kunskapsbank

Fördelar med en interim säljchef

Med en interim försäljningschef kan ni snabbt få den erfarenhet och specialistkompetens er organisation behöver för att utvecklas. Att hyra in en interim säljchef är även ett smidigt sätt att få nödvändig kompetens på plats under tiden ni rekryterar en ny säljchef. Och det finns ytterligare fördelar. Här får du ta del av fler fördelar med att hyra in den säljledare som krävs för att hantera en viss situation, samt hur ni kan stärka er säljorganisation med en interim säljchef.

En interim försäljningschef kan bidra med både erfarenhet och specialistkompetens när en organisation vill utvecklas. Att hyra in en säljchef är dessutom ett smidigt sätt att snabbt få kompetens på plats medan rekryteringsprocessen efter en ny säljchef pågår. Det här är bara några av fördelarna med interima säljledare. Det finns ytterligare vinster med att hyra in den kompetens som krävs för en viss situation eller utmaning. Här får du veta mer om hur du kan stärka er säljorganisation med en interim säljchef.

En interim säljchef löser era personalutmaningar

Säljchefer är människor, och precis som alla andra kan de bli sjuka, behöva ta tjänstledigt, gå på föräldraledighet eller vara borta från sin tjänst av någon annan anledning. Medan det här är fullt naturligt, så lämnar det samtidigt säljorganisationen utan det viktiga ledarskap den behöver. En interim säljchef har i regel lång erfarenhet av att leda säljare och av att snabbt komma på plats och sätta sig in i en ny organisation. Det gör att ni får en driven tillfällig ersättare som inte behöver någon startsträcka och som kan hålla i rodret. På så sätt kan verksamheten flyta på som vanligt tills den ordinarie säljchefen är tillbaka.

En annan personalutmaning är om ni behöver rekrytera en ny säljchef med kort varsel. Påskyndade rekryteringsprocesser är en vanlig anledning till felrekryteringar. Här kan en interim säljchef fungera som en tillfällig ersättare som bibehåller den viktiga strukturen. Under tiden ser ni till att ge rekryteringsprocessen den tid som behövs för att hitta rätt kompetens. En interimslösning är även ett bra sätt att ta till som extra stöd vid tillfällen då säljavdelningen är under extra stor belastning. Alternativt om avdelningens ledarskap behöver stöttas av någon annan anledning för att fungera optimalt.

En interim säljchef bidrar med specialistkompetens vid specifika utmaningar

För eller senare kommer en säljavdelning att stå inför någon form av utmaning. Det kan till exempel handla om förändringar i form av nya strukturer och affärsområden, eller en större expansion. Det kan också vara att behöva möta förändringar på marknaden, genomföra projekt som kräver särskild kompetens, eller vända nedåtgående försäljningssiffror. Interimschefer har ofta både specialistkompetens och erfarenhet av just utmaningar och förändringsarbete. De kan komma in som en utomstående kraft och se till att lotsa verksamheten genom den utmaning den står inför. Dessutom på ett kostnadseffektivt sätt som inte kräver någon nyrekrytering. Den interima säljchefen är på plats så länge ni behöver den, och när ni befinner er på den andra sidan av utmaningen kan den inhyrda specialisten gå vidare till nästa uppdrag.

På det här sättet blir en interim säljchef en snabb och smidig lösning på komplexa situationer. Ni får den expertis och det stöd ni behöver så länge som det krävs. Ni har en erfaren ledare på plats som framgångsrikt kan lotsa er genom era utmaningar. När ni känner att ni har situationen under kontroll igen, kan interim säljchefen lämna tillbaka tyglarna.

En interim säljchef kommer med nya insikter och perspektiv

Ett sätt att möta konkurrensen och att förbättra försäljningsstrategierna är att ta in någon utifrån som ser på verksamheten med nya ögon. En interim säljchef är en objektiv ledare med lång erfarenhet av försäljning. Det gör interimschefen till den perfekta kraften för att bidra med nya perspektiv, insikter och lösningar som ni inte själva har tänkt på. Här kan en interim säljchef komma med nya strategier och metoder, identifiera luckor och eventuella svagheter, peka på outnyttjade styrkor och bidra med andra värdefulla insikter som hjälper er att utvecklas.

