kunskapsbank

Vägen till en lyckad interim rekrytering – så hittar ni rätt kompetens

Interim rekrytering är mer utmanande än annan rekrytering. En chefsroll påverkar inte bara resultaten i verksamheten, den är också avgörande för om medarbetarna trivs och presterar eller om de börjar leta nytt jobb. Därför är det viktigt att vara noggrann och ta rekryteringsprocessen på allvar för att hitta rätt person för chefsrollen. Här är tipsen och metoderna för hur ni tydligt formulerar vem det är ni behöver och hur ni går till väga för att hitta den rätta chefen.

Interim rekrytering är en större utmaning än övrig rekrytering. Det är alltid en konst att hitta rätt kandidat, men konsekvenserna av en felrekrytering av en chef blir i regel så mycket större. Allt från försämrad lönsamhet till minskat engagemang och högre personalomsättning kan följa i kölvattnet om fel person får jobbet. Däremot kan rätt chef lyfta både motivationen och resultaten.

På grund av chefsrollen väger så tungt är det viktigt att ni tänker till extra mycket och tar processen på större allvar när det handlar om en interim rekrytering. Det här är de främsta sakerna ni bör tänka på när det kommer till att hitta rätt chef som tar er mot era mål.

Börja i rätt ände – behovsanalys och kravprofil

Det första, vanligaste och kanske största misstaget vid en interim rekrytering är att inte veta vad det är ni söker efter. En vag formulering av vad den nya chefen ska bidra med leder till en otydlig sök- och rekryteringsprocess, vilket i sin tur ökar risken för felrekrytering. Vet ni inte exakt vad det är ni behöver för den fas ni befinner er i nu är det lätt att göra som ni gjorde sist och i princip återanvända en gammal jobbannons. Men det första steget mot att hitta rätt chef för er är att vara på det klara med vilka behov ni har i dag och i framtiden. Att rekrytera en ny chef är en möjlighet att få in nya idéer och perspektiv som kan ta er längre än tidigare. Så börja med att skapa en så tydlig bild som möjligt av vilken typ av chef det är ni behöver.

Steg ett är att göra en behovsanalys. Vad är era mål och era strategier för att nå dem? Vill ni växa, nå nya marknader, förändra verksamheten? Vilka kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper behöver en chef ha för att kunna se till att ni lyckas med det? Lyssna även på medarbetarna och ta in deras synpunkter kring vad de tycker saknas, vilka egenskaper de värdesätter och vad de önskar för att kunna göra sitt jobb bättre. Det är de som kommer att påverkas mest av den nya chefen.

De behov ni sammanställer blir er behovsanalys, och den ligger till grund för steg två: kravprofilen. Där beskriver ni vad tjänsten går ut på och vilka uppgifter chefen ska utföra utifrån era mål och förväntningar. Kravprofilen visar vilken kompetens, erfarenhet, kvaliteter samt vilka egenskaper som krävs för att kunna möta era behov. Diskutera kravprofilen mellan ledning, nyckelpersoner och den del av verksamheten chefen kommer att ansvara för. Stäm av att ni alla håller med om att det är den här typen av chef som ni behöver, och att ni menar samma sak när ni definierar kriterierna.

Vilken typ av interim chef behöver ni?

När ni tar fram behovsanalysen och kravprofilen är det viktigt att ni tänker på vilken typ av chef det är ni behöver. Det finns flera olika slags ledarskapsstilar som passar för olika mål. Är ert mål att dubbla omsättningen på 3 år behövs det en målinriktad ledare, som tydligt kommunicerar och planerar vägen framåt och som har förmågan att leda organisationen i snabb förändringstakt. Handlar det om att navigera genom kostnadsbesparingar och att ställa om företaget till lönsamhet kan en ledare som är specialiserad på att hantera nedskärningar och genomföra omstruktureringar av verksamheten vara rätt kandidat. Handlar det om ett förändringsarbete och omställningar kan en lyhörd och kommunikativ chef skapa lugn och stabilitet för en smidig övergång. Era behov handlar inte bara om att matcha kunskap mot arbetsuppgifter. En chef är som en kapten som ska ha rätt egenskaper för att ta skutan i mål utifrån om ni avser att segla fort, långt eller på okända vatten.

Potential viktigare än erfarenhet

Ett annat vanligt misstag vid interim rekrytering är att titta för mycket bakåt på vad kandidaterna har åstadkommit. Det är inte ovanligt att företag på chefsjakt sätter ett grundkrav på ett stort antals års chefserfarenhet. Medan tidigare erfarenhet säger vad en person har varit kapabel att klara av, säger det inte alltid någonting om vad den personen har för potential att åstadkomma framöver. Att ställa krav på lång erfarenhet kan också stänga ute lämpliga personer som i övrigt har precis vad som behövs för att möta kravprofilen och bli just den chef som behövs.

