kunskapsbank

5 fördelar med att outsourca rekrytering av chefer

Att outsourca rekryteringen av en chef snabbar upp processen och gör den mer kostnadseffektiv. Professionella rekryterare kan även nå fler och bättre kandidater, headhunta de bästa passiva kandidaterna, samt bidra med insikter som leder till bättre rekryteringsresultat. Här är de fem främsta fördelarna med att ta in hjälp vid en chefsrekrytering.

Vill ni få ditt företag att växa behöver ni kompetenta ledare som tar verksamheten mot nya höjder. Men att rekrytera rätt chef kräver insikter, genomtänkta strategier och erfarenhet för att både identifiera och attrahera de bästa kandidaterna. Långt ifrån alla organisationer har det som krävs för att nå och locka till sig de bästa ledarna. Att ta hjälp av en extern professionell rekryterare är ett sätt att göra chefsrekryteringen effektivare och mer träffsäker. Inte minst kan det ge nyttiga insikter till att förbättra er rekrytering, och även utveckling på längre sikt. Här är fem goda orsaker till varför det är ett klokt drag att outsourca rekrytering av chefer.

1. Det är kostnadseffektivt

Att rekrytera bra chefer är affärskritiskt, och många organisationer brottas med att hålla kostnaderna nere. Sådana krav kan kollidera och vara orsak till att rekryteringsprocessen inte får den tid eller de resurser den kräver. Det kan i sin tur leda till en dålig matchning som påverkar företagets resultat på längre sikt. Alternativt kan rekryteringsprocessen ta mycket resurser internt. Att rekrytera en chef är en process som kan ta månader. Ett tidskrävande arbete som hindrar HR och andra inblandade från att fokusera på sitt ordinarie jobb. 

Rekryteringsbyråer arbetar dagligen med att nå och attrahera rätt kompetens för varje uppdrag. De har effektiva rekryteringsmetoder och upparbetade nätverk för att snabbt kunna hitta de kandidater som krävs för varje enskilt uppdrag. Det här är något som leder till en effektivare och snabbare rekryteringscykel som kan minska annars omfattande kostnader. För er som organisation betyder det att ni helt kan fokusera på er verksamhet och skapa värde. Samtidigt blir den efterfrågade tjänsten tillsatt fortare. Enligt Orion Talent kan en outsourcad rekryteringsprocess korta tiden till tillsättning med 15 dagar, och minska kostnaderna för rekryteringen med 35 %.

2. Att rekrytera en chef innebär större risker än annan rekrytering

All rekrytering är fylld av risker som kan leda till felaktiga beslut. Uppskattningsvis hälften av alla rekryteringar ses faktiskt som misslyckade. Och att göra om en hel rekryteringsprocess – med alla omkostnader det bidrar till – kostar i regel hundratusentals kronor. 

Tittar vi på rekrytering av chefer så står det ännu mer på spel. Enligt Gallup misslyckas företag att välja den kandidat med rätt talang för en chefsposition hela 82 % av tiden. När det handlar om att komma till rätta med en felrekrytering av en chef måste man även räkna på andra faktorer. Till exempel produktionsbortfall, minskat engagemang, försämrade kundrelationer, samt effekterna av dåliga beslut. Det här är dolda kostnader som kan slå hårt mot lönsamheten. En misslyckad chefsrekrytering kan även leda till att befintlig talang jagas bort från verksamheten. Det ligger mycket sanning bakom uttrycket ”people leave managers, not companies”. Ungefär hälften av alla anställda har någon gång under sin karriär lämnat sitt jobb för att komma bort från en chef. Att rekrytera fel chef kan därför inte bara bli mycket dyrt – det kan faktiskt sänka hela verksamheten.

När det handlar om en så pass viktig roll som en chefsposition är så måste det bli rätt. Externa rekryterare är specialiserade på att matcha kompetens mot företagets behov. Till kompetens räknas specifika egenskaper, bevisad förmåga och andra avgörande faktorer. Specialisterna har branschinsikter, kvalificeringsmetoder, känner till de vanligaste fallgroparna, kan se potential och förmåga bortom rekrytens cv. I regel genomförs dessutom kompetenstester för att avgöra om en kandidat verkligen är rätt för tjänsten. Kandidaten måste kunna tillföra mycket värde under lång tid. 

Vill du veta mer om vad du ska tänka på för att lyckas med chefsrekrytering? Läs vår artikel ”Rekrytera VD? Fem måsten för att hitta rätt matchning”.

3. Det går att nå fler kandidater, även de som inte aktivt letar efter jobb

Att outsourca rekrytering av chefer till en byrå som även arbetar med headhunting ökar kandidatutbudet ytterligare. Främst eftersom man även fångar upp de passiva kandidater som inte aktivt letar jobb. Intresset väcks nästan alltid till liv då rätt erbjudande dyker upp. Sanningen är den att de bästa kandidaterna som har den nyckelkompetens och den bevisade förmåga som företaget behöver, sällan eller aldrig letar efter jobb själva. Dessa toppkandidater identifieras och attraheras. En extern headhunter kan hitta dem och skapa det förtroende som behövs för att de ska kunna tänka sig att söka tjänsten.

Enligt Gartner så säger 36 % av HR-cheferna att de inte har tillräckliga resurser eller strategier för att hitta den kompetens som behövs. De här är inte helt förvånande, eftersom ett företag bara letar efter kandidater när de behöver anställa. En rekryteringsbyrå letar däremot efter bra kandidater varje dag, eftersom hela deras verksamhet går ut på att hitta rätt kompetens. I sitt arbete möter rekryterarna ideligen högkvalitativa chefskandidater som de lägger till i sina nätverk och databaser. De har en god kännedom om den kompetens som finns tillgänglig, samt var och när den är en bra matchning. Det ger er tillgång till en stor kandidatpool som ökar chanserna till att hitta just den chef ni behöver. Dessutom på ett snabbare sätt.

4. Ni får fler perspektiv och insikter

Att rekrytera själv blir lätt en process byggd på gamla vanor. Kravprofiler, intervjufrågor och resonemang återanvänds, och det är lätt hänt att en ny chef rekryteras som en kopia av en tidigare. Ofta helt utan att ta hänsyn till hur företaget har utvecklats eller vart det är på väg. En chefstjänst är inte som de andra rollerna i företaget. Tjänsten behöver vara i linje med aktuella behov och med framtida mål och visioner. Det här är en av de saker en extern rekryterare kommer att ta upp. Även andra viktiga frågor som annars skulle kunna vara lätt att glömma bort blir medtagna i processen. Till exempel vad som krävs av rollen på lång sikt; eller vilka specifika egenskaper som behövs för den. Att outsourca rekryteringen ger er även ett kunnigt bollplank som leder till en mer träffsäker kravprofil. Det i sin tur bidrar till mer genomtänkta beslut då en rekrytering av en ny chef ska göras.

En extern rekryterare utmanar även era tankesätt. Det är vanligt att branschvana ses som ett orubbligt måste under rekryteringen av en chef. Men inte sällan har det visat sig att de bästa kandidaterna kan komma från helt andra håll. Sakkunskap går att lära in, men inte tidigare erfarenhet av de utmaningar ett företag står inför, eller förmågan att komma med nya infallsvinklar och idéer. Rekryteringsbyråer ser till potential snarare än att bara checka av kravpunkter som kanske inte ens är relevanta för det ni vill uppnå på sikt. Att outsourca rekryteringsprocessen sparar inte bara tid – utan ger er mer värde än om ni gjorde det själva.

5. Ni riskerar inte att tappa bra kandidater

En bra rekryteringsprocess ska inte bara hitta de bästa kandidaterna. Den behöver även kunna bibehålla intresset från början till slut. Att tappa intressanta kandidater till följd av en dåligt utformad rekryteringsprocess är vanligare än vad många arbetsgivare tror. Enligt kandidatundersökningar från bland annat Criteria och Cronofy så hoppar många kandidater av processen på grund av den tar för lång tid och för att återkopplingen är för dålig. 54 % har övergett en rekryteringsprocess till följd av dålig kommunikation. 49 % har hoppat av för att det tog för lång tid att boka en intervju. 72 % säger att en smidig process påverkar deras slutgiltiga beslut om att ta jobbet eller inte. Risken med en långsam eller otydlig process är alltså att de bästa kandidaterna hoppar av. Utbudet begränsas då till dem som är kvar, som möjligtvis har sämre kvalifikationer men som saknar många andra alternativ.

