kunskapsbank

5 tips till dig som nybliven interimschef

Ny på jobbet som interimschef? Då står du inför andra utmaningar och förutsättningar än om det hade gällt en traditionell ledarskapsroll. Ska du kunna lyckas i ditt uppdrag behöver du kunna prioritera, kommunicera, planera och skapa relationer på ett annat sätt. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas som nybliven interimschef!

Som interimschef jobbar du inte som andra ledare. Du står inför andra utmaningar och förutsättningar. Ofta behöver du uppnå specifika mål inom en viss tidsperiod. Du får heller ingen smekmånad där du kan lära känna din nya arbetsplats innan du sätter igång på allvar. För att kunna lyckas som nybliven interimschef behöver du därför använda andra strategier och egenskaper. Här är fem professionella tips som hjälper dig att bli så framgångsrik som möjligt i din roll som tillfällig interimsledare.

Så skiljer sig en interimschef från andra ledare

När du går in som en interimschef i en organisation så är du ett tillfälligt ledarskap på besök. Du har blivit anlitad just därför att du har en förmåga att lösa specifika problem under en begränsad tid. Kanske är det för att hålla verksamheten igång medan rekryteringen av en ny permanent chef pågår. Eller så har du blivit anlitad för att driva ett förändringsarbete, hantera en specifik utmaning, eller för att du har en expertis som krävs för en viss uppgift.

Den främsta skillnaden mellan en traditionell chef och dig som interimschef är att du inte jobbar lika långsiktigt. Du har inte en arbetsbeskrivning eller någon lång resa framför dig. Du är där för att leverera överenskomna resultat under en satt tidsram. Därför behöver du arbeta snabbt, fokuserat och självständigt. Du behöver planera dina strategier och ha ett annat, mer konsultartat, ledarskap jämfört med mer permanenta ledare.

Du kan läsa mer om vilka egenskaper och strategier som är viktiga för att lyckas i din roll som interimschef i vår artikel ”Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

Tips 1: Lyssna och lär

Som interimschef har du en väldigt kort startsträcka. För att få en smidig start behöver du därför sätta dig in i verksamheten så fort som möjligt. Du behöver ta reda på organisationens struktur, processer och mål. Hur företagskulturen ser ut, hur medarbetarna tänker och agerar samt vilket stöd de behöver. Det här tar du reda på genom att prata med människorna i verksamheten. Framför allt genom att ställa frågor och noga lyssna på de som svarar på dem. Det kommer att ge dig de viktiga insikter du behöver för att lyckas i ditt uppdrag.

Att vara nyfiken och lyhörd har en annan fördel. Du är ett nytt ansikte och du kommer att börja leda och förändra så snart du börjar ditt uppdrag. Ska du kunna få med dig medarbetarna behöver de se att du bryr dig om dem, deras åsikter och hur de arbetar. När du lyssnar på dem och respekterar deras erfarenhet skapar du ett mycket värdefullt förtroende på kort tid.

Tips 2: Ge och kräv tydlighet

En av de vanligaste fallgroparna när det kommer till interimsuppdrag är otydlighet. Det är inte ovanligt att uppdragsgivaren är otydlig med vad uppdraget går ut på. Men det händer också att interimschefen själv är vag om uppdraget och målet med det inför medarbetarna. Börja med att klargöra din uppdragsbeskrivning. Exakt vad är du där för att lösa? Vilka mål har du och vad faller inom ditt ansvar? Hur prioriteras målen? Vilka förväntningar har uppdragsgivaren på dig? Finns det någonting du behöver känna till för att lyckas med ditt uppdrag? När du har en tydlig bild kan du fokusera på vad du behöver göra för att lyckas.

Det är lika viktigt att du är tydlig med vad du är där för att åstadkomma. Sätt tydliga och mätbara mål. Kommunicera dina strategier för att nå dem. Ska du kunna engagera medarbetarna i ditt uppdrag behöver de förstå varför du är där och hur ni alla vinner på att samarbeta för att nå målen.

Tips 3: Bygg relationer

Uppdraget som interimschef kan verka som en enmansshow. Du är trots allt där för att lösa en specifik uppgift, inte för att bli inblandad i kontorspolitik eller komma överens med alla. Men oavsett om ditt uppdrag går ut på att vara en tillfällig ledarskapslösning eller på att genomföra ett specifikt projekt så behöver du ha med dig både ledning och medarbetare på den resan. Jämfört med en traditionell chef kommer du inte att ha lika mycket tid på dig att bygga upp relationer och förtroende. Därför behöver du satsa hårdare på att vara lyhörd och tillgänglig. Visa förståelse och respekt för alla i verksamheten. Det kommer att underlätta ditt uppdrag, och göra det mycket roligare.

Tips 4: Var flexibel och öppen för förändringar

Bara för att du har en tydlig uppdragsbeskrivning betyder inte det att du har klar sikt hela vägen fram till mål. Interimsuppdrag stöter ofta på oväntade utmaningar och behov. Du kan behöva anpassa dina strategier för att kunna uppnå vad du är där för att göra. Förmågan att snabbt rätta sig efter ändrade förutsättningar är en av de viktigaste egenskaperna du kan ha som interimschef. Har du lätt för att justera ditt förhållningssätt går det också lättare att nå målet med ditt uppdrag. Oavsett hur krokig vägen dit är.

