kunskapsbank

Fem avgörande egenskaper hos en marknadschef inom B2B

Dagens marknadschef behöver ha många strängar på sin lyra för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen och skapa nya marknadsföringsstrategier som verkligen ger resultat. Så här ser de främsta utmaningarna ut för den moderna marknadschefen, och de här egenskaperna behövs för att kunna möta dem och nå nya framgångar. Det krävs allt från digital intelligens till ödmjukhet och avdelningsöverskridande strategier.

Marknadschefens roll i en B2B-organisation har genomgått stora förändringar. Allt från ny teknik till nya köp- och kundbeteenden ändrar på förutsättningarna, och leder till nya komplexa utmaningar. Nya krav innebär också att det krävs särskilda egenskaper för att skapa framgångsrika marknadsföringsstrategier som ökar företagets tillväxt. Vi ska undersöka vilka nya utmaningar B2B-marknadschefen står inför, och vilka fem egenskaper en modern marknadschef först och främst behöver ha för att nå framgång.

Marknadschefens utmaningar

Förutom de gamla vanliga utmaningarna att hålla budget, motivera team och nå mål, ställs marknadschefen hela tiden inför nya uppgifter och prövningar. I dagens föränderliga affärsvärld är marknadschefens främsta utmaningar just nu att:

 • Hålla en hög digital mognadsgrad. Kunderna gör större delen av sin köpresa online, så marknadsföringsinsatserna behöver anpassas för att nå dem där de finns, med rätt budskap i rätt format. Men det handlar även om att förstå hur den egna datan kan användas för analys och business intelligence, vilket leder till bättre beslut.
 • Kunna ligga steget före kunderna, eller åtminstone hålla samma takt. Vilka är deras aktuella behov och problem? Var letar de information just nu? Vilka kanaler är populärast? Hur förändras deras köpbeteende? 
 • Skapa förtroende och efterfrågan. Bra affärer bygger i dag på att nå de medvetna köparna så tidigt som möjligt för att skapa medvetenhet, trovärdighet och efterfrågan, samt att placera varumärket top-of-mind hos dem. Läs gärna mer om det här i vår artikel om den nya marknadsrollen Demand generation.
 • Arbeta tätare tillsammans med sälj. När marknad och sälj fyller igen det gamla historiska gapet mellan sina olika avdelningar, går det att gemensamt höja kvaliteten på leads och på så sätt skapa fler affärer. Enligt undersökningar från Aberdeen Group kan ett nära samarbete mellan försäljning och marknadsföring leda till 32 % högre intäkter och 36 % högre kundretention. Vill du veta mer om effekterna av samarbetet mellan marknad och sälj så har vi skrivit en artikel om det.

Egenskap 1: Driva förändring

Förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändringar på marknaden är avgörande i ett snabbt föränderligt marknadsföringslandskap. En framgångsrik marknadschef behöver ha förmåga att förstå vilka förändringar som krävs för att inte halka efter, samt kompetens att implementera förändringarna på ett smidigt sätt. Det behövs en talang för att skapa ett agilt marknadsteam som alltid är redo att förändra sitt sätt att arbeta, och som dessutom är villigt att pröva på nya saker. Marknadschefen behöver dels ha förmåga att motivera och visa på vinsterna med att arbeta annorlunda, dels också kunna lyssna på teamet för att ta vara på deras insikter i förändringsarbetet.

Att driva förändring bygger på att hela tiden mäta och utvärdera. Fungerar de nya strategierna? Nås målen på det här sättet? Vad behöver optimeras? Marknadsföring är i dag ett turbulent område där förutsättningarna ändras snabbare än morgonkaffet hinner kallna. Och de nya strategierna behöver hela tiden förankras i vad som bevisligen fungerar.

