kunskapsbank

Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Med employee advocacy kan ni ta vara på en av de starkaste krafter ett företag har: Medarbetares engagemang. Företagets personal delar ofta redan med sig om sitt arbete online. Att organisera deras digitala aktiviteter i en employee advocacy-strategi kan bidra till flera fördelar för organisationen. Det kan stärka ert varumärke, generera bättre leads, öka er försäljning, attrahera topptalanger och höja er trovärdighet. Som bonus kommer medarbetaren öka sina chanser till utökade nätverk och stärkt professionellt rykte.

Här är de många fördelarna som kan länkas till att arbeta med employee advocacy. Och så här kommer ni i gång med att driva era medarbetares digitala engagemang.

Vad menas med employee advocacy? 

Employee advocacy är när ett företags medarbetare är aktiva online och bidrar till att själva lyfta fram positivt jobbrelaterat innehåll. Det kan till exempel göras via inlägg på sociala medier som LinkedIn, Facebook eller TikTok. Vad som skiljer employee advocacy från företagens egna online-engagemang är källan. Budskapen kommer inifrån företaget, i form av de anställdas egna genuina röster. Och jämfört med företagets digitala aktiviteter ger de anställdas engagemang mer tyngd – från högre trovärdighet till större räckvidd.

Det här medarbetarengagemanget online kan ta många olika former:

 • Dela företagets inlägg och kampanjer till sina egna nätverk. Som de är eller med egna kommentarer.
 • Visa hur det är att arbeta åt företaget ur ett insideperspektiv. Att till exempel dela med sig av aktuella projekt, nya kollegor, framgångar, insikter eller bara en vanlig dag på jobbet.
 • Rekommendera företagets lösningar till sina närstående och vänner.
 • Sprida varumärket genom att bära eller visa upp företagets profilkläder och profilprodukter i inlägg online.
 • Lyfta fram företagskulturen. Till exempel hur medarbetarna motiveras, utvecklas och belönas på jobbet. Dela de roliga och lärorika aktiviteter som höjer arbetsglädjen och får varje anställd att växa. 

De många vinsterna med employee advocacy 

Organisationer som har en employee advocacy-strategi har insett att de har mycket att vinna på att uppmuntra sina medarbetare att dela innehåll på ett naturligt sätt. De främsta vinsterna ligger i att strategin bidrar till ökad räckvidd och högre trovärdighet. Enligt LinkedIns undersökningar kring employee advocacy är det i snitt runt 3% av de anställda som aktivt delar innehåll om sitt företag. Och de delningarna ligger bakom en ökning på 30%, i förhållande till det totala engagemanget kring företagets innehåll. Det här beror, enligt samma undersökning, på att de anställdas egna digitala nätverk tillsammans har cirka tio gånger fler kontakter än vad företaget har följare.

Samtidigt visar Edelman Trust Barometer, som mäter den globala tilliten till varumärken, att människor är cirka tre gånger mer benägna att lita på det som en anställd delar online, jämfört med det som delas av exempelvis ett företags vd. LinkedIns analyser bekräftar det här och visar att klickfrekvensen (CTR) är runt dubbelt så hög för det innehåll som delas av anställda i förhållande till de inlägg företaget själv delar.

Den ökade räckvidden och tilliten har många positiva effekter på allt från marknadsföring och försäljning, till rekrytering:

 • Varumärkesmedvetenheten når mycket längre. Siffror visar att de inlägg som de anställda delar når 561% längre än när varumärket själv delar samma innehåll. Ett företag upplevs som mer tillgängligt och personligt när det är medarbetarna själva som är ansiktet utåt. 
 • Det är ett effektivt sätt att nå och påverka köparna inom B2B. Enligt siffror från IDC använder 75% av B2B-köparna sociala medier för sina köpbeslut. På C-nivå är den siffran 84%. Genuina relationer skapade genom employee advocacy når fram till de köparna med en högre trovärdighet.
 • Det blir också lättare att nå ut till de bästa kandidaterna. När era medarbetare aktivt delar inlägg om sitt arbete når de många personer inom samma område. De kan sprida en jobböppning längre och snabbare än via en annonsering. De har redan kännedom om de kontakter som visar intresse och vet om de uppfyller kraven. Det här gör även rekryteringsprocessen snabbare, mer kostnadseffektiv och ökar chanserna till en god matchning. En kandidat som tagit del av medarbetarnas innehåll har redan en god uppfattning om rollen och hur de passar in i kulturen.