En tidigare framgångsrik chef kan prestera sämre om de nya förutsättningarna inte passar egenskaperna bakom framgångarna. Och någon med lite ledarerfarenhet kan ha precis de egenskaper och den attityd som behövs för att nå era mål. Titta hellre på kandidaternas potential att ta er dit ni vill när ni går igenom kandidaterna.

Ett verktyg för att för att få en bredare och mer realistisk bild av chefskandidaternas potential och egenskaper är att använda personlighetstester som ett komplement i processen. Det kan ge en djupare insikt i hur en person presterar i en viss roll och vad den personen har för potential för framtida prestationer. Inte minst ger det mer tydlighet och saklighet än att lita på magkänslan.

Olika vägar för interim rekrytering

När ni har klart för er vilken typ av chef det är ni behöver finns det flera vägar att leta rätt på den personen. Eftersom det handlar om en så pass viktig roll lönar det sig att lägga mer resurser på den processen. Sök gärna både bredare och djupare än vid annan rekrytering. Använd flera kanaler och metoder för att nå ut så långt som möjligt och öka chanserna för att hitta precis rätt person för jobbet.

 • Jobbannonser är ett sätt att visa upp den lediga tjänsten och att sälja in er som arbetsgivare och arbetsplats. Det är kandidaternas marknad när det kommer till chefsroller, så ni behöver vara direkta och tydliga, och snabbt sälja in jobbet och varför det är så bra att arbeta hos just er. Lyft fram fördelarna med jobbet.
 • Digital annonsering har fördelen att det går att segmentera målgruppen och nå fram med anpassade budskap till de mest relevanta kandidaterna. Det går också att optimera annonseringen i realtid för att nå ut bättre.
 • Search är en datadriven rekryteringsmetod där positionen, målen och kandidatmarknaden analyseras för att leta fram de lämpligaste kandidaterna, och vad som attraherar dem.
 • Headhunting är effektivt eftersom det är en uppsökande form av rekrytering. Rätt chef för rollen kanske inte aktivt letar nytt jobb, men kan bli intresserad om personen blir uppvaktad. Headhuntingbyråer brukar dessutom vara inriktade mot en viss bransch och har stora nätverk inom den branschen att nyttja i jakten på rätt person för chefsjobbet.

Behöver du hjälp med din interim rekrytering? Vi kan headhunta den stjärna ni behöver. Ta kontakt med oss på Closers så hittar vi rätt person!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Kvinnlig marknadschef med 2 kollegor framför
 • Interim
 • Marknadsföring
Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

Läs mer
Kvinna och man i soffa som har möte
 • Chefsrekrytering
 • Interim
 • Marknadsföring
Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Läs mer
2 personer med dator i knät i soffa
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering
 • Sälj
Rekrytera säljchef – så får du rätt matchning

Det räcker inte bara med att rekrytera en bra säljchef. Ni behöver rekrytera en säljchef som är bra för just ert företag och era mål. Ni behöver utöver kompetens och erfarenhet även se till viktiga faktorer som kulturell matchning, potential, egenskaper som passar för era mål m.m. Här presenterar vi rekryteringstipsen som hjälper er att hitta rätt säljchef för just er verksamhet.

Läs mer
Interim manlig chef inom sälj med kollega i bakgrunden
 • Chefsrekrytering
 • Marknadsföring
 • Sälj
Fördelarna med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad

Det finns flera fördelar med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad. Till att börja med så får ni en snabb och mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Att samarbeta med professionella rekryterare leder dessutom till att ni når fler och bättre kandidater. Inte minst de attraktiva passiva kandidaterna. Ni kan även få nya insikter som ger er bättre sälj- och marknadschefer. Här är de främsta fördelarna med att ta in hjälp när ni ska rekrytera chefer inom sälj och marknad.

Läs mer
manlig säljchef i möte
 • Interim
 • Sälj
Fördelar med en interim säljchef

Med en interim försäljningschef kan ni snabbt få den erfarenhet och specialistkompetens er organisation behöver för att utvecklas. Att hyra in en interim säljchef är även ett smidigt sätt att få nödvändig kompetens på plats under tiden ni rekryterar en ny säljchef. Och det finns ytterligare fördelar. Här får du ta del av fler fördelar med att hyra in den säljledare som krävs för att hantera en viss situation, samt hur ni kan stärka er säljorganisation med en interim säljchef.

Läs mer
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer