kunskapsbank

Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Som en central position på ett företag har VD:n ett ansvar som sträcker sig bortom den dagliga driften. Vid tider av förändring eller vid behov av branschspecifik kompetens, kan det ibland vara en strategisk fördel att tillsätta en interim chef. Genom att förstå VD‑rollens omfattning och identifiera situationer där en interim tillsättning kan vara nödvändig, skapar företaget bättre möjligheter att positionera sig för att möta framtida utmaningar.

VD-rollen och dess omfattning

En verkställande direktör har ett brett spektrum av ansvar och uppgifter som påverkar företagets övergripande riktning och framgång. Den här seniora positionen kräver en balans mellan en rad olika egenskaper. Att vara visionär strateg och praktisk genomförare är idag en förutsättning för att vara framgångsrik i att leda ett företag framåt. För att förstå vad en VD gör behöver man dock förstå omfattningen av det ansvar som rollen innefattar.
Några av de centrala delarna i VD-rollen inkluderar:

Strategiskt ledarskap

Strategiskt ledarskap i VD‑rollen handlar inte bara om att hantera den dagliga driften, utan att också forma och genomföra en övergripande strategi som driver företagets framgång på lång sikt. Det innebär att identifiera och prioritera mål, utveckla innovativa strategier, och fatta beslut som positionerar företaget för tillväxt och hållbarhet. Det handlar om att balansera kortsiktiga mål med en vision om framtiden, och att guida organisationen mot dessa mål genom att anpassa och omdefiniera strategier när det behövs.

Relationer med intressenter

Goda relationer med intressenter är en nyckelkomponent i en VD:s roll. Det handlar om att skapa och vårda ömsesidig förståelse och respekt, för att bygga en stark grund för företagets framgång. Intressenter är de individer eller grupper som påverkas av och i sin tur påverkar företagets verksamhet. En god relation som bygger på transparens och kommunikation skapar långsiktigt stöd och förtroende för en VD och minskar osäkerhet kring företagets framgång. En VD fungerar även som företagets ansikte utåt och representerar företaget i olika sammanhang, som branschmässor, media och offentliga evenemang.

Resultatansvar

Som VD ligger det yttersta ansvaret på att företagets prestation och resultat överensstämmer med styrelsens uppsatta mål och förväntningar. Det innebär att VD ansvarar för att företaget genererar önskade ekonomiska resultat och uppnår sina strategiska mål. Med andra ord: sätter den övergripande strategin, delegerar ansvar, analyserar och bedömer intäkter, kostnader och resultat och säkerställer att företaget gör rätt investeringar utifrån företagets finansiella förmåga.

Riskhantering

Genom att identifiera och hantera risker kan VD:n säkerställa att företaget är rustat att möta utmaningar och fortsätta växa även vid oväntade händelser. Exempelvis kan detta inkludera finansiella förluster, skador på varumärket eller rykte, eller annan negativ påverkan på verksamheten. Förmågan att hantera risker och att ha en riskhanteringsplan är avgörande för att skapa en stabil och långsiktig framgång för företaget.

Förändringsledning

I tider av förändring och omvandling leder VD:n processen att navigera företaget genom förändringar på ett effektivt sätt. Marknader, teknik och kundpreferenser förändras ständigt, och därför måste VD:n vara skicklig i att leda företaget genom dessa förändringar, för att framgångsrikt säkerställa relevans och konkurrenskraft. Att leda företaget genom komplexa förändringar är helt avgörande för att verksamheten ska förbli stabil och effektiv.

När bör man anlita en Interim VD?


Att tillsätta en interim VD kan vara strategiskt fördelaktigt i flera situationer där behovet av ledarskap och kompetens är akut eller bristfälligt. Här följer några scenarier där en tillsättning av en interim VD skulle kunna vara särskilt fördelaktigt:

 1. Ledarskapsövergångar: När en permanent VD avgår, pensionerar sig, eller av annan anledning och det tar tid att rekrytera en ersättare, kan en interimschef säkerställa en smidig övergång och kontinuitet i företagets drift.
 2. Strategiska förändringar: Vid stora omstruktureringar, sammanslagningar eller förändringar i företagets inriktning, kan en interim VD hjälpa till att utveckla och genomföra nödvändiga insatser för att navigera genom förändringarna.
 3. Branschspecifik kunskap: Om företaget står inför utmaningar eller möjligheter som kräver specialistkompetens, kan en interimschef med den nödvändiga expertisen vara till stor hjälp för att driva bolaget åt rätt håll.
 4. Kompetensgap: Vid tillfällen då en specifik kompetens eller erfarenhet saknas i den nuvarande ledningen, kan en interim VD snabbt fylla detta gap och ge nödvändig vägledning.
 5. Projektledning: För kortvariga projekt eller initiativ som kräver särskild ledning och fokus, kan en interimschef vara en tillfällig resurs som driver projektet framåt.
 6. Krishantering: Vid oväntade kriser, som ekonomiska problem, ledarskapskriser eller skandaler, kan en interim VD snabbt kliva in för att stabilisera situationen, vidta nödvändiga åtgärder och återupprätta förtroende.