Flexibilitet är även viktigt för att du ska kunna lyckas i din karriär som interimschef. Varje nytt uppdrag innebär nya förutsättningar, nya människor och en ny företagskultur. Du har din erfarenhet att luta dig emot, men det är din förmåga till öppenhet och anpassning som gör att du lyckas med varje nytt uppdrag.

Tips 5: Prioritera vad som är viktigast i ditt uppdrag

Förmågan att hantera förändringar innebär också att du hela tiden behöver vara på det klara med vad som är kärnan i ditt uppdrag. När du börjar kan det vara så att verkligheten inte ser ut som förutsättningarna verkade när du accepterade uppdraget. Eller så kanske du blir uppfattad som en allmän resurs och får saker på ditt bord som inte ingår i uppdragsbeskrivningen. Vad som än händer så har du ett tydligt mål och en begränsad tid att nå det. Det kräver att du jobbar så begränsat och effektivt som möjligt. Fokusera på vad som är viktigast för att lyckas. Sätt tydliga gränser för vad dina uppgifter och ansvarsområden är. Var också tydlig med vad du behöver för att uppnå uppdragets mål. Saknas det tid och resurser, eller om förutsättningarna ändrats, behöver du prata med uppdragsgivaren om hur ni ska hantera det.  

Bonustips

 • Gör research om organisationen innan du börjar. Ta reda på så mycket som möjligt om verksamheten och vad den går igenom. Läs på om kulturen, visionerna och utmaningarna. Då har du redan lagt en grund när du börjar.
 • Var öppen för input och feedback från medarbetarna. De är experter på hur det fungerar i verksamheten och kan hjälpa dig att lyckas med ditt uppdrag.
 • Lämna egot vid dörren. Ja, du är anlitad för din unika expertis och erfarenhet, men ödmjukhet är den snabbaste vägen till förtroende och samverkan.
 • Var optimistisk och sprid entusiasm. Du är en ny och tillfällig ledare, och kanske är ditt uppdrag att genomföra en större förändring. Det skapar lätt oro och osäkerhet. Om du gör ditt jobb med passion och glädje smittar det lätt av sig och omvandlar oron till entusiasm.

Closers är specialister på rekrytering av interimschefer inom sälj och marknad. Oavsett vilka utmaningar din verksamhet står inför så kan vi identifiera den interimsledare du behöver för uppdraget. Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer
två säljkollegor
 • Closers
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Time management för säljare

Hur effektiv är du på jobbet? Undersökningar pekar på att säljare bara säljer under en tredjedel av sin arbetstid. Resten av tiden slösas bort på oviktiga uppgifter, distraktioner och dålig planering. Med rätt time management kan du använda din tid mer effektivt, fokusera på rätt uppgifter och få mer gjort. Här får du konkreta effektivitetstips som ger dig mer struktur och bättre resultat samtidigt som du håller stressen borta.

Läs mer
möte mellan en säljare och en kund
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Hantera obeslutsamhet och stäng fler affärer

Att ställas inför en potentiell kund som tvekar är värre än möta en som nekar. Obeslutsamma kunder kan ta mycket av din tid och energi bara för att dra sig ur när affären närmar sig stängning. Ska du kunna bemöta den här tvekan på rätt sätt behöver du förstå hur du ska hantera obeslutsamhet som grundas i rädslan för att göra ett misstag. Här är strategierna som skapar trygghet och hjälper dig att guida oroliga kunder mot en lyckad affär för alla parter.

Läs mer
Ett team kollegor som pratar
 • Closers
 • Rekrytering
 • Sälj
 • Closers
 • SaaS
Säljtips för SaaS – så landar din startup nya kunder

Det är en spännande resa att dra igång ett företag inom SaaS. Du har väldigt många möjligheter framför dig, men även flera utmaningar. Det är svårt att nå de första kunderna och få fart på försäljningen. Därför har vi samlat våra bästa säljtips för hur du når fram till rätt kunder och lyckas med dina första affärer. Så att din startup kan växa.

Läs mer
manlig mänsklig hand som skakar hand med robot
 • Closers
 • Rekrytering
 • Closers
AI inom rekrytering – hur tekniken kan identifiera rätt potential

AI befinner sig just nu i en mycket snabb utveckling och förändrar i grunden hur vi arbetar och gör affärer. AI påverkar även hur vi rekryterar, och det behövs. Ska företag kunna lyckas på en ständigt föränderlig marknad behöver de fokusera mer på potential och förändringsförmåga än på erfarenheter när de rekryterar. Här kan AI utgöra den kraft som behövs för att utveckla och framtidssäkra rekryteringen så att arbetsgivarna kan identifiera och attrahera rätt talang för framtiden. Så här kan AI användas för en mer träffsäker rekrytering som hjälper företag att lyckas på morgondagens marknad.

Läs mer
Nybliven interimschef
 • Closers
 • Interim
 • Closers
5 tips till dig som nybliven interimschef

Ny på jobbet som interimschef? Då står du inför andra utmaningar och förutsättningar än om det hade gällt en traditionell ledarskapsroll. Ska du kunna lyckas i ditt uppdrag behöver du kunna prioritera, kommunicera, planera och skapa relationer på ett annat sätt. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas som nybliven interimschef!

Läs mer