kunskapsbank

Fem avgörande egenskaper hos en marknadschef inom B2B

Dagens marknadschef behöver ha många strängar på sin lyra för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen och skapa nya marknadsföringsstrategier som verkligen ger resultat. Så här ser de främsta utmaningarna ut för den moderna marknadschefen, och de här egenskaperna behövs för att kunna möta dem och nå nya framgångar. Det krävs allt från digital intelligens till ödmjukhet och avdelningsöverskridande strategier.

Marknadschefens roll i en B2B-organisation har genomgått stora förändringar. Allt från ny teknik till nya köp- och kundbeteenden ändrar på förutsättningarna, och leder till nya komplexa utmaningar. Nya krav innebär också att det krävs särskilda egenskaper för att skapa framgångsrika marknadsföringsstrategier som ökar företagets tillväxt. Vi ska undersöka vilka nya utmaningar B2B-marknadschefen står inför, och vilka fem egenskaper en modern marknadschef först och främst behöver ha för att nå framgång.

Marknadschefens utmaningar

Förutom de gamla vanliga utmaningarna att hålla budget, motivera team och nå mål, ställs marknadschefen hela tiden inför nya uppgifter och prövningar. I dagens föränderliga affärsvärld är marknadschefens främsta utmaningar just nu att:

 • Hålla en hög digital mognadsgrad. Kunderna gör större delen av sin köpresa online, så marknadsföringsinsatserna behöver anpassas för att nå dem där de finns, med rätt budskap i rätt format. Men det handlar även om att förstå hur den egna datan kan användas för analys och business intelligence, vilket leder till bättre beslut.
 • Kunna ligga steget före kunderna, eller åtminstone hålla samma takt. Vilka är deras aktuella behov och problem? Var letar de information just nu? Vilka kanaler är populärast? Hur förändras deras köpbeteende? 
 • Skapa förtroende och efterfrågan. Bra affärer bygger i dag på att nå de medvetna köparna så tidigt som möjligt för att skapa medvetenhet, trovärdighet och efterfrågan, samt att placera varumärket top-of-mind hos dem. Läs gärna mer om det här i vår artikel om den nya marknadsrollen Demand generation.
 • Arbeta tätare tillsammans med sälj. När marknad och sälj fyller igen det gamla historiska gapet mellan sina olika avdelningar, går det att gemensamt höja kvaliteten på leads och på så sätt skapa fler affärer. Enligt undersökningar från Aberdeen Group kan ett nära samarbete mellan försäljning och marknadsföring leda till 32 % högre intäkter och 36 % högre kundretention. Vill du veta mer om effekterna av samarbetet mellan marknad och sälj så har vi skrivit en artikel om det.

Egenskap 1: Driva förändring

Förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändringar på marknaden är avgörande i ett snabbt föränderligt marknadsföringslandskap. En framgångsrik marknadschef behöver ha förmåga att förstå vilka förändringar som krävs för att inte halka efter, samt kompetens att implementera förändringarna på ett smidigt sätt. Det behövs en talang för att skapa ett agilt marknadsteam som alltid är redo att förändra sitt sätt att arbeta, och som dessutom är villigt att pröva på nya saker. Marknadschefen behöver dels ha förmåga att motivera och visa på vinsterna med att arbeta annorlunda, dels också kunna lyssna på teamet för att ta vara på deras insikter i förändringsarbetet.

Att driva förändring bygger på att hela tiden mäta och utvärdera. Fungerar de nya strategierna? Nås målen på det här sättet? Vad behöver optimeras? Marknadsföring är i dag ett turbulent område där förutsättningarna ändras snabbare än morgonkaffet hinner kallna. Och de nya strategierna behöver hela tiden förankras i vad som bevisligen fungerar.

Egenskap 2: Kunna bygga agila och dynamiska marknadsteam

För inte så länge sen fanns inte funktioner som Demand generation eller Sales Development Representative. Nu är de kritiska roller i (eller nära) marknadsavdelningen. Marknad behöver hela tiden nya funktioner för att kunna hänga med i utvecklingen. En av de viktigaste egenskaperna för en marknadschef är därför förmågan att skapa ett dynamiskt team, som hela tiden utvecklas och hittar nya vägar att möta utmaningarna. För att lyckas med det behöver marknadschefen dels kunna rekrytera strategiskt utifrån målen. Det behövs en klarsynthet att se bortom de karismatiska marknadsföringsstjärnorna och i stället fokusera på de förmågor som krävs för att nå målen. En framgångsrik marknadsavdelning byggs på funktioner snarare än personer. Marknadschefen behöver kunna se vilka roller som krävs för att nå målen och rekrytera därefter.

Ett dynamiskt marknadsteam kräver också konstant utveckling. En ny funktion kan skapas utifrån befintlig kompetens. En bra marknadschef uppmuntrar lärande och en vilja att växa. Det skapar formbara och tåliga team som snabbt kan reagera på förändringar. Bonusen är att medarbetare som känner att de får utvecklas i sin roll, också trivs bättre och har större engagemang.

Egenskap 3: Kunna arbeta över avdelningsgränserna

En framgångsrik marknadschef behöver lämna det gamla tänket där sälj klagade på marknad för att de levererade dåliga leads, och marknad i sin tur rullade ögonen över hur lite säljarna använde de leads de fick. I dag är en integrering av marknad och sälj det nya normala. Det krävs en samförståelse och gemensamma mål för att kunna identifiera vilka leads som har bäst chans att konvertera, när de är mogna att överlämnas, och vilket material som behövs i den processen.

Dagens marknadschef tittar inte bara till sitt eget team. Det är en ledare som river avdelningsväggarna och lyssnar på säljarna för att ta reda på hur marknad kan jobba smartare och effektivare. Det krävs en förmåga att skapa samsyn, bygga en gemensam grund och att jobba mot gemensamma mål som fokuserar på tillväxt.