Egenskap 2: Kunna bygga agila och dynamiska marknadsteam

För inte så länge sen fanns inte funktioner som Demand generation eller Sales Development Representative. Nu är de kritiska roller i (eller nära) marknadsavdelningen. Marknad behöver hela tiden nya funktioner för att kunna hänga med i utvecklingen. En av de viktigaste egenskaperna för en marknadschef är därför förmågan att skapa ett dynamiskt team, som hela tiden utvecklas och hittar nya vägar att möta utmaningarna. För att lyckas med det behöver marknadschefen dels kunna rekrytera strategiskt utifrån målen. Det behövs en klarsynthet att se bortom de karismatiska marknadsföringsstjärnorna och i stället fokusera på de förmågor som krävs för att nå målen. En framgångsrik marknadsavdelning byggs på funktioner snarare än personer. Marknadschefen behöver kunna se vilka roller som krävs för att nå målen och rekrytera därefter.

Ett dynamiskt marknadsteam kräver också konstant utveckling. En ny funktion kan skapas utifrån befintlig kompetens. En bra marknadschef uppmuntrar lärande och en vilja att växa. Det skapar formbara och tåliga team som snabbt kan reagera på förändringar. Bonusen är att medarbetare som känner att de får utvecklas i sin roll, också trivs bättre och har större engagemang.

Egenskap 3: Kunna arbeta över avdelningsgränserna

En framgångsrik marknadschef behöver lämna det gamla tänket där sälj klagade på marknad för att de levererade dåliga leads, och marknad i sin tur rullade ögonen över hur lite säljarna använde de leads de fick. I dag är en integrering av marknad och sälj det nya normala. Det krävs en samförståelse och gemensamma mål för att kunna identifiera vilka leads som har bäst chans att konvertera, när de är mogna att överlämnas, och vilket material som behövs i den processen.

Dagens marknadschef tittar inte bara till sitt eget team. Det är en ledare som river avdelningsväggarna och lyssnar på säljarna för att ta reda på hur marknad kan jobba smartare och effektivare. Det krävs en förmåga att skapa samsyn, bygga en gemensam grund och att jobba mot gemensamma mål som fokuserar på tillväxt.

Egenskap 4: Digital intelligens

I dagens digitala värld flyter det enorma mängder data. Det är en mycket värdefull information som den smarta marknadschefen behöver kunna ta vara på. Genom att samla in och analysera kunddata från bland annat CRM, MAP och andra kundinteraktioner går det att se mönster som visar vilka de bästa kunderna är, vad de köper och när, och framför allt vilka marknadsföringsinsatser det är som engagerar dem och får dem att konvertera. En modern marknadschef har strategier på plats för att ta vara på datadrivna insikter, och kan dessutom använda dem till att ta bättre beslut som leder till ökade resultat.

En marknadschef med ett datadrivet synsätt tar också fram KPI:er för att mäta hur den digitala interaktionen med de potentiella kunderna lyckas. Var når organisationen sina bästa kunder? Vilka kanaler engagerar mest och vilka budskap ger bäst resultat? Vilka marknadsinsatser har högst påverkan på intäkterna? De mätningarna är nyckeln till en framgångsrik marknadsföring inom B2B.

Egenskap 5: Förmåga att skapa ett resultatdrivande innehåll

Ett av marknadsavdelningens främsta verktyg för att skapa förtroende, varumärkesmedvetenhet och efterfrågan, och väcka engagemang och driva fram bra leads är ett intressant och relevant innehåll. Det krävs dessutom ett stabilt flöde av det här engagerande innehållet. Enligt HubSpots data så får de företag som publicerar 16 eller fler inlägg per månad cirka 4,5 gånger fler leads, än de företag som bara skapar upp till 4 inlägg i månaden. Att synas och att skapa medvetenhet lönar sig. Frågan är dock om det bara är marknad som ska skapa det innehållet?

En marknadschef behöver vara kreativ. Inte bara när det kommer till att skapa intressant material eller när det gäller att motivera och utveckla sitt team. Det behövs en kreativitet (och ödmjukhet) att ta in fler som bidrar. Som exempel sitter sälj ofta på unika insikter i hur kunderna tänker, vilka frågor de har och vilka problem de brottas med. En klok marknadschef utvecklar samarbetet med sälj till att omfatta vilket innehåll som verkligen engagerar. Hen hör sig för med kundsupport och customer success om de har idéer och unika insikter för hur det går att skapa förtroende, och bidra med kunskap som löser kundernas problem. Marknadschefen öppnar dörrarna till innehållsskapandet och låter alla som har något att bidra med delta.  