En interim säljchef kan även coacha säljstyrkan och den befintliga säljchefen, samt ge rekommendationer om vilken kompetens som behövs rekryteras. Dessutom komma med goda råd eller tipsa om vilka kunskaper ni skulle behöva utveckla. Detta kan bidra till att ge ny kraft och kompetens, och samtidigt stärka er position på marknaden vilket ökar försäljningen.

En interim säljchef ger säljorganisationen flexibilitet på en föränderlig marknad

Vi lever i snabbt föränderliga tider där det är svårt att förutse vad som kommer att hända. Det enda vi vet säkert är att organisationer behöver vara flexibla för att snabbt kunna anpassa sig efter oväntade förändringar och nya förhållanden. Här är en interim säljchef en flexibel lösning eftersom det innebär att ni snabbt kan få just den specifika kompetens ni behöver, och dessutom få den på plats relativt omgående. Interimslösningen ger er en mer framtidssäkrad organisation då ni inte behöver gå igenom processen med att anställa så fort ni behöver anpassa er efter förändringar.

Fler fördelar med en interim säljchef

 • En interimschef kan arbeta mycket effektivt eftersom den normalt sett inte är involverad i det vardagliga arbetet. Det gör att interimschefen helt och hållet kan fokusera på den uppgift som ska utföras.
 • Interimsledare är mycket bra kommunikatörer eftersom de snabbt behöver komma in i nya uppdrag och sätta sig in i nya organisationer. Tack vare den förmågan kan de föra in en tydlighet och öppenhet som hela organisationens kommunikation kan vinna på.
 • En interim säljchef är inte en del av den interna politiken inom organisationen. Däremot är det en ledare som inte har något att förlora på att vidta de åtgärder, eller komma med den feedback som krävs för att organisationen ska kunna utvecklas. Det är något som leder till snabbare och tydligare resultat.
 • Att ta in en erfaren interim säljchef är en indirekt kompetensutveckling för hela säljteamet. Interimsledaren bidrar nämligen till att hela tiden dela med sig av sin erfarenhet, expertis och med nya perspektiv och idéer. Detta bidrar i förlängningen till kunskaper och insikter som stannar kvar i organisationen även efter interimsuppdraget är över.
 • Interim är en kostnadseffektiv lösning eftersom ni bara betalar för den tid ni behöver. Ni får den erfarenhet och expertis som krävs – när ni behöver den – utan vare sig långdragna rekryteringsprocesser eller risker.

Closers kan hjälpa er med interima säljchefer när ni behöver få in specifik kompetens under en begränsad period. Tack vare vår långa erfarenhet av rekrytering och headhunting av säljare och säljchefer har vi tillgång till ett stort nätverk av kunniga, branscherfarna och högpresterande försäljningschefer som tar uppdrag på interim basis. Det gör att vi snabbt kan identifiera och leverera säljledare med lång erfarenhet som snabbt kan leverera resultat. Closers har en av marknadens kortaste tillsättningstider för dessa uppdrag. Ta kontakt med oss på Closers så hjälper vi er med rätt kompetens!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer
Kvinnlig marknadschef med 2 kollegor framför
 • Interim
 • Marknadsföring
Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

Läs mer
Kvinna och man i soffa som har möte
 • Chefsrekrytering
 • Interim
 • Marknadsföring
Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Läs mer
2 personer med dator i knät i soffa
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering
 • Sälj
Rekrytera säljchef – så får du rätt matchning

Det räcker inte bara med att rekrytera en bra säljchef. Ni behöver rekrytera en säljchef som är bra för just ert företag och era mål. Ni behöver utöver kompetens och erfarenhet även se till viktiga faktorer som kulturell matchning, potential, egenskaper som passar för era mål m.m. Här presenterar vi rekryteringstipsen som hjälper er att hitta rätt säljchef för just er verksamhet.

Läs mer