att hantera och omforma framtiden. Men även för att koppla ihop strategier och nya mål med rätt framgångsfaktorer och KPI:er.

“The difference between a good CFO and a great one is the ability to analyze data and use that to project the future financial picture of the company.”

Marco Maranzano, VP Robert Walters

Riskhantering och ökad motståndskraft med rätt interim CFO

En CFO har alltid haft en viktig roll i att hålla ett öga på och hantera finansiella risker. Men omfattningen av företagens riskhanteringsstrategier har minst sagt ökat. Ändrade kundvanor, nya betalsätt och system, osäkra försörjningskedjor, vassare konkurrens, hybridarbete, global oro och mycket annat har tillfört nya risker utöver skuldsättning och likviditetsnivåer. Nu behöver företagen dessutom ha riskhanteringsstrategier även för allt från dataintrång och cyberhot, till för långsam produktutveckling och kompetensbrist.

Ekonomiansvariga har länge haft ansvar för att hantera riskerna i ett företag för att de är de som upptäcker dem och som kan göra någonting åt dem. Men att vrida och vända på investeringar, skulder, budgetar m.m. är långt ifrån det enda en interim CFO är inblandad i numera. En proaktiv riskhantering handlar snarare om att ta fram vilka investeringar som minskar riskerna och tillför mest värde, samt vilka affärer som är klokast att satsa på. En framgångsrik interim CFO är inte så mycket en broms som en analytisk gaspedal som vet när det är läge att tuta och köra i rätt riktning.

Den här CFO-egenskapen har även en stor inverkan på företagens motståndskraft. När inflation, räntehöjningar och konjunkturnedgångar ruskar om de ekonomiska förutsättningarna behövs det en kombination av stärkt rörelsekapital, effektivisering och flexibla affärs- och betalmodeller. Återigen är det en interim CFO:s analytiska roll som är med och formar strategierna för hur företaget stärker sin anpassningsförmåga och blir bättre på att navigera klokt när det stormar.

En interim CFO kan bidra till nya förmågor och kompetenser

En ekonomichef som är inblandad i rekryteringen alltså? Ja, och det av en god orsak. Med tanke på att CFO:n alltmer arbetar med att förutse nya affärsmodeller är den rollen också väl insatt i vilken typ av kompetens just de modellerna behöver. Dagens CFO kan se vilka förmågor som krävs för att verksamheten ska kunna minimera riskerna och nå sina mål. På så sätt kan rollen också bidra med värdefulla insikter inom resursplanering och kring vilka kompetensinvesteringar som skapar mest värde.

Det handlar inte bara om att säkra nödvändig kompetens. För en interim CFO handlar resursplaneringen och dess strategier även om:

 • Upskilling av befintliga talanger för att de ska kunna tillföra värde i nya affärsmodeller och öka företagets motståndskraft.
 • Se var automatisering, AI, BI och andra teknikdrivna effektiviseringsmöjligheter kan tajta upp arbetsflöden men även frigöra kompetens till mer värdeskapande uppgifter.
 • Se över kostnader, vinster och investeringar kring nya sätt att arbeta – som hybrid- och distansarbete, inhyrd personal, konsulter, interimslösningar m.m.

Egenskaper för en framgångsrik interim CFO

CFO:ns analytiska och datadrivna mentalitet kan nu användas för att bidra med strategiska insikter som skapar konkurrensfördelar och motståndskraft. Men utöver ett sinne för siffror och analys, vilka egenskaper behöver egentligen en finanschef ha för att kunna guida sitt företag mot ökad lönsamhet? Det beror som vanligt på vilken typ av företag det handlar om, men också vilka mål det har. Följande egenskaper är generellt sett dock vanliga hos framgångsrika interima CFO:s:

 • Hög digital mognadsgrad. Dagens CFO är mer datadriven än någonsin. Inte minst är det en person som förstår digitaliseringens förmåga att samla in och analysera data för att få en unik bild av verksamhetens situation och de risker och möjligheter som kan påverka den. Det här är någon som är väl insatt i vilka digitala verktyg och möjligheter som finns – både för att skapa scenarion och prognoser som för att effektivisera hela verksamheten.
 • Ett brett riskanalystänk. Virus (både organiska och digitala), krig, miljöproblem och naturkatastrofer, politisk oro m.m. En CFO som lotsar sitt företag till tryggare marker håller ögonen på långt mer än bara finansiella risker.
 • Ett fokus på strategiska sammanslagningar och partnerskap. Företag som vill modernisera snabbare satsar mer på förvärv och gemensamma satsningar.
 • Strategisk samarbetsförmåga. En framgångsrik interim CFO är framför allt framgångsrik affärspartner som kan förstå andra avdelningars förutsättningar och behov för att kunna kommunicera med dem på ett produktivt sätt.

Vet ni hur ni attraherar rätt interim CFO? Closers är experter på interim rekrytering och headhunting av nyckelspelare på ledningsnivå. Hör av dig till oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
EKEN Financing
 • Closers
 • Headhunting
 • Rekrytering
EKEN Financings unika idé fick toppkandidaterna att våga bryta upp från sina trygga tjänster

Hur lyckas ett startup-bolag med en ny och unik affärsidé attrahera den speciella kompetens som krävs för att lyfta? EKEN Financing erbjuder bolag att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. En tjänst som kräver en unik affärskompetens där både skogskunskaper, trovärdighet och entreprenörskap väger tungt. Med Closers hjälp lyckades EKEN Financing inte bara hitta precis rätt kandidater. De lyckades även attrahera dem att gå från trygga anställningar till att våga ta sig an en startup med alla risker det kan innebära. Så här gick det till.

Läs mer
Kvinnlig säljare som håller i iphone
 • Closers
 • Säljare
Tiden som säljaren pratar som framgångsfaktor

Tala är silver, tiga är guld. I varje fall när det kommer till säljsamtal. Undersökningar visar att de bäst presterande säljarna medvetet lyssnar mer än de pratar. Det hjälper dem både att bygga upp en god relation samtidigt som de förstår kunden bättre. Här får du veta mer om hur aktivt lyssnande och 53:47 regeln hjälper dig till lyckade och effektiva säljsamtal, som kan leda till konvertering och fler affärer.

Läs mer
AI och sälj
 • Closers
 • Säljare
Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

Läs mer
En kvinnlig interim VD framför whiteboard
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Läs mer
Demand generation team
 • Closers
 • Marknadsföring
Demand generation – de nya rollerna i marknadsteamet

För att kunna fånga dagens medvetna köpare så tidigt som möjligt, behöver marknad kunna skapa medvetenhet och efterfrågan genom hela köpresan. Demand generation är marknadsteamets nya roll som är med under hela cykeln och som använder olika metoder för att driva både intresse och tillväxt. Så här fungerar den nya rollen, och så vet du om det är vad du behöver för att få fler affärer.

Läs mer
Referenscase
 • Closers
 • Säljare
Så använder du referenscase för att vinna fler affärer

Genom att visa upp hur du har hjälpt andra kunder kan du skapa trovärdighet och trygghet när du säljer. Samtidigt krävs en väl genomtänkt strategi för att använda referenscase på ett framgångsrikt sätt. Här är de do’s and don’ts du behöver ha i bakhuvudet när du säljer med hjälp av case.

Läs mer