kunskapsbank

Självledarskap – Nyckeln till framgång för säljare

Självledarskap har visat sig leda till bättre beslut och problemlösning, högre engagemang och bättre resultat. Hur kan självledarskap användas inom försäljning för att ge bättre säljresultat? Så här fungerar självledarskap, så gör det dig till en mer framgångsrik säljare, och så här kan du utveckla ditt eget självledarskap.

Ett ökat självledarskap är förknippat med högre engagemang, bättre förmåga till problemlösning och ansvarstagande, samt ökad produktivitet. Att satsa på självledarskap inom sälj har enligt undersökningar visat sig påverka säljresultaten positivt. Vad innebär då självledarskap inom sälj? Vad är fördelarna? Vilka egenskaper är viktiga för att leda sig själv? Så här använder du självledarskap för att bli en mer framgångsrik säljare.


Vad är självledarskap?

Begreppet självledarskap myntades av ledarskapsprofessorn Charles C. Manz på 80-talet. Han definierar det som ett övergripande självpåverkande perspektiv, som går ut på att leda sig själv mot arbetsuppgifter, samt att kunna driva sig själv att genomföra arbetsuppgifter som man inte känner sig motiverad inför. Insikten är att självgående medarbetare som kan ta egna beslut och som leder sig själva är mer produktiva.

I dag uppmuntras självledarskap inom många organisationer för att få en effektivare verksamhet (chefen blir inte en flaskhals när medarbetarna själva kan ta beslut); för att fatta bättre beslut (de som har den främsta kunskapen fattar besluten); och för att öka engagemang och motivation (inflytande och medbestämmande lyfter engagemanget). Autonomi är samtidigt förknippat med minskad stress, vilket påverkar både prestationsförmåga och sjukfrånvaro positivt.


Vad är fördelarna med självledarskap inom sälj?

Bättre beslut, ökad motivation och en effektivare organisation som uppvisar bättre resultat låter ju som en dröm för alla företag. Hur fungerar dock egentligen självledarskapets positiva effekter inom sälj? Vilka är vinsterna? Hur påverkar självledarskapet säljprocessen och resultaten?

 • Till att börja med är självledarskap en mer uthållig och djupgående drivkraft än motivation. Motivation är en energi som leder till handling, men den är ofta kopplad till yttre faktorer. Det är lätt att känna sig motiverad när kunderna är på gott humör, chefen stöttar och allt flyter. Men var hittar du kraften att jobba vidare de dåliga dagarna när ingen stöttar, marknaden dyker och du inte lyckas med dina insatser? En säljare med ett starkt självledarskap är mindre beroende av yttre faktorer, eftersom viljan att komma vidare alltid finns där. Självledarskap handlar mycket om god självinsikt och stark inre motivation. Med hjälp av dessa blir du medveten och öppen för vilka metoder du kan använda för att hitta ny kraft och ge dig in i matchen igen även när det känns motigt.
 • Självledarskap bygger på självinsikt. Det gör dig medveten om dina tankar, känslor, drivkrafter och svagheter. Självinsikten hjälper dig att förstå vad som påverkar dina känslor och hur du reagerar i olika situationer. Du blir tryggare i dig själv och får lättare att hantera krävande situationer på ett konstruktivt sätt. När du använder dig av självledarskap förstår du också bättre hur du påverkas av andra, men också hur du påverkar andra personer. Sälj bygger på förståelse och empati för andras problem och behov. Det är en process som till stor del handlar om relationer och kommunikation. När du får djupare insikt i det, blir du också en bättre säljare.
 • Självledarskap hjälper dig att ta ansvar för dina egna framgångar. Du kan själv formulera tydliga mål och fokusera på dem. Du blir bättre på att planera och hantera både tid och energi så att du snabbare kan uppnå de resultat du vill ha. Självledarskapet gör dig mer proaktiv och vaken inför möjligheter som tar dig framåt. Du ser vägen framåt även när det går trögt.
 • Att känna trygghet inom dig själv och ta ansvar för mål och resultat gör dig robust mot osäkerhet och motgångar. Enligt en svensk studie påverkar självledarskap välmåendet, men även förmågan att hantera osäkra situationer. En viktig egenskap i tider av lågkonjunktur, oväntade svängningar på marknaden och allmänna globala oroligheter.
 • Det blir allt vanligare att vi jobbar på distans utan en chef eller kollega som vi i förbifarten kan fråga om råd. I de situationerna blir självledarskapet avgörande för att du ska kunna motivera dig själv, lösa dina egna problem, ta egna beslut och driva dig själv mot framgångar. Du blir helt enkelt din egen coach som kan utvärdera både styrkor och svagheter samt hitta de bästa vägarna att utvecklas.