Egenskap 4: Digital intelligens

I dagens digitala värld flyter det enorma mängder data. Det är en mycket värdefull information som den smarta marknadschefen behöver kunna ta vara på. Genom att samla in och analysera kunddata från bland annat CRM, MAP och andra kundinteraktioner går det att se mönster som visar vilka de bästa kunderna är, vad de köper och när, och framför allt vilka marknadsföringsinsatser det är som engagerar dem och får dem att konvertera. En modern marknadschef har strategier på plats för att ta vara på datadrivna insikter, och kan dessutom använda dem till att ta bättre beslut som leder till ökade resultat.

En marknadschef med ett datadrivet synsätt tar också fram KPI:er för att mäta hur den digitala interaktionen med de potentiella kunderna lyckas. Var når organisationen sina bästa kunder? Vilka kanaler engagerar mest och vilka budskap ger bäst resultat? Vilka marknadsinsatser har högst påverkan på intäkterna? De mätningarna är nyckeln till en framgångsrik marknadsföring inom B2B.

Egenskap 5: Förmåga att skapa ett resultatdrivande innehåll

Ett av marknadsavdelningens främsta verktyg för att skapa förtroende, varumärkesmedvetenhet och efterfrågan, och väcka engagemang och driva fram bra leads är ett intressant och relevant innehåll. Det krävs dessutom ett stabilt flöde av det här engagerande innehållet. Enligt HubSpots data så får de företag som publicerar 16 eller fler inlägg per månad cirka 4,5 gånger fler leads, än de företag som bara skapar upp till 4 inlägg i månaden. Att synas och att skapa medvetenhet lönar sig. Frågan är dock om det bara är marknad som ska skapa det innehållet?

En marknadschef behöver vara kreativ. Inte bara när det kommer till att skapa intressant material eller när det gäller att motivera och utveckla sitt team. Det behövs en kreativitet (och ödmjukhet) att ta in fler som bidrar. Som exempel sitter sälj ofta på unika insikter i hur kunderna tänker, vilka frågor de har och vilka problem de brottas med. En klok marknadschef utvecklar samarbetet med sälj till att omfatta vilket innehåll som verkligen engagerar. Hen hör sig för med kundsupport och customer success om de har idéer och unika insikter för hur det går att skapa förtroende, och bidra med kunskap som löser kundernas problem. Marknadschefen öppnar dörrarna till innehållsskapandet och låter alla som har något att bidra med delta.  

Closers rekryterar marknadsförare och digitala strateger som tar er marknadsföring till nästa nivå. Kontakta oss idag för att rekrytera en marknadschef som passar era behov.

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
 • Closers
 • Marknadsföring
Strategierna för demand generation

Demand generation är ett sätt att attrahera och engagera potentiella kunder genom att skapa medvetenhet och efterfrågan hos dem. För att er marknadsavdelning ska kunna lyckas med det krävs en strategi för hur ni tillsammans skapar innehåll; betygsätter och vårdar leads; identifierar och når era idealkunder; samt hur ni använder data för att få viktiga insikter. Så här bygger just er marknadsavdelning en framgångsrik demand generation-strategi som leder till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Läs mer
 • Closers
 • Marknadsföring
 • Social selling
Framgångsrik employee advocacy: Ta vara på era medarbetares engagemang i den digitala världen

Mycket av ett företags varumärkesbyggande, från försäljning till rekrytering, sker online och i sociala medier. Därför finns det god anledning att involvera alla medarbetare i det arbetet på ett naturligt sätt. Employee advocacy bygger på att uppmuntra de anställda att engagera sig i företagets digitala närvaro med egna inlägg. Inte minst för att en medarbetares inlägg når mycket längre och har högre trovärdighet jämfört med företagets egna inlägg. Skapa en employee advocacy-strategi som leder till en förbättrad marknadsföring, ökar er försäljning och underlättar rekrytering av de bästa kandidaterna. Så här gör ni.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Så lyckas du som säljchef inom B2B

Ska du kunna bli en framgångsrik säljchef inom B2B behöver du förstå vilka egenskaper som krävs för att möta dagens utmaningar. Ditt teams framgångar bygger på din förmåga att driva förändring, analysera data, identifiera vilka aktiviteter som leder till affärer, och förståelse för hur digital marknadsföring hänger ihop med säljprocessen. Här är det du behöver behärska för att bli en framgångsrik säljchef.

Läs mer
 • Closers
 • Interim
Vilka egenskaper söker företag hos en interimschef?

En interimschef kan med sin unika kompetens, snabbt och effektivt lösa ett företags omedelbara behov. Men att rekrytera en interimschef skiljer sig på många sätt jämfört med att rekrytera en traditionell chef. Det krävs speciella förmågor att komma in utifrån och snabbt lyckas med temporära övergångs- eller förändringsuppdrag. Det här är egenskaperna du ska leta efter för att hitta den interimschef som bäst matchar – och som kan lösa – de behov din verksamhet har.

Läs mer
 • Closers
 • Sälj
Färdigheterna som behövs för att bli en framgångsrik säljchef

I den dynamiska världen av företagsförsäljning spelar säljchefer en central roll i att styra framgång och tillväxt. Att nå positionen som säljchef är en resa som kräver en imponerande samling av färdigheter och egenskaper. Förutom att vara en mästare på att sälja, måste säljchefen vara en strategisk visionär, en skicklig kommunikatör, en utvecklande mentor och en datadriven beslutsfattare. Den här artikeln belyser de avgörande kompetenserna som formar framgångsrika säljchefer; och utforskar även de utmaningar som möts dem på den högsta nivån av deras karriär.

Läs mer