En outsourcad rekryteringsprocess är inte bara snabbare och smidigare för dig som rekryterar. Den är även mer tilltalande för de chefskandidater du helst vill ha. Externa rekryterare vet hur de ska hålla de bästa talangerna varma. De återkopplar och ser till att processen inte stannar upp. Att rekrytera de bästa chefskandidaterna handlar om att visa dem respekt och att komma ihåg att de även ska välja er för att det ska sluta i en lyckad chefsrekrytering.

Behöver ni rekrytera en ny chef? Closers är specialiserade på chefsrekrytering och att attrahera nyckelkompetens på ledningsnivå. Kontakta oss!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
businessman emailing
 • Closers
 • Sälj
 • B2B
 • Closers
 • säljare
Utmaningar och framgångsfaktorer för kall e-post i en digital försäljningsvärld

Det blir allt svårare att nå fram med kall e-post, eftersom mottagarna har tröttnat på inkorgar fulla av opersonliga massutskick. Dessutom gör nya AI-drivna algoritmer för e-postsäkerhet det allt svårare att nå fram med de kalla utskicken. Det är dags för en ny typ av kall e-post som är personligt anpassad och därför riktad till de mottagare som verkligen ser den som relevant. Så här tar du tekniken till hjälp för att skapa kall e-post som är meningsfull och leder till goda relationer. Istället för att leda till misstänksamhet från mottagaren.

Läs mer
b2b förtroende
 • Closers
 • Sälj
 • B2B
 • Closers
 • säljare
Från säljare till rådgivare – Förtroendets betydelse för att bygga starka kundrelationer inom B2B

Förtroendet spelar en allt större roll inom B2B-försäljning. Köparna vill samarbeta med en trovärdig rådgivare som kan bidra med expertis och stöd på ett ärligt sätt. Många säljare har dock problem med att omsätta förtroendet från att vara ett ledord, till att vara en strategi som bygger starka och långsiktiga kundrelationer. Här får du en djupare förståelse för vad förtroende verkligen innebär inom B2B-försäljning. Och samtidigt hur du rent praktiskt bygger ett förtroende som leder till långa och givande kundrelationer.

Läs mer
Trendspaning 2024
 • Closers
 • Closers
Trendspaning – De viktigaste förändringarna inom sälj och marknad 2024

Det händer mycket i världen, och inget år är det andra likt. Därför har det blivit ännu viktigare att hålla ett öga på framtiden för att veta vad som krävs för att lyckas. I den här aktuella trendspaningen delar Closers vd Robert Conzato med sig av sina viktigaste insikter kring vilka förändringar som är viktiga är hålla reda på; hur ny teknik kan effektivisera försäljningen; vad som händer på kandidatmarknaden och inom säljvärlden; samt vilka arbetsmetoder och egenskaper som är viktiga för att lyckas under 2024.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
5 fördelar med att outsourca rekrytering av chefer

Att outsourca rekryteringen av en chef snabbar upp processen och gör den mer kostnadseffektiv. Professionella rekryterare kan även nå fler och bättre kandidater, headhunta de bästa passiva kandidaterna, samt bidra med insikter som leder till bättre rekryteringsresultat. Här är de fem främsta fördelarna med att ta in hjälp vid en chefsrekrytering.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Marknadsföring
Vad gör en CMO?

En CMO (Chief Marketing Officer) har traditionellt varit ansvarig för en organisations marknadsaktiviteter och för att stärka varumärket, men dagens CMO har betydligt fler ansvarsområden. Nu är rollen även inblandad i företagets tillväxtstrategier, den övergripande kundupplevelsen och hur dataanalys kan användas för att hitta nya intäktsvägar. Så här arbetar dagens CMO, så utvecklas rollen och de här egenskaperna är viktiga hos en bra CMO.

Läs mer
 • Closers
 • Rekrytering
Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning för en trygg och träffsäker process

Det är inte alla kandidater som är ärliga i sina ansökningar. Många felrekryteringar sker på grund av att någon tar med meriter som inte stämmer, eller döljer information som kan leda till otrevliga överraskningar i efterhand. Ett sätt att säkerställa att bilden av kandidaten är både korrekt och så komplett som möjligt är att göra en bakgrundskontroll vid rekryteringen. Det leder inte bara till tryggare och mer framgångsrika rekryteringar som ger dig pålitliga medarbetare, du skyddar även din verksamhet mot många risker. Så här förbättrar du din rekrytering med hjälp av bakgrundskontroller.

Läs mer