Closers rekryterar marknadsförare och digitala strateger som tar er marknadsföring till nästa nivå. Kontakta oss idag för att rekrytera en marknadschef som passar era behov.

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
Kvinnlig marknadschef med 2 kollegor framför
 • Interim
 • Marknadsföring
Vilka egenskaper söker företag hos en interim marknadschef?

En interim marknadschef har förmågan att snabbt och effektivt lösa marknadsavdelningens omedelbara behov och särskilda utmaningar. Att rekrytera en interim marknadschef följer dock en annan process än den vanliga chefsrekryteringen. Ska den interima marknadschefen kunna lyckas med att komma in utifrån, och dessutom snabbt kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det specifika förmågor. Titta efter dessa egenskaper hos en interim marknadschef för att få en god matchning till marknadsavdelningens konkreta behov. Vilka direkta kompetenser behövs för att lösa dem?

Läs mer
Kvinna och man i soffa som har möte
 • Chefsrekrytering
 • Interim
 • Marknadsföring
Vad kostar en interim chefsrekrytering inom marknadsföring?

Att ta in en interimschef för verksamhetens marknadsföring är ett effektivt sätt att få in särskild kompetens och erfarenhet, som snabbt kan gå in och lösa marknadsavdelningens utmaningar. Expertkunskap kommer dock med en prislapp. Så vad beror den kostnaden på? Och vad får du för pengarna när du väljer en interim chefsrekrytering för marknadsföringen? Att välja interim är kostnadseffektivt i längden när du ser till vad interimschefen tillför i form av besparingar, högre effektivitet och konkurrensfördelar. Så här ska du räkna för att se värdet av en interim lösning.

Läs mer
2 personer med dator i knät i soffa
 • Chefsrekrytering
 • Rekrytering
 • Sälj
Rekrytera säljchef – så får du rätt matchning

Det räcker inte bara med att rekrytera en bra säljchef. Ni behöver rekrytera en säljchef som är bra för just ert företag och era mål. Ni behöver utöver kompetens och erfarenhet även se till viktiga faktorer som kulturell matchning, potential, egenskaper som passar för era mål m.m. Här presenterar vi rekryteringstipsen som hjälper er att hitta rätt säljchef för just er verksamhet.

Läs mer
Interim manlig chef inom sälj med kollega i bakgrunden
 • Chefsrekrytering
 • Marknadsföring
 • Sälj
Fördelarna med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad

Det finns flera fördelar med att outsourca chefsrekryteringen inom sälj och marknad. Till att börja med så får ni en snabb och mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Att samarbeta med professionella rekryterare leder dessutom till att ni når fler och bättre kandidater. Inte minst de attraktiva passiva kandidaterna. Ni kan även få nya insikter som ger er bättre sälj- och marknadschefer. Här är de främsta fördelarna med att ta in hjälp när ni ska rekrytera chefer inom sälj och marknad.

Läs mer
manlig säljchef i möte
 • Interim
 • Sälj
Fördelar med en interim säljchef

Med en interim försäljningschef kan ni snabbt få den erfarenhet och specialistkompetens er organisation behöver för att utvecklas. Att hyra in en interim säljchef är även ett smidigt sätt att få nödvändig kompetens på plats under tiden ni rekryterar en ny säljchef. Och det finns ytterligare fördelar. Här får du ta del av fler fördelar med att hyra in den säljledare som krävs för att hantera en viss situation, samt hur ni kan stärka er säljorganisation med en interim säljchef.

Läs mer
Manlig kommunikationschef med kollegor i bakgrunden
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Closers
 • Marknad
Vad innebär rollen som kommunikationschef?

Att ha rollen som kommunikationschef inom B2B är ett stort ansvar eftersom det handlar om att arbeta både strategiskt och operativt med verksamhetens alla kommunikationsinsatser. Internt som externt. Ett arbete som omfattar allt från pressreleaser till onlinenärvaro och rykteshantering. Så här ser kommunikationschefens uppgifter och utmaningar ut på dagens marknad.

Läs mer