kunskapsbank

Vad kostar en interim chefsrekrytering?

En interimschef har den speciella kompetens och erfarenhet som snabbt kan lösa ett företags omedelbara utmaningar. Men expertis kommer med en prislapp. Vilken är den egentliga kostnaden för en interim chefsrekrytering? Hur mycket värde tillför den? Hur skiljer sig en intern rekrytering mot att outsourca det ledarskap som behövs för en viss situation? Att rekrytera interim är kostnadseffektivt om du värdesätter framgång. Så här ska du räkna för att se det värdet.

En interim chefsrekrytering är ett effektivt sätt att snabbt fylla viktiga roller. Eller för att få in speciell kompetens för att lösa företags omedelbara utmaningar. En interimslösning ger organisationen den expertis som behövs för att effektivt hantera tillfälliga projekt, vakanser och förändringar. I annat fall kan de leda till att bli onödigt kostsamma poster, som dessutom drar ut på tiden. Samtidigt är det ofta just kostnaden som får företag att tveka inför att ta in en interimschef. Så vad är då kostnaden för en interimslösning vägd mot dess värde? Vilken är skillnaden mellan att rekrytera internt och att outsourca? Vi ska reda ut vad det är som kostar med en interim chefsrekrytering, och sätta det i förhållande till alternativkostnaden, dvs vad det kan kosta att inte ta in en interimschef.

Varför rekrytera en interimschef?

Det finns flera skäl till att företag rekryterar chefer utifrån för ett interimsuppdrag. Vanligast är att den tillfälliga chefen garanterar att mål och resultat uppnås, innan eller medan rekryteringsprocessen av en ny ordinarie chef pågår. Eller vid tillfälliga vakanser som till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Andra orsaker till att ta in interimschefer med specifik ledarskapskompetens är på grund av särskilda behov som uppstår och ska hanteras – ofta under en övergångsperiod. Inte sällan används tillsättningen till expansioner, börsintroduktioner, komplexa projekt eller andra förändringar som pågår under just en kortare tid. Här kan en interimschef med erfarenhet av just den typen av förändringsarbete kliva in och effektivt guida arbetet. Hen kan sätta i gång genast – självständigt och fokuserat – och leverera överenskomna resultat. Ofta snabbare än vad en intern ledare hade kunnat göra. Att nyttja interimslösningar som strategisk satsning på det här sättet, ger företag kraft och flexibilitet när behovet är som störst.

Du kan läsa mer om fördelarna med interimslösningar i vår artikel ”Expertis på kort eller lång sikt? Så kan en interimschef hjälpa ditt företag att växa”.

Interimschef – kostnad vs värde

Trots att en interimschef kan tillföra mycket värde, framför allt i utmanande situationer, är det lätt att stirra sig blind på prislappen. Men det är viktigt att räkna på rätt sätt här. Det går inte att jämföra vare sig kostnaden eller det värde du får ut när du ställer en ordinarie chef direkt mot en interimschef. Om du till exempel slår ut årslönen för en fast anställd chef på antalet arbetsdagar på ett år, och jämför det mot vad en interimschef tar i arvode per dag, kommer det att se billigare ut att ha en fast anställd chef. Men att räkna på det sättet blir missvisande. 

Till att börja med kostar en fast anställd chef mer än bara sin lön. Med den typen av tjänst måste även försäkringar, tjänstepension, semesterlön, overheadkostnader, bonusar, tjänstebil och andra förmåner räknas med. Det kostar även att rekrytera och onboarda, samt att genomföra en exitprocess när den fasta chefen slutar. När du anlitar en interimschef står hens kompetens till ditt förfogande direkt, och är på plats redan inom någon dag. Uppdraget pågår heller inte längre än till projektet är klart, eller du anser det vara över. Du betalar alltså enbart för den tid interimschefen arbetar för att lösa uppgiften eller problemet. Ingenting annat.

Det går egentligen inte att ställa en interim- och en ordinarie chef mot varandra kostnadsmässigt eftersom det inte handlar om samma uppdrag. Det är till exempel lite som att ställa en ATläkare mot en specialistläkare. Speciella utmaningar kräver speciell kompetens. Interim bidrar till en specialistexpertis som inte finns inom ditt företag, och däri ligger också dess värde. 