Fördelar med en interim VD

En interim VD kan vara värdefull i situationer där ett snabbt och erfaret ledarskap krävs för att hantera förändringar, kriser eller specifika utmaningar.

I ett ständigt föränderligt företagslandskap bidrar en interim VD till viss flexibilitet i fördelning av ledarskapsresurser. Vid exempelvis övergångar, omstruktureringar eller andra organisatoriska förändringar kan man snabbt skala upp eller ner i ledningsgruppen med en interimschef, något som sparar tid och resurser jämfört med en permanent rekrytering.

Med en objektiv syn och externa perspektiv kan en interim VD vara en katalysator för att återställa ordning och bygga upp förtroende – både internt och externt. När en permanent VD går vidare eller avviker, riskerar företaget att hamna i osäkerhet. En interim VD säkerställer då en smidig övergång genom att bibehålla kontinuitet i ledarskapet, vilket ger företaget utrymme att genomföra en noggrann rekryteringsprocess utan att kompromissa med verksamhetens framgång. På sikt kan det även vara kostnadseffektivt att anlita en interim VD. Jämfört med att anställa en permanent VD, som kan kräva höga löner, förmåner och eventuellt avgångsvederlag, kan en interimschef erbjuda expertis med mindre ekonomisk risk.

Att tillsätta en interim VD är ett strategiskt viktigt steg som kan vara avgörande för ett företag att hantera utmaningar och säkra företagets framgång. Vill du veta mer om VD som interimt alternativ, samt hur det kan påverka din verksamhet? Hör av dig till oss för ett första konfidentiellt samtal.

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
EKEN Financing
 • Closers
 • Headhunting
 • Rekrytering
EKEN Financings unika idé fick toppkandidaterna att våga bryta upp från sina trygga tjänster

Hur lyckas ett startup-bolag med en ny och unik affärsidé attrahera den speciella kompetens som krävs för att lyfta? EKEN Financing erbjuder bolag att investera i högkvalitativa kolkrediter i svensk skog med omedelbar klimateffekt. En tjänst som kräver en unik affärskompetens där både skogskunskaper, trovärdighet och entreprenörskap väger tungt. Med Closers hjälp lyckades EKEN Financing inte bara hitta precis rätt kandidater. De lyckades även attrahera dem att gå från trygga anställningar till att våga ta sig an en startup med alla risker det kan innebära. Så här gick det till.

Läs mer
Kvinnlig säljare som håller i iphone
 • Closers
 • Säljare
Tiden som säljaren pratar som framgångsfaktor

Tala är silver, tiga är guld. I varje fall när det kommer till säljsamtal. Undersökningar visar att de bäst presterande säljarna medvetet lyssnar mer än de pratar. Det hjälper dem både att bygga upp en god relation samtidigt som de förstår kunden bättre. Här får du veta mer om hur aktivt lyssnande och 53:47 regeln hjälper dig till lyckade och effektiva säljsamtal, som kan leda till konvertering och fler affärer.

Läs mer
AI och sälj
 • Closers
 • Säljare
Framtidens försäljning: Hur påverkar AI säljarens roll och framgång

AI blir allt vanligare inom affärsvärlden, men hur påverkar tekniken försäljningen? Vilka möjligheter får säljarna, och vilka fallgropar kan dyka upp på vägen? Så här kan du som säljare använda AI för att bli mer produktiv, få bättre leads och planera bättre, utan att förlora den mänskliga kontakten.

Läs mer
En kvinnlig interim VD framför whiteboard
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Interim
Fördelarna med en interim VD

Vad gör en VD och när bör ett företag tillsätta en interim VD för ett chefsuppdrag? I den här artikeln tittar vi på omfattningen av VD-rollen och varför en interim VD kan vara en strategisk lösning för företag i förändring.

Läs mer
Demand generation team
 • Closers
 • Marknadsföring
Demand generation – de nya rollerna i marknadsteamet

För att kunna fånga dagens medvetna köpare så tidigt som möjligt, behöver marknad kunna skapa medvetenhet och efterfrågan genom hela köpresan. Demand generation är marknadsteamets nya roll som är med under hela cykeln och som använder olika metoder för att driva både intresse och tillväxt. Så här fungerar den nya rollen, och så vet du om det är vad du behöver för att få fler affärer.

Läs mer
Referenscase
 • Closers
 • Säljare
Så använder du referenscase för att vinna fler affärer

Genom att visa upp hur du har hjälpt andra kunder kan du skapa trovärdighet och trygghet när du säljer. Samtidigt krävs en väl genomtänkt strategi för att använda referenscase på ett framgångsrikt sätt. Här är de do’s and don’ts du behöver ha i bakhuvudet när du säljer med hjälp av case.

Läs mer