Så utvecklar du ditt självledarskap som säljare

Att sätta en egen kurs att följa – och korrigera den vid behov – hjälper dig framåt, både i karriären och i livet i övrigt. Du leder ditt eget liv och tar egna beslut. I förlängningen kan du som det mesta, behöva utvärdera och utveckla ditt självledarskap. Om din organisation har insett fördelarna med självledarskap kanske ni till och med har ett program för det. Om inte, så kan du tipsa om att ni borde ha det.

Du kan förstås också utveckla ditt eget självledarskap. Det finns några kärnegenskaper som du som säljare kan fokusera på och utveckla för att bli mer självgående, trygg och driven. Dessa är bland annat:

 • Lusten att lära. Det finns en stark koppling mellan självledarskap och viljan att lära mer och nytt. Ta hela tiden in ny kunskap och nya insikter. Håll koll på trender och nyheter inom din bransch. Var nyfiken och ta in information som hjälper dig att se nya möjligheter. Omge dig också med människor som gillar kunskap och att dela med sig av information.
 • Målfokus. Visualisera dina mål och gör dem konkreta. Bryt ned dem i delmål som du kan följa och följa upp. Utvärdera hela tiden vad som hjälper dig att nå dina mål och vad som kan komma i vägen för dem.
 • Kunna släppa taget. Att leda dig själv handlar om att lära dig var du riktar din tid och energi för att bli så effektiv som möjligt. Gör dig av med de uppgifter och rutiner som inte tar dig mot dina mål. Delegera, automatisera där det går, och lär dig att säga nej.
 • Planera och fokusera. Självledarskap handlar om att inte sprida ut sig för brett. Identifiera det du behöver göra för att uppnå dina resultat och mål. Kartlägg dina arbetsveckor och dagar. Bryt ned dem i block och planera in vad du behöver göra för att nå dina mål. Sätt av tid för varje uppgift och fokusera helt på den. Undvik multitasking, din hjärna presterar som bäst när den fokuserar på en sak i taget.
 • Egenvård. Självledarskap handlar mycket om att ta hand om sig själv. Du behöver må bra för att kunna bli framgångsrik. Allt är inte bara prestationer och uppnådda mål. Livet kräver återhämtning och att ha roligt också. Du behöver balans i livet för att kunna hålla i längden – och det gäller både som säljare och människa.

Vill du självleda dig vidare i din karriär? Vi på Closers vill alltid komma i kontakt med drivna talanger till aktuella och framtida uppdrag. Ta kontakt med oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
EKEN Financing
 • Closers
 • Headhunting
 • Rekrytering
EKEN Financings unika idé fick toppkandidaterna att våga bryta upp från sina trygga tjänster

Hur lyckas ett startup-bolag med en ny och unik affärsidé attrahera den speciella kompetens som krävs för att lyfta? EKEN Financing erbjuder bolag att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. En tjänst som kräver en unik affärskompetens där både skogskunskaper, trovärdighet och entreprenörskap väger tungt. Med Closers hjälp lyckades EKEN Financing inte bara hitta precis rätt kandidater. De lyckades även attrahera dem att gå från trygga anställningar till att våga ta sig an en startup med alla risker det kan innebära. Så här gick det till.

Läs mer
Kvinnlig säljare som håller i iphone
 • Closers
 • Säljare
Tiden som säljaren pratar som framgångsfaktor

Tala är silver, tiga är guld. I varje fall när det kommer till säljsamtal. Undersökningar visar att de bäst presterande säljarna medvetet lyssnar mer än de pratar. Det hjälper dem både att bygga upp en god relation samtidigt som de förstår kunden bättre. Här får du veta mer om hur aktivt lyssnande och 53:47 regeln hjälper dig till lyckade och effektiva säljsamtal, som kan leda till konvertering och fler affärer.

Läs mer
AI och sälj
 • Closers
 • Säljare
Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

Läs mer
En kvinnlig interim VD framför whiteboard
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Läs mer
Demand generation team
 • Closers
 • Marknadsföring
Demand generation – de nya rollerna i marknadsteamet

För att kunna fånga dagens medvetna köpare så tidigt som möjligt, behöver marknad kunna skapa medvetenhet och efterfrågan genom hela köpresan. Demand generation är marknadsteamets nya roll som är med under hela cykeln och som använder olika metoder för att driva både intresse och tillväxt. Så här fungerar den nya rollen, och så vet du om det är vad du behöver för att få fler affärer.

Läs mer
Referenscase
 • Closers
 • Säljare
Så använder du referenscase för att vinna fler affärer

Genom att visa upp hur du har hjälpt andra kunder kan du skapa trovärdighet och trygghet när du säljer. Samtidigt krävs en väl genomtänkt strategi för att använda referenscase på ett framgångsrikt sätt. Här är de do’s and don’ts du behöver ha i bakhuvudet när du säljer med hjälp av case.

Läs mer