Så kommer ni i gång med employee advocacy

Att involvera medarbetarna som ambassadörer i den digitala världen kan alltså ge många och positiva effekter på företag och intäkter. Det kräver dock en genomtänkt strategi. Det hjälper inte att säga till de anställda att de måste bli mer aktiva online. Här behövs material, motivering och uppföljning. Skapa er employee advocacy-strategi så här:

 • Träna medarbetarna i employee advocacy och hur de kan använda sociala medier. Inte alla är insatta i eller bekväma med att vara aktiva online. Låt gärna några av de mer digitalt aktiva medarbetarna ta täten och vara mentorer och föredömen åt de som behöver mer stöd för att komma i gång.
 • Ge dem tillgång till högkvalitativt innehåll som de lätt kan dela i sina nätverk. Antingen direkt som länk eller med en personlig touch som gör innehållet mer intressant. Det ska gå snabbt och lätt för dem att vara aktiva online som ambassadörer.
 • Medarbetarna är inte skådespelare i er digitala strategi. Låt dem vara sig själva och använda sin egen röst. Det ger dem trovärdighet. Riktlinjer och policys för hur ni delar online kan ligga som grund för att se till att innehållet håller en viss standard, men i övrigt är det roligare för alla när det är naturligt och personligt.
 • Motivera och belöna medarbetarna för sina insatser inom employee advocacy. Fira framgångarna när ni når längre och ser bättre resultat. Stötta medarbetarna i att etablera sig själva och sin expertis online, så att de känner att de även kan använda employee advocacy-strategin för egen vinning och utöka sina nätverk. Inget ökar engagemanget som när medarbetare känner att de utvecklas i sin yrkesroll och får dela med sig av sina erfarenheter.
 • Mät och optimera. Precis som alla andra strategier behöver ni följa upp det digitala engagemanget för att se vad som når ut och inte. Anpassa därefter strategin till resultatet av uppföljningen.

Har ni medarbetare med en hög digital och social kompetens som kan bidra till er employee advocacy? Om inte kan vi identifiera och rekrytera dem åt dig. Ta kontakt med oss på Closers! 

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
En kvinnlig kollega med läsplatta, tillsammans med en manlig och kvinnlig kollega som står och pratar
 • Sälj
AI för att stötta säljare och SDR i sitt dagliga arbete

AI är ett smart verktyg för att effektivisera tidsödande processer och för att analysera data som visar var de bästa affärerna finns. Så här kan du som säljare eller SDR använda AI-verktyg för att arbeta effektivare i din vardag och få datadrivna insikter i vilka potentiella kunder som har bäst chans att konvertera. Så att du kan överträffa dina resultat.

Läs mer
Kvinnlig cmo som sitter med sin laptop på kontor
 • Marknadsföring
Vad krävs för att lyckas i rollen som CMO på en digital marknad?

Dagens marknadsföring blir allt mer digitaliserad och teknikorienterad. Det här ställer fler och nya krav på CMO-rollen. Vad behöver en modern marknadschef egentligen vara bra på? Vilka förmågor och kompetenser krävs för att lyckas med dagens datadrivna marknadsföring? Handlar det bara om att analysera data och digitalisera marknadsföringsinsatserna? Eller behövs det fortfarande en känsla för kreativitet och god storytelling? Här får du svaret på vad dagens CMO behöver för att lyckas.

Läs mer
Kollegor på en startup som sitter i möte
 • Sälj
Så här tar du dig igenom Valley of Death när du skalar upp din SaaS-startup

SaaS-startups inom B2B ställs inför många utmaningar under sin tillväxtresa. Det är långt ifrån alla som klarar av att navigera fallgroparna som dyker upp när det är dags att skala upp verksamheten. De här svåra faserna under tillväxtresan kallas för Valley of Death. Här får du reda på vilka utmaningar din SaaS-startup kommer att ställas inför under sin resa, vilka de vanligaste fallgroparna är, samt hur du tar dig förbi dem så att ditt företag kan bli framgångsrikt.

Läs mer
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer