kunskapsbank

Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Med employee advocacy kan ni ta vara på en av de starkaste krafter ett företag har: Medarbetares engagemang. Företagets personal delar ofta redan med sig om sitt arbete online. Att organisera deras digitala aktiviteter i en employee advocacy-strategi kan bidra till flera fördelar för organisationen. Det kan stärka ert varumärke, generera bättre leads, öka er försäljning, attrahera topptalanger och höja er trovärdighet. Som bonus kommer medarbetaren öka sina chanser till utökade nätverk och stärkt professionellt rykte.

Här är de många fördelarna som kan länkas till att arbeta med employee advocacy. Och så här kommer ni i gång med att driva era medarbetares digitala engagemang.

Vad menas med employee advocacy? 

Employee advocacy är när ett företags medarbetare är aktiva online och bidrar till att själva lyfta fram positivt jobbrelaterat innehåll. Det kan till exempel göras via inlägg på sociala medier som LinkedIn, Facebook eller TikTok. Vad som skiljer employee advocacy från företagens egna online-engagemang är källan. Budskapen kommer inifrån företaget, i form av de anställdas egna genuina röster. Och jämfört med företagets digitala aktiviteter ger de anställdas engagemang mer tyngd – från högre trovärdighet till större räckvidd.

Det här medarbetarengagemanget online kan ta många olika former:

 • Dela företagets inlägg och kampanjer till sina egna nätverk. Som de är eller med egna kommentarer.
 • Visa hur det är att arbeta åt företaget ur ett insideperspektiv. Att till exempel dela med sig av aktuella projekt, nya kollegor, framgångar, insikter eller bara en vanlig dag på jobbet.
 • Rekommendera företagets lösningar till sina närstående och vänner.
 • Sprida varumärket genom att bära eller visa upp företagets profilkläder och profilprodukter i inlägg online.
 • Lyfta fram företagskulturen. Till exempel hur medarbetarna motiveras, utvecklas och belönas på jobbet. Dela de roliga och lärorika aktiviteter som höjer arbetsglädjen och får varje anställd att växa. 

De många vinsterna med employee advocacy 

Organisationer som har en employee advocacy-strategi har insett att de har mycket att vinna på att uppmuntra sina medarbetare att dela innehåll på ett naturligt sätt. De främsta vinsterna ligger i att strategin bidrar till ökad räckvidd och högre trovärdighet. Enligt LinkedIns undersökningar kring employee advocacy är det i snitt runt 3% av de anställda som aktivt delar innehåll om sitt företag. Och de delningarna ligger bakom en ökning på 30%, i förhållande till det totala engagemanget kring företagets innehåll. Det här beror, enligt samma undersökning, på att de anställdas egna digitala nätverk tillsammans har cirka tio gånger fler kontakter än vad företaget har följare.

Samtidigt visar Edelman Trust Barometer, som mäter den globala tilliten till varumärken, att människor är cirka tre gånger mer benägna att lita på det som en anställd delar online, jämfört med det som delas av exempelvis ett företags vd. LinkedIns analyser bekräftar det här och visar att klickfrekvensen (CTR) är runt dubbelt så hög för det innehåll som delas av anställda i förhållande till de inlägg företaget själv delar.

Den ökade räckvidden och tilliten har många positiva effekter på allt från marknadsföring och försäljning, till rekrytering:

 • Varumärkesmedvetenheten når mycket längre. Siffror visar att de inlägg som de anställda delar når 561% längre än när varumärket själv delar samma innehåll. Ett företag upplevs som mer tillgängligt och personligt när det är medarbetarna själva som är ansiktet utåt. 
 • Det är ett effektivt sätt att nå och påverka köparna inom B2B. Enligt siffror från IDC använder 75% av B2B-köparna sociala medier för sina köpbeslut. På C-nivå är den siffran 84%. Genuina relationer skapade genom employee advocacy når fram till de köparna med en högre trovärdighet.
 • Det blir också lättare att nå ut till de bästa kandidaterna. När era medarbetare aktivt delar inlägg om sitt arbete når de många personer inom samma område. De kan sprida en jobböppning längre och snabbare än via en annonsering. De har redan kännedom om de kontakter som visar intresse och vet om de uppfyller kraven. Det här gör även rekryteringsprocessen snabbare, mer kostnadseffektiv och ökar chanserna till en god matchning. En kandidat som tagit del av medarbetarnas innehåll har redan en god uppfattning om rollen och hur de passar in i kulturen.

Så kommer ni i gång med employee advocacy

Att involvera medarbetarna som ambassadörer i den digitala världen kan alltså ge många och positiva effekter på företag och intäkter. Det kräver dock en genomtänkt strategi. Det hjälper inte att säga till de anställda att de måste bli mer aktiva online. Här behövs material, motivering och uppföljning. Skapa er employee advocacy-strategi så här:

 • Träna medarbetarna i employee advocacy och hur de kan använda sociala medier. Inte alla är insatta i eller bekväma med att vara aktiva online. Låt gärna några av de mer digitalt aktiva medarbetarna ta täten och vara mentorer och föredömen åt de som behöver mer stöd för att komma i gång.
 • Ge dem tillgång till högkvalitativt innehåll som de lätt kan dela i sina nätverk. Antingen direkt som länk eller med en personlig touch som gör innehållet mer intressant. Det ska gå snabbt och lätt för dem att vara aktiva online som ambassadörer.
 • Medarbetarna är inte skådespelare i er digitala strategi. Låt dem vara sig själva och använda sin egen röst. Det ger dem trovärdighet. Riktlinjer och policys för hur ni delar online kan ligga som grund för att se till att innehållet håller en viss standard, men i övrigt är det roligare för alla när det är naturligt och personligt.
 • Motivera och belöna medarbetarna för sina insatser inom employee advocacy. Fira framgångarna när ni når längre och ser bättre resultat. Stötta medarbetarna i att etablera sig själva och sin expertis online, så att de känner att de även kan använda employee advocacy-strategin för egen vinning och utöka sina nätverk. Inget ökar engagemanget som när medarbetare känner att de utvecklas i sin yrkesroll och får dela med sig av sina erfarenheter.
 • Mät och optimera. Precis som alla andra strategier behöver ni följa upp det digitala engagemanget för att se vad som når ut och inte. Anpassa därefter strategin till resultatet av uppföljningen.

Har ni medarbetare med en hög digital och social kompetens som kan bidra till er employee advocacy? Om inte kan vi identifiera och rekrytera dem åt dig. Ta kontakt med oss på Closers! 

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
businessman emailing
 • Closers
 • Sälj
 • B2B
 • Closers
 • säljare
Utmaningar och framgångsfaktorer för kall e-post i en digital försäljningsvärld

Det blir allt svårare att nå fram med kall e-post, eftersom mottagarna har tröttnat på inkorgar fulla av opersonliga massutskick. Dessutom gör nya AI-drivna algoritmer för e-postsäkerhet det allt svårare att nå fram med de kalla utskicken. Det är dags för en ny typ av kall e-post som är personligt anpassad och därför riktad till de mottagare som verkligen ser den som relevant. Så här tar du tekniken till hjälp för att skapa kall e-post som är meningsfull och leder till goda relationer. Istället för att leda till misstänksamhet från mottagaren.

Läs mer
b2b förtroende
 • Closers
 • Sälj
 • B2B
 • Closers
 • säljare
Från säljare till rådgivare – Förtroendets betydelse för att bygga starka kundrelationer inom B2B

Förtroendet spelar en allt större roll inom B2B-försäljning. Köparna vill samarbeta med en trovärdig rådgivare som kan bidra med expertis och stöd på ett ärligt sätt. Många säljare har dock problem med att omsätta förtroendet från att vara ett ledord, till att vara en strategi som bygger starka och långsiktiga kundrelationer. Här får du en djupare förståelse för vad förtroende verkligen innebär inom B2B-försäljning. Och samtidigt hur du rent praktiskt bygger ett förtroende som leder till långa och givande kundrelationer.

Läs mer
Trendspaning 2024
 • Closers
 • Closers
Trendspaning – De viktigaste förändringarna inom sälj och marknad 2024

Det händer mycket i världen, och inget år är det andra likt. Därför har det blivit ännu viktigare att hålla ett öga på framtiden för att veta vad som krävs för att lyckas. I den här aktuella trendspaningen delar Closers vd Robert Conzato med sig av sina viktigaste insikter kring vilka förändringar som är viktiga är hålla reda på; hur ny teknik kan effektivisera försäljningen; vad som händer på kandidatmarknaden och inom säljvärlden; samt vilka arbetsmetoder och egenskaper som är viktiga för att lyckas under 2024.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
5 fördelar med att outsourca rekrytering av chefer

Att outsourca rekryteringen av en chef snabbar upp processen och gör den mer kostnadseffektiv. Professionella rekryterare kan även nå fler och bättre kandidater, headhunta de bästa passiva kandidaterna, samt bidra med insikter som leder till bättre rekryteringsresultat. Här är de fem främsta fördelarna med att ta in hjälp vid en chefsrekrytering.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Marknadsföring
Vad gör en CMO?

En CMO (Chief Marketing Officer) har traditionellt varit ansvarig för en organisations marknadsaktiviteter och för att stärka varumärket, men dagens CMO har betydligt fler ansvarsområden. Nu är rollen även inblandad i företagets tillväxtstrategier, den övergripande kundupplevelsen och hur dataanalys kan användas för att hitta nya intäktsvägar. Så här arbetar dagens CMO, så utvecklas rollen och de här egenskaperna är viktiga hos en bra CMO.

Läs mer
 • Closers
 • Rekrytering
Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning för en trygg och träffsäker process

Det är inte alla kandidater som är ärliga i sina ansökningar. Många felrekryteringar sker på grund av att någon tar med meriter som inte stämmer, eller döljer information som kan leda till otrevliga överraskningar i efterhand. Ett sätt att säkerställa att bilden av kandidaten är både korrekt och så komplett som möjligt är att göra en bakgrundskontroll vid rekryteringen. Det leder inte bara till tryggare och mer framgångsrika rekryteringar som ger dig pålitliga medarbetare, du skyddar även din verksamhet mot många risker. Så här förbättrar du din rekrytering med hjälp av bakgrundskontroller.

Läs mer