När du rekryterar en interimschef behöver du därför tänka i termer av avkastning på en investering. Vad kostar det om en expansion eller större verksamhetsförändring försenas eller misslyckas, till följd av att ni saknade rätt kompetens? Vad är prislappen för att misslyckas med ett viktigt projekt? Hur mycket förlorar ni om ni inte kan utvecklas för att möta marknadens krav och blir omsprungna av konkurrenterna? 

Att rekrytera en interimschef är ett effektivt och värdeskapande sätt att uppnå affärsmål. Och att få högspecialiserad ledarskapsförmåga när den behövs som bäst, leder till mycket värde i förhållande till investeringen av kompetensen. Det värde du betalar för är bland annat:

 • En speciell uppsättning färdigheter som saknas internt och som ni varken har tid eller resurser för att utbilda eller utveckla i befintliga medarbetare.
 • Expertisen att stötta tillväxtambitioner, driva storskaliga förändringsprojekt, utbilda medarbetare och säkerställa kunskapsöverföring på lång sikt. Enligt McKinsey misslyckas 70 % av alla företagstransformationer. Bland annat på grund av brister i både kunskap och ledarskap. En interimschefs expertis leder ditt företag över till rätt sida av den statistiken.
 • Någon som har sett samma story flera gånger tidigare, exakt vet var fallgroparna finns, och hur vägen till framgång ser ut. En interimschef kan bidra till en förändringsresa med sunda och objektiva råd, och samtidigt lämna ett starkt arv bakom sig. 
 • En expert som behöver lyckas för att säkra framtida uppdrag. Går det bra för er går det bra för interimschefen, och hen får ett uppdrag till att stoltsera med.
 • En mycket erfaren ledare som kan hantera affärsutmaningar från dag ett, och på så sätt tillföra omedelbart värde.

Vid stora affärsutmaningar är kostnaden för att misslyckas betydligt större än kostnaderna för att rekrytera en interimschef. När uppdraget är klart har interimschefen antingen sparat företaget mer pengar än den debiterat, eller bidrar till så mycket värde att arvodet knappt märks vid sidan av de ökade intäkterna på lång sikt. Kostar en interimschef mycket? Inte om ni räknar på rätt sätt och förstår hur ni ska räkna på ROI:n.

Vad är skillnaden mellan att outsourca en interimslösning och att rekrytera internt?

Är du fortfarande osäker på om det är mer kostnadseffektivt att rekrytera en interimschef i förhållande till att rekrytera någon internt? Låt oss ställa deras olika förutsättningar mot varandra för att se vad de har för olika för- och nackdelar.

 • En fast chef behöver vänja sig vid sin nya roll och sätta sig in i sitt ansvar och sitt uppdrag. En interimschef kommer snabbt i gång, vilket leder till resultat som syns direkt. Interimschefen kan därför ge mycket mer värde på kort tid.
 • Någon som rekryteras internt är redan bekant med organisationskultur och med andra medarbetare. Men med en befintlig relation till organisationen följer också internpolitiska intressen. En interimschef är opartiskt och har inget ingenting att förlora på att ta de beslut som krävs för att lyckas. Den enda agendan är vad som är bäst för verksamheten.
 • En intern finns redan i lönerullorna och är en redovisad kostnad. Men det är en fast kostnad som inte påverkas av att resultaten uppnås eller inte. En interimschef är en inhyrd specialist som jobbar efter ett kontrakt som ska bidra till konkreta mål och förbättringar. Kostnaden är kopplad till önskvärda och uppnådda resultat. Att befordra någon internt leder dessutom till en vakans inom organisationen, vilken i sin tur måste lösas med en rekryteringsprocess.
 • En internt rekryterad förmåga har troligtvis gjort ett gott arbete inom organisationen tidigare. Men att vara bra på sitt tidigare jobb betyder inte att det finns kompetens att lyckas med nya utmaningar som förändringsprojekt. En interimschef har däremot lång erfarenhet och meriter av just transformation och utveckling. 
 • Någon intern känner till organisationen och hur den fungerar, men den erfarenheten kan också innebära avsaknad av objektivitet. En interimschef kommer däremot in med nya ögon, analyserar läget och använder beprövade metoder anpassade till att uppnå särskilda affärsmål.
 • Att rekrytera någon internt innebär att den personen troligtvis blir kvar i organisationen under lång tid. En interimschef kommer in under en begränsad tidsperiod. Dock är de resultat interimschefen levererar menade att bli långvariga. Med ett behovsfokuserat och resultatorienterat ledarskap går det att integrera de nya perspektiven så att de leder till fler möjligheter och bättre resultat, även långt efter det att interimschefens uppdrag (och kostnad) är över. Det är en direkt insats som lämnar ett långsiktigt arv bakom sig som lyfter verksamheten.

Behöver ni en interimschef? Closers är specialister på rekrytering av interimschefer och har ett upparbetat nätverk med interimskonsulter med specifika kompetenser för olika interimsuppdrag. Ta kontakt med oss på Closers!

Kunskapsbank

Relaterat innehåll

1
1
businessman emailing
 • Closers
 • Sälj
 • B2B
 • Closers
 • säljare
Utmaningar och framgångsfaktorer för kall e-post i en digital försäljningsvärld

Det blir allt svårare att nå fram med kall e-post, eftersom mottagarna har tröttnat på inkorgar fulla av opersonliga massutskick. Dessutom gör nya AI-drivna algoritmer för e-postsäkerhet det allt svårare att nå fram med de kalla utskicken. Det är dags för en ny typ av kall e-post som är personligt anpassad och därför riktad till de mottagare som verkligen ser den som relevant. Så här tar du tekniken till hjälp för att skapa kall e-post som är meningsfull och leder till goda relationer. Istället för att leda till misstänksamhet från mottagaren.

Läs mer
b2b förtroende
 • Closers
 • Sälj
 • B2B
 • Closers
 • säljare
Från säljare till rådgivare – Förtroendets betydelse för att bygga starka kundrelationer inom B2B

Förtroendet spelar en allt större roll inom B2B-försäljning. Köparna vill samarbeta med en trovärdig rådgivare som kan bidra med expertis och stöd på ett ärligt sätt. Många säljare har dock problem med att omsätta förtroendet från att vara ett ledord, till att vara en strategi som bygger starka och långsiktiga kundrelationer. Här får du en djupare förståelse för vad förtroende verkligen innebär inom B2B-försäljning. Och samtidigt hur du rent praktiskt bygger ett förtroende som leder till långa och givande kundrelationer.

Läs mer
Trendspaning 2024
 • Closers
 • Closers
Trendspaning – De viktigaste förändringarna inom sälj och marknad 2024

Det händer mycket i världen, och inget år är det andra likt. Därför har det blivit ännu viktigare att hålla ett öga på framtiden för att veta vad som krävs för att lyckas. I den här aktuella trendspaningen delar Closers vd Robert Conzato med sig av sina viktigaste insikter kring vilka förändringar som är viktiga är hålla reda på; hur ny teknik kan effektivisera försäljningen; vad som händer på kandidatmarknaden och inom säljvärlden; samt vilka arbetsmetoder och egenskaper som är viktiga för att lyckas under 2024.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
5 fördelar med att outsourca rekrytering av chefer

Att outsourca rekryteringen av en chef snabbar upp processen och gör den mer kostnadseffektiv. Professionella rekryterare kan även nå fler och bättre kandidater, headhunta de bästa passiva kandidaterna, samt bidra med insikter som leder till bättre rekryteringsresultat. Här är de fem främsta fördelarna med att ta in hjälp vid en chefsrekrytering.

Läs mer
 • Chefsrekrytering
 • Closers
 • Marknadsföring
Vad gör en CMO?

En CMO (Chief Marketing Officer) har traditionellt varit ansvarig för en organisations marknadsaktiviteter och för att stärka varumärket, men dagens CMO har betydligt fler ansvarsområden. Nu är rollen även inblandad i företagets tillväxtstrategier, den övergripande kundupplevelsen och hur dataanalys kan användas för att hitta nya intäktsvägar. Så här arbetar dagens CMO, så utvecklas rollen och de här egenskaperna är viktiga hos en bra CMO.

Läs mer
 • Closers
 • Rekrytering
Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning för en trygg och träffsäker process

Det är inte alla kandidater som är ärliga i sina ansökningar. Många felrekryteringar sker på grund av att någon tar med meriter som inte stämmer, eller döljer information som kan leda till otrevliga överraskningar i efterhand. Ett sätt att säkerställa att bilden av kandidaten är både korrekt och så komplett som möjligt är att göra en bakgrundskontroll vid rekryteringen. Det leder inte bara till tryggare och mer framgångsrika rekryteringar som ger dig pålitliga medarbetare, du skyddar även din verksamhet mot många risker. Så här förbättrar du din rekrytering med hjälp av bakgrundskontroller.

Läs mer