kunskapsbank

Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

En interim marknadschef skiljer sig på flera sätt från en ordinarie marknadschef. Interima ledare är överlag en speciell typ av chefer som kan föra in nya nivåer av flexibilitet och effektivitet, samt bidra med unik expertis. Detta gör en interim marknadschef till en självgående och resultatorienterad kraft för särskilda situationer. Eftersom en interim marknadschef ofta anlitas för att hantera en särskild utmaning behöver man också tänka på ett annat sätt vid rekrytering av den här typen av interimt ledarskap. Här går vi igenom vilka särskilda egenskaper och förmågor som är viktiga för att ni ska få en bra matchning när ni letar efter en interim marknadschef.

Vilka egenskaper behöver dagens marknadschefer?

Till att börja med behöver en interim marknadschef ha goda egenskaper för att kunna hantera de utmaningar dagens marknadsavdelning står inför. Till exempel att snabbt kunna förstå nya kundbehov och beteenden, skapa medvetenhet och efterfrågan, eller att arbeta tillsammans med andra avdelningar. De marknadsspecifika egenskaper ni bör söka efter hos en interim marknadschef är därför:

 • En förmåga att snabbt kunna se, förstå och anpassa sig till snabba förändringar på marknaden. Dessutom behövs förmågan att forma ett flexibelt marknadsteam som hela tiden kan hitta nya vägar att nå fram med rätt budskap till rätt målgrupp.
 • Kompetensen att snabbt förstå de nya utmaningarna och att rekrytera strategiskt därefter. En interim marknadschef behöver kontinuerligt kunna utveckla sitt team för att möta förändringarna.
 • Att ha ett nära samarbete mellan marknad och sälj för att kunna arbeta effektivare mot gemensamma mål och tillsammans identifiera vilka leads som har störst chans att konvertera. Detta är något av ett måste idag. En interim marknadschef behöver ha en hög samarbetsförmåga och kunna kommunicera och koordinera med sälj och andra avdelningar.
 • Förståelse för hur man väcker engagemang, för att därmed kunna skapa en tydlig varumärkesmedvetenhet samt efterfrågan och förtroende för företagets produkter och tjänster. Detta kan göras bland annat genom att utforma strategiska kampanjer eller genom att skapa ett relevant och engagerande innehåll i flera kanaler.

Så skiljer sig en interim marknadschef från en ordinarie marknadschef

Interimschefer är specialiserade på att bidra med ett tillfälligt men högeffektivt ledarskap för att kunna möta specifika utmaningar och akuta behov. Uppdragen går ofta ut på att gå in som tillfällig chef för att ge en avdelning den struktur och det ledarskap som behövs när den ordinarie chefen saknas. Till exempel på grund av sjukdom eller ledighet, men även för att täcka upp medan rekryteringsprocessen efter en ny chef pågår. Det är också vanligt att ta in interima ledare av strategiska orsaker. Till exempel för att få den expertis som krävs för ett förändringsarbete, omvandla eller expandera en avdelning, eller hantera särskilda projekt.

Allt det här gör att en interim marknadschef har ett annat fokus än en ordinarie. Eftersom det ofta handlar om kortare uppdrag med ett specifikt mål behöver en interim marknadschef vara mer resultatfokuserad och effektiv. Där den ordinarie marknadschefen ser sitt uppdrag ur ett långsiktigt perspektiv, med längre strategier och skapandet av en bestående kultur som leder till framgång, är den interima marknadschefen snabb, direkt och helt orienterad mot att uppnå de specifika mål uppdraget handlar om.

Se till att den interima marknadschefens egenskaper matchar uppdraget

Om ni anlitar en interim marknadschef gör ni det av en specifik orsak. Kanske behöver ni en temporär ledare för marknadsavdelningen medan den ordinarie är borta eller medan ni rekryterar en ny. Eller så behöver ni en viss expertis för att hantera en särskild utmaning. Börja i ert eget behov. Behöver ni någon som har erfarenhet av att snabbt sätta sig in i en ny marknadsavdelning och leda den som vanligt under en begränsad tid? Eller en marknadsspecialist med särskilda förmågor som kan leda er framåt i en specifik riktning?

Dagens marknadsavdelning behöver som sagt vara agil och snabbt kunna förändas för att ta till sig och möta nya utmaningar. Det kan innebära att ni behöver en interim marknadschef för att utveckla nya strategier, rekrytera till nya funktioner (exempelvis till demand generation), forma ett starkare samarbete med säljavdelningen etc. Ska ni få rätt interimsledare för era behov, se då först och främst till vad det är ni vill uppnå. Identifiera därefter vilka egenskaper en interim marknadschef behöver ha för att lyckas med sitt uppdrag.

Snabb och resultatfokuserad

En interim marknadschef är något av en konsult. Någon som är där för ett specifikt uppdrag och som ska uppnå ett förbestämt resultat så snabbt som möjligt. Därför behövs det någon som klarar av att komma igång med en kort startsträcka och som kan fokusera på resultatet utan att bli inblandad i marknadsavdelningens andra behov. Leta därför efter egenskaper som självständighet, hög effektivitet och problemlösningsförmåga när ni ska rekrytera en interim marknadschef.

Någon som kan få med sig marknadsavdelningen

En interim marknadschef står ofta inför en delikat uppgift. Uppdraget handlar många gånger om att genomföra ett omfattande förändringsarbete. Som att införa nya strategier och arbetsmetoder, utveckla nya funktioner, ta fram metoder för att nå nya målgrupper eller använda nya kanaler. Och det på ett snabbt och effektivt sätt. Det krävs mer än bara hög drivkraft och resultatfokus för att klara av det uppdraget. Framför allt krävs det att den interima marknadschefen har de egenskaper som krävs för att få med sig marknadsavdelningen i det förändringsarbetet. Titta därför efter egenskaper och erfarenheter som:

 • Förmågan att leda förändring. Ska en interim marknadschef lyckas med att komma in med kort varsel och ändra på hur marknadsavdelningen arbetar, behövs en ledare med mycket god kommunikationsförmåga. Det vill säga, någon som kan förmedla och förklara förändringen.
 • Empati. Förändring skapar lätt oro. En framgångsrik interim marknadschef behöver därför ha en hög emotionell intelligens, vara lyhörd och kunna visa de oroliga medarbetarna den förståelse de behöver för att bli motiverade och engagerade i förändringsarbetet.
 • Förmågan att skapa förtroende. Undersökningar visar att medarbetare känner sig mer engagerade när de känner förtroende för sin ledare. Det här är avgörande för att den interima marknadschefen ska kunna utföra sitt uppdrag framgångsrikt. Därför krävs det egenskaper som: transparent kommunikation; trovärdighet; och en förmåga att få medarbetarna att känna sig trygga. Framför allt krävs det ödmjukhet som visar att förändringarna är till för att medarbetarna på marknadsavdelningen ska kunna jobba bättre, och inte för att göra den interima marknadschefen framgångsrik.
 • Entusiasm. Ska en tillfällig ledare kunna få med sig sina medarbetare krävs det också en positiv inställning. En interim marknadschef som uppvisar en passion inför uppdraget, intresse för vad alla kan bidra med och en smittsam entusiasm inför att hjälpa marknadsavdelningen, motiverar och sprider engagemang. Därför är just detta avgörande egenskaper för att den interima marknadschefen ska lyckas.

Behöver ni en interim marknadschef? Closers är specialister på rekrytering av interimschefer på alla nivåer. Vi hjälper till att ge er just den erfarenhet och den kompetens som ni behöver för att möta era utmaningar. Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Säljchef som leder sitt team
 • Sälj
Självledarskap för säljchefen

Ska du som säljchef kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv. Självledarskap bygger på självmedvetenhet, målsättningar, kunskap och andra utvecklingsområden. När du utvecklar dig själv som ledare kan du också inspirera andra till utveckling, vilket leder vidare till bättre resultat. Här är principerna inom självledarskap som gör dig till en bättre och mer framgångsrik säljchef.

Läs mer
Säljare som står i fönster i telefon
 • Sälj
Utmaningarna dagens säljare står inför

Snabba förändringar leder till nya utmaningar för dig som säljare. I dag behöver du vara redo att tackla allt från krav på en personligare köpresa till brist på högkvalitativa leads och långa säljcykler som involverar flera beslutsfattare. Här får du veta vilka som är de vanligaste utmaningarna för säljare 2024, och hur du kan vända dem till möjligheter så att du kan överträffa dina försäljningsmål.

Läs mer
Sälj och marknad som jobbar tillsammans
 • Marknadsföring
 • Sälj
Sales- och marketing alignment – så skapar ni fler affärer med smarketing

Ett närmare samarbete mellan sälj och marknad leder till bättre strategier och starkare affärsresultat. Bland annat genom att det blir lättare att kvalificera leads och att dela viktiga insikter. Men det kan vara en utmaning att få två avdelningar med olika uppgifter och arbetssätt att samarbeta effektivt. Här är de många fördelarna med att förena sälj och marknad i en gemensam smarketing-strategi, och hur ni lyckas maximera det samarbetet.

Läs mer
Kvinnlig marknadschef med 2 kollegor framför
 • Interim
 • Marknadsföring
Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

Läs mer
Kvinna och man i soffa som har möte
 • Chefsrekrytering
 • Interim
 • Marknadsföring
Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Läs mer
2 personer med dator i knät i soffa
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering
 • Sälj
Rekrytera säljchef – så får du rätt matchning

Det räcker inte bara med att rekrytera en bra säljchef. Ni behöver rekrytera en säljchef som är bra för just ert företag och era mål. Ni behöver utöver kompetens och erfarenhet även se till viktiga faktorer som kulturell matchning, potential, egenskaper som passar för era mål m.m. Här presenterar vi rekryteringstipsen som hjälper er att hitta rätt säljchef för just er verksamhet.

